EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:347:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 347, 26 november 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2011.347.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 347

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
26 november 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2011/C 347/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 340 van 19.11.2011

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2011/C 347/02

Gevoegde zaken C-403/08 en C-429/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 4 oktober 2011 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, en de High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Verenigd Koninkrijk) — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA en Multichoice Hellas SA/QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton en Derek Owen (C-403/08), Karen Murphy/Media Protection Services Ltd (C-429/08) (Satellietuitzending — Uitzending van voetbalwedstrijden — Ontvangst van uitzending via satellietdecoderkaarten — Satellietdecoderkaarten die in lidstaat rechtmatig in verkeer zijn gebracht en in andere lidstaat worden gebruikt — Verbod op handel en gebruik in lidstaat — Weergave van uitzendingen in strijd met exclusief toegekende rechten — Auteursrecht — Recht van televisie-uitzending — Exclusieve licenties om op grondgebied van één enkele lidstaat uit te zenden — Vrij verrichten van diensten — Artikel 56 VWEU — Mededinging — Artikel 101 VWEU — Restrictie met mededingingsbeperkende strekking — Bescherming van diensten gebaseerd op voorwaardelijke toegang — Illegale uitrusting — Richtlijn 98/84/EG — Richtlijn 2001/29/EG — Reproductie van werken in geheugen van satellietdecoder en op televisiescherm — Uitzondering op reproductierecht — Mededeling van werken aan publiek in horecagelegenheden — Richtlijn 93/83/EEG)

2

2011/C 347/03

Zaak C-302/09: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 6 oktober 2011 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Staatssteun — Steun ten behoeve van de ondernemingen op het grondgebied van Venetië en Chioggia — Verlagingen van sociale bijdragen — Terugvordering)

3

2011/C 347/04

Zaak C-493/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 oktober 2011 — Europese Commissie/Portugese Republiek (Niet-nakoming — Artikel 63 VWEU en artikel 40 EER-Overeenkomst — Vrij verkeer van kapitaal — Buitenlandse en nationale pensioenfondsen — Vennootschapsbelasting — Dividend — Vrijstelling — Verschillende behandeling)

4

2011/C 347/05

Zaak C-381/10: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 6 oktober 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Oostenrijk) — Astrid Preissl KEG/Landeshauptmann von Wien (Industriebeleid — Levensmiddelenhygiëne — Verordening (EG) nr. 852/2004 — Installatie van wasbak in toiletruimte van etablissement waar levensmiddelen worden verhandeld)

4

2011/C 347/06

Zaak C-382/10: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 6 oktober 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Oostenrijk) — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth/Landeshauptmann von Wien (Industriebeleid — Levensmiddelenhygiëne — Verordening (EG) nr. 852/2004 — Verkoop van brood en gebak met zelfbediening)

5

2011/C 347/07

Zaak C-421/10: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 6 oktober 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Finanzamt Deggendorf/Markus Stoppelkamp, in zijn hoedanigheid van curator van het vermogen van Harald Raab (Btw — Zesde richtlijn — Artikel 21, lid 1, sub b — Bepaling van fiscaal aanknopingspunt — Diensten verricht door dienstverrichter die in zelfde land als dienstontvanger verblijft doch zetel van zijn bedrijfsuitoefening in ander land heeft gevestigd — Begrip „in buitenland gevestigde belastingplichtige”)

5

2011/C 347/08

Zaak C-443/10: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 6 oktober 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal administratif te Limoges — Frankrijk) — Philippe Bonnarde/Agence de Services et de Paiement (Vrij verkeer van goederen — Kwantitatieve beperkingen — Maatregelen van gelijke werking — Invoer door inwoner van lidstaat van motorvoertuig dat reeds in andere lidstaat is ingeschreven — Milieubonus — Voorwaarden — Overlegging van kentekenbewijs waaruit blijkt dat het een demonstratievoertuig betreft)

6

2011/C 347/09

Zaak C-506/10: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 oktober 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Waldshut-Tiengen — Landwirtschaftsgericht) (Duitsland) — Rico Graf, Rudolf Engel/Landratsamt Waldshut — Landwirtschaftsamt (Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen — Gelijke behandeling — Zelfstandige grensarbeiders — Landpachtovereenkomst — Landbouwstructuur — Regeling van lidstaat op grond waarvan goedkeuring van overeenkomst kan worden geweigerd indien producten die op nationale grondgebied door Zwitserse landbouwer als zelfstandig grensarbeider zijn geproduceerd, bestemd zijn voor uitvoer naar Zwitserland met vrijstelling van douanerechten)

6

2011/C 347/10

Zaak C-364/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Bíróság (Hongarije) op 11 juli 2011 — Mostafa Abed El Karem El Kott e.a./Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen

7

2011/C 347/11

Zaak C-409/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Bíróság (Hongarije) op 1 augustus 2011 — Csonka Gábor e.a./Hongaarse Staat

7

2011/C 347/12

Zaak C-438/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg (Duitsland) op 26 augustus 2011 — Lagura Vermögensverwaltung GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

8

2011/C 347/13

Zaak C-439/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 augustus 2011 door Ziegler SA tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 16 juni 2011 in zaak T-199/08, Ziegler/Commissie

8

2011/C 347/14

Zaak C-444/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 30 augustus 2011 door Team Relocations NV e.a. tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 16 juni 2011 in gevoegde zaken T-204/08 en T-212/08, Team Relocations NV e.a./Commissie

9

2011/C 347/15

Zaak C-451/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Gießen (Duitsland) op 1 september 2011 — Natthaya Dülger/Wetteraukreis

10

2011/C 347/16

Zaak C-455/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 2 september 2011 door Solvay SA tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer — uitgebreid) van 16 juni 2011 in zaak T-186/06, Solvay SA/Europese Commissie

11

2011/C 347/17

Zaak C-466/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale ordinario di Brescia op 9 september 2011 — Gennaro Currà e.a./Bondsrepubliek Duitsland

12

2011/C 347/18

Zaak C-467/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 9 september 2011 door Audi AG en Volkswagen AG tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 6 juli 2011 in zaak T-318/09, Audi AG, Volkswagen AG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

12

2011/C 347/19

Zaak C-473/11: Beroep ingesteld op 16 september 2011 — Europese Commissie tegen Koninkrijk der Nederlanden

13

2011/C 347/20

Zaak C-477/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 19 september 2011 door Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd tegen de beschikking van het Gerecht (Vierde kamer) van 4 juli 2011 in zaak T-275/09, Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd/Europese Commissie

13

2011/C 347/21

Zaak C-483/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunalul Argeș (Roemenië) op 20 september 2011 — Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc, Cornelia Mihăilescu/Statul român prin Ministerul Finanțelor Publice

14

2011/C 347/22

Zaak C-484/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunalul Argeș (Roemenië) op 20 september 2011 — Mariana Budan/Statul român — Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș

15

2011/C 347/23

Zaak C-487/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administratīvā rajona tiesa (Republiek Letland) op 22 september 2011 — Laimonis Treimanis/Valsts ieņēmumu dienests

15

2011/C 347/24

Zaak C-489/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 september 2011 door Mitsubishi Electric Corp. tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 12 juli 2011 in zaak T-133/07, Mitsubishi Electric Corp./Europese Commissie

15

2011/C 347/25

Zaak C-492/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Giudice di Pace di Mercato San Severino (Italië) op 26 september 2011 — Ciro Di Donna/Società imballaggi metallici Salerno Srl (SIMSA)

16

2011/C 347/26

Zaak C-493/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 september 2011 door United Technologies Corp. tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 13 juli 2011 in zaak T-141/07, United Technologies Corp./Europese Commissie

17

2011/C 347/27

Zaak C-494/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 september 2011 door Otis Luxembourg Sàrl, formerly General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company, Otis GmbH & Co. OHG tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 13 juli 2011 in zaak T-141/07, Otis Luxembourg Sàrl, voorheen General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company, Otis GmbH & Co. OHG/Europese Commissie

