Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:204:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 204, 9 juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.204.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 204

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
9 juli 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2011/C 204/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 194 van 2.7.2011

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2011/C 204/02

Zaak C-47/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 mei 2011 — Europese Commissie/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Artikel 43 EG — Vrijheid van vestiging — Notarissen — Nationaliteitsvereiste — Artikel 45 EG — Deelneming aan uitoefening van openbaar gezag — Richtlijn 89/48/EEG)

2

2011/C 204/03

Zaak C-50/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 mei 2011 — Europese Commissie/Franse Republiek (Niet-nakoming — Artikel 43 EG — Vrijheid van vestiging — Notarissen — Nationaliteitsvereiste — Artikel 45 EG — Deelneming aan uitoefening van openbaar gezag)

2

2011/C 204/04

Zaak C-51/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 mei 2011 — Europese Commissie/Groothertogdom Luxemburg (Niet-nakoming — Artikel 43 EG — Vrijheid van vestiging — Notarissen — Nationaliteitsvereiste — Artikel 45 EG — Deelneming aan uitoefening van openbaar gezag — Richtlijn 89/48/EEG)

3

2011/C 204/05

Zaak C-52/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 mei 2011 — Europese Commissie/Portugese Republiek (Niet-nakoming — Notarissen — Richtlijn 2005/36/EG)

3

2011/C 204/06

Zaak C-53/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 mei 2011 — Europese Commissie/Republiek Oostenrijk (Niet-nakoming — Artikel 43 EG — Vrijheid van vestiging — Notarissen — Nationaliteitsvereiste — Artikel 45 EG — Deelneming aan uitoefening van openbaar gezag — Richtlijnen 89/48/EEG en 2005/36/EG)

4

2011/C 204/07

Zaak C-54/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 mei 2011 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland (Niet-nakoming — Artikel 43 EG — Vrijheid van vestiging — Notarissen — Nationaliteitsvereiste — Artikel 45 EG — Deelneming aan uitoefening van openbaar gezag — Richtlijnen 89/48/EEG en 2005/36/EG)

4

2011/C 204/08

Zaak C-61/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 mei 2011 — Europese Commissie/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Artikel 43 EG — Vrijheid van vestiging — Notarissen — Nationaliteitsvereiste — Artikel 45 EG — Deelneming aan uitoefening van openbaar gezag — Richtlijn 89/48/EEG)

5

2011/C 204/09

Zaak C-83/09 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 mei 2011 — Europese Commissie/Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, Bondsrepubliek Duitsland, Land Sachsen-Anhalt (Hogere voorziening — Staatssteun — Artikel 88, leden 2 en 3, EG — Verordening (EG) nr. 659/1999 — Beschikking om geen bezwaar te maken — Beroep tot nietigverklaring — Ontvankelijkheidsvoorwaarden — Aanvoerbare middelen tot nietigverklaring — Begrip „belanghebbende” — Concurrentieverband — Aantasting — Markt voor bevoorrading)

5

2011/C 204/10

Zaak C-115/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 12 mei 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Duitