Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:212:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 212, 19 juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.212.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 212

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
19 juli 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

AANBEVELINGEN

 

Raad

2011/C 212/01

Aanbeveling van de Raad van 12 juli 2011 over het nationale hervormingsprogramma 2011 van Spanje en met een advies van de Raad over het geactualiseerde stabiliteitsprogramma van Spanje voor de periode 2011-2014

1

2011/C 212/02

Aanbeveling van de Raad van 12 juli 2011 over het nationale hervormingsprogramma 2011 van de Tsjechische Republiek en met een advies van de Raad over het geactualiseerde convergentieprogramma van de Tsjechische Republiek voor de periode 2011-2014

5

2011/C 212/03

Aanbeveling van de Raad van 12 juli 2011 over het nationale hervormingsprogramma 2011 van Duitsland en met een advies van de Raad over het geactualiseerde stabiliteitsprogramma van Duitsland voor de periode 2011-2014

9

2011/C 212/04

Aanbeveling van de Raad van 12 juli 2011 over het nationale hervormingsprogramma 2011 van Nederland en met een advies van de Raad over het geactualiseerde stabiliteitsprogramma van Nederland voor de periode 2011-2015

13

 

ADVIEZEN

 

Europese Commissie

2011/C 212/05

Advies van de Commissie van 15 juli 2011 overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen uit de NORM-ontkalkings- en opslagfaciliteit van Stoneyhill, gelegen in Aberdeenshire, Schotland, Verenigd Koninkrijk

16


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 212/06

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6175 — Danaher/Beckman Coulter) (1)

18

2011/C 212/07

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6191 — Birla/Columbian Chemicals) (1)

18


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2011/C 212/08

Kennisgeving aan de personen op wie de maatregelen van Besluit 2010/145/GBVB van de Raad en van Verordening (EG) nr. 1763/2004 van de Raad van toepassing zijn

19

2011/C 212/09

Kennisgeving aan de personen, groepen en entiteiten die zijn geplaatst op de lijst bedoeld in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme (Zie bijlage bij Verordening (EU) nr. 687/2011 van de Raad)

20

 

Europese Commissie

2011/C 212/10

Wisselkoersen van de euro

21


 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2011/C 212/11

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen — „Steun voor voorlichtingsacties op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid” — Uitvoering van voorlichtingsacties in het kader van begrotingspost 05 08 06 voor 2012

22

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2011/C 212/12

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6299 — KKR/Sorgenia/Sorgenia France) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

36

2011/C 212/13

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6238 — RREEF/SMAG/OHL — Arenales) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

37


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top