18

2011/C 347/28

Zaak C-498/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 september 2011 door Toshiba Corp. tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 12 juli 2011 in zaak T-113/07, Toshiba Corp./Europese Commissie

18

2011/C 347/29

Zaak C-501/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 28 september 2011 door Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV en Schindler Deutschland Holding GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 13 juli 2011 in zaak T-138/07, Schinder Holding Ltd e.a./Europese Commissie, ondersteund door Raad van de Europese Unie

19

2011/C 347/30

Zaak C-502/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 30 september 2011 — Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss/Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

20

2011/C 347/31

Zaak C-503/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 30 september 2011 door ThyssenKrupp Elevator (CENE) GmbH, voorheen ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, en ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 30 september 2011 in de gevoegde zaken T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 en T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Europese Commissie

21

2011/C 347/32

Zaak C-504/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 30 september 2011 door ThyssenKrupp Ascenseurs Luxemburg Sàrl tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 30 september 2011 in de gevoegde zaken T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 en T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Europese Commissie

22

2011/C 347/33

Zaak C-505/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 30 september 2011 door ThyssenKrupp Elevator AG tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 13 juli 2011 in de gevoegde zaken T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 en T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Commissie

23

2011/C 347/34

Zaak C-506/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 30 september 2011 door ThyssenKrupp AG tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 13 juli 2011 in de gevoegde zaken T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 en T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Commissie

24

2011/C 347/35

Zaak C-512/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Työtuomioistuin (Finland) op 3 oktober 2011 — Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry/Terveyspalvelualan Liitto ry, Mehiläinen Oy

25

2011/C 347/36

Zaak C-513/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Työtuomioistuin (Finland) op 3 oktober 2011 — Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry/Teknologiateollisuus ry, Nokia Siemens Networks Oy

25

 

Gerecht

2011/C 347/37

Zaak T-38/05: Arrest van het Gerecht van 12 oktober 2011 — Agroexpansión/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Spaanse markt voor aankoop en eerste bewerking van ruwe tabak — Beschikking tot vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Prijsvaststelling en marktverdeling — Geldboeten — Toerekenbaarheid van inbreukmakend gedrag — Bovengrens van 10 % van omzet — Afschrikkende werking — Gelijke behandeling — Verzachtende omstandigheden — Medewerking”)

26

2011/C 347/38

Zaak T-41/05: Arrest van het Gerecht van 12 oktober 2011 — Alliance One International/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Spaanse markt voor aankoop en eerste bewerking van ruwe tabak — Beschikking tot vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Prijsvaststelling en marktverdeling — Geldboeten — Toerekenbaarheid van inbreukmakend gedrag — Bovengrens van 10 % van omzet — Afschrikkende werking — Gelijke behandeling — Verzachtende omstandigheden”)

26

2011/C 347/39

Zaak T-139/06: Arrest van het Gerecht van 19 oktober 2011 — Frankrijk/Commissie („Niet-uitvoering van arrest van Hof houdende vaststelling van niet-nakoming — dwangsom — Vaststelling door lidstaat van bepaalde maatregelen — Verzoek om betaling — Bevoegdheid van Commissie — Bevoegdheid van Gerecht”)

27

2011/C 347/40

Zaak T-312/07: Arrest van het Gerecht van 12 oktober 2011 — Dimos Peramatos/Commissie („Financiële bijstand toegekend aan project op milieugebied — LIFE — Beschikking waarbij uitgekeerd bedrag gedeeltelijk wordt teruggevorderd — Vaststelling van verbintenissen die begunstigde in kader van gefinancierde project is aangegaan — Gewettigd vertrouwen — Motiveringsplicht”)

27

2011/C 347/41

Zaak T-449/08: Arrest van het Gerecht van 18 oktober 2011 — SLV Elektronik/BHIM — Jiménez Muñoz (LINE) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk LINE — Oudere nationale woord- en beeldmerken Line — Gedeeltelijke weigering van inschrijving — Relatieve weigeringsgronden — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

