EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:301:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 301, 12 oktober 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2011.301.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 301

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
12 oktober 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 301/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6366 — RWE Innogy/Conetwork) (1)

1

2011/C 301/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6270 — Berkshire Hathaway/Lubrizol) (1)

1


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPESE CENTRALE BANK

 

Europese Centrale Bank

2011/C 301/03

Advies van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank van 6 oktober 2011 inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (CON/2011/77)

2


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2011/C 301/04

Kennisgeving aan de personen op wie de maatregelen van Besluit 2011/235/GBVB van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit 2011/670/GBVB van de Raad, en van Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1002/2011 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Iran, van toepassing zijn

3

 

Europese Commissie

2011/C 301/05

Wisselkoersen van de euro

4

2011/C 301/06

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

5

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2011/C 301/07

Bekendmaking uit hoofde van Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen

6

2011/C 301/08

Lijst van bevoegde autoriteiten voor de toepassing van Richtlijn 2010/24/EU van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen (Artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2010/24/EU van de Raad) — Geldig vanaf 2010

7


 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2011/C 301/09

Oproep tot het indienen van voorstellen op grond van het werkprogramma Ideeën 2012 van het zevende Europese kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie

10

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2011/C 301/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6388 — Ecolab/Nalco Holding Company) (1)

11

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2011/C 301/11

Aankondiging betreffende een verzoek uit hoofde van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG — Verlenging van de termijn — Verzoek van een aanbestedende dienst

12


 

Rectificaties

2011/C 301/12

Rectificatie van de kennisgeving aan de personen op wie de maatregelen van Besluit 2011/235/GBVB van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit 2011/667/GBVB van de Raad, en van Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1000/2011 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Iran, van toepassing zijn (PB C 299 van 11.10.2011)

13


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top