27

2011/C 347/42

Zaak T-561/08: Arrest van het Gerecht van 18 oktober 2011 — Gutknecht/Commissie („Niet-contractuele aansprakelijkheid — Gezondheidsbeleid — Biociden — Inventarisering van op markt aanwezige actieve substanties — Aanneming van verordeningen door Commissie krachtens richtlijn 98/8/CE — Oorzakelijk verband”)

28

2011/C 347/43

Zaak T-393/09: Arrest van het Gerecht van 13 oktober 2011 — NEC Display Solutions Europe/BHIM — Nokia (NaViKey) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk NaViKey — Ouder gemeenschapswoordmerk NAVI — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Schending van motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009”)

28

2011/C 347/44

Zaak T-439/09: Arrest van het Gerecht van 18 oktober 2011 — Purvis/Parlement („Regeling betreffende de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement — Aanvullende pensioenregeling — Weigering om vrijwillig aanvullend pensioen gedeeltelijk in de vorm van kapitaal uit te keren — Exceptie van onwettigheid — Verkregen rechten — Gewettigd vertrouwen — Evenredigheid”)

28

2011/C 347/45

Zaak T-53/10: Arrest van het Gerecht van 18 oktober 2011 — Reisenthel/BHIM — Dynamic Promotion (Kratten en korven) („Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Afwijzing van vordering tot nietigverklaring door nietigheidsafdeling — Kennisgeving van beslissing van nietigheidsafdeling per fax — Beroep bij kamer van beroep — Schriftelijke uiteenzetting van gronden van beroep — Termijn voor indiening — Ontvankelijkheid van beroep — Artikel 57 van verordening (EG) nr. 6/2002 — Correctie van beslissing — Artikel 39 van verordening (EG) nr. 2245/2002 — Algemeen rechtsbeginsel dat intrekking van onrechtmatige beslissing toestaat”)

29

2011/C 347/46

Zaak T-87/10: Arrest van het Gerecht van 11 oktober 2011 — Chestnut Medical Technologies/BHIM (PIPELINE) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk PIPELINE — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009”)

29

2011/C 347/47

Zaak T-213/10 P: Arrest van het Gerecht van 24 oktober 2011 — P/Parlement („Hogere voorziening — Openbare dienst — Tijdelijke functionarissen — Ontslag — Verlies van vertrouwen — Motivering — Verkeerde opvatting van bewijsmateriaal”)

29

2011/C 347/48

Zaak T-224/10: Arrest van het Gerecht van 12 oktober 2011 — Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop/Commissie („Mededinging — Concentraties — Belgische energiemarkt — Beschikking waarbij concentratie verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Verbintenissen aangegaan tijdens eerste onderzoeksfase — Beschikking tot weigering van gedeeltelijke verwijzing naar nationale autoriteiten van onderzoek van concentratie — Beroep tot nietigverklaring — Consumentenorganisatie — Procesbelang — Verzuim om procedure van diepgaand onderzoek te openen — Procedurerechten — Niet-ontvankelijkheid”)

30

2011/C 347/49

Zaak T-304/10: Arrest van het Gerecht van 18 oktober 2011 — dm-drogerie markt/BHIM — Semtee (caldea) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk caldea — Ouder internationaal woordmerk BALEA — Relatieve weigeringsgrond — Geen gevaar voor verwarring — Geen overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

30

2011/C 347/50

Zaak T-277/07: Beschikking van het Gerecht van 6 oktober 2011 — Secure Computing/BHIM — Investrónica (SECUREOS) („Gemeenschapsmerk — Oppositie — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing”)

31

2011/C 347/51

Zaak T-341/08: Beschikking van het Gerecht van 30 juni 2011 — Hess Group/BHIM — Coloma Navarro (COLOMÉ) („Gemeenschapsmerk — Vordering tot nietigverklaring — Akkoord en intrekking van vordering tot nietigverklaring — Afdoening zonder beslissing”)

31

2011/C 347/52

Zaak T-96/09: Beschikking van het Gerecht van 28 september 2011 — UCAPT/Raad („Beroep tot nietigverklaring — Gemeenschappelijk landbouwbeleid — Steunregelingen voor landbouwers — Productiesteun voor tabak — Verordening (EG) nr. 73/2009 — Niet individueel geraakt zijn — Niet-ontvankelijkheid”)

31

2011/C 347/53

Zaak T-128/09: Beschikking van het Gerecht van 3 oktober 2011 — Meridiana en Meridiana fly/Commissie („Staatssteun — Beroep tot nietigverklaring — Stilzitten van verzoekende partijen — Afdoening zonder beslissing”)

32

2011/C 347/54

Zaak T-297/10: Beschikking van het Gerecht van 11 oktober 2011 — DBV/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Dumping — Invoer van bepaalde aluminium wielen van oorsprong uit China — Rechten van verdediging — Berekening van normale waarde — Evenredigheid — Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk rechtens ongegrond”)

32

2011/C 347/55

Zaak T-149/11: Beschikking van het Gerecht van 12 oktober 2011 — GS/Parlement en Raad („Beroep tot nietigverklaring — Verordening (EU) nr. 1210/2010 — Mogelijkheid voor de lidstaten terugbetaling te weigeren van euromunten die ongeschikt voor circulatie zijn geworden — Geen rechtstreekse geraaktheid — Niet-ontvankelijkheid”)

32

2011/C 347/56

Zaak T-206/11: Beschikking van het Gerecht van 28 september 2011 — Complex/BHIM — Kajometal (KX) („Gemeenschapsmerk — Weigering van inschrijving — Intrekking van inschrijvingsaanvraag — Afdoening zonder beslissing”)

33

2011/C 347/57

Zaak T-346/11 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 30 september 2011 — Gollnisch/Parlement („Kort geding — Opheffing van immuniteit van een lid van het Europees Parlement — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid”)

33

2011/C 347/58

Zaak T-347/11 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 30 september 2011 — Gollnisch/Parlement („Kort geding — Afwijzing van verzoek om verdediging van de immuniteit van een lid van het Europees Parlement — Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging — Niet-ontvankelijkheid”)

33

2011/C 347/59

Zaak T-379/11 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 15 september 2011 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann e.a./Commissie („Kort geding — Milieu — Kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten overeenkomstig richtlijn 2003/87/EG — Vaststelling van in besluit van Commissie genoemde productbenchmarks — Verzoek in kort geding — Ontvankelijkheid — Spoedeisendheid”)

33

2011/C 347/60

Zaak T-381/11 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 15 september 2011 — Eurofer/Commissie („Kort geding — Milieu — Kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten overeenkomstig richtlijn 2003/87/EG — Vaststelling van in besluit van Commissie genoemde productbenchmarks — Verzoek in kort geding — Ontvankelijkheid — Spoedeisendheid”)

34

2011/C 347/61

Zaak T-384/11 R: Beschikking van de kortgedingrechter van 28 september 2011 — Safa Nicu Sepahan/Raad („Kort geding — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden en economische middelen — Verzoek om voorlopige maatregelen — Geen spoedeisendheid”)

34

2011/C 347/62

Zaak T-395/11 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 30 september 2011 — Elti/Delegatie van de Europese Unie in Montenegro („Kort geding — Overheidsopdrachten — Aanbestedingsprocedure — Afwijzing van offerte — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Niet-inachtneming van vormvoorschriften — Niet-ontvankelijkheid”)

34

2011/C 347/63

Zaak T-421/11 R: Beschikking van de kortgedingrechter van het Gerecht van 3 oktober 2011 — Qualitest FZE/Raad („Kort geding — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden en economische middelen — Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid”)

35

2011/C 347/64

Zaak T-422/11 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 5 oktober 2011 — Computer Resources International (Luxembourg)/Commissie („Kort geding — Overheidsopdrachten — Aanbestedingsprocedure — Afwijzing van offerte — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Verlies van kans — Geen ernstige en onherstelbare schade — Geen spoedeisendheid”)

35

2011/C 347/65

Zaak T-309/10: Beroep ingesteld op 15 september 2011 — Klein/Commissie

35

2011/C 347/66

Zaak T-489/11: Beroep ingesteld op 20 september 2011 — Ruse Industry/Commissie

36

2011/C 347/67

Zaak T-495/11: Beroep ingesteld op 19 september 2011 — Streng/BHIM — Gismondi (PARAMETRICA)

37

2011/C 347/68

Zaak T-498/11: Beroep ingesteld op 16 september 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commissie

37

2011/C 347/69

Zaak T-503/11: Beroep ingesteld op 27 september 2011 — Al-Aqsa/Raad

38

2011/C 347/70

Zaak T-508/11: Beroep ingesteld op 27 september 2011 — LTTE/Raad

39

2011/C 347/71

Zaak T-512/11: Beroep ingesteld op 24 september 2011 — Ryanair/Commissie

40

2011/C 347/72

Zaak T-516/11: Beroep ingesteld op 22 september 2011 — MasterCard e.a/Commissie

40

2011/C 347/73

Zaak T-519/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 29 september 2011 door Sandro Gozi tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 20 juli 2011 in zaak F-116/10, Gozi/Commissie

41

2011/C 347/74

Zaak T-526/11: Beroep ingesteld op 3 oktober 2011 — Igcar Chemicals/ECHA

41

2011/C 347/75

Zaak T-538/11: Beroep ingesteld op 10 oktober 2011 — België/Commissie

42

2011/C 347/76

Zaak T-540/11: Beroep ingesteld op 4 oktober 2011 — Melkveebedrijf Overenk e.a./Commission

42

2011/C 347/77

Zaak T-234/00: Beschikking van het Gerecht van 6 oktober 2011 — Fondazione Opera S. Maria della Carità/Commissie

44

2011/C 347/78

Zaak T-235/00: Beschikking van het Gerecht van 6 oktober 2011 — Codess Sociale e.a./Commissie

44

2011/C 347/79

Zaak T-255/00: Beschikking van het Gerecht van 6 oktober 2011 — Ciga e.a./Commissie

44

2011/C 347/80

Zaak T-266/00: Beschikking van het Gerecht van 6 oktober 2011 — Confartigianato Venezia e.a./Commissie

44

2011/C 347/81

Zaak T-502/09: Beschikking van het Gerecht van 11 oktober 2011 — Inovis/BHIM — Sonaecom (INOVIS)

44

2011/C 347/82

Zaak T-23/11: Beschikking van het Gerecht van 11 oktober 2011 — El Corte Inglés/BHIM — BA&SH (ba&sh)

44

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2011/C 347/83

Zaak F-87/11: Beroep ingesteld op 13 september 2011 — ZZ/FRONTEX

45

2011/C 347/84

Zaak F-88/11: Beroep ingesteld op 16 september 2011 — ZZ/Commissie

45

2011/C 347/85

Zaak F-89/11: Beroep ingesteld op 18 september 2011 — ZZ/Comité van de Regio’s

45

2011/C 347/86

Zaak F-92/11: Beroep ingesteld op 23 september 2011 — ZZ/EESC

46

2011/C 347/87

Zaak F-93/11: Beroep ingesteld op 23 september 2011 — ZZ/Commissie

46

2011/C 347/88

Zaak F-95/11: Beroep ingesteld op 28 september 2011 — ZZ/EIB

46

2011/C 347/89

Zaak F-97/11: Beroep ingesteld op 3 oktober 2011 — ZZ/Parlement

47

2011/C 347/90

Zaak F-98/11: Beroep ingesteld op 3 oktober 2011 — ZZ e.a./Commissie

47


NL

 

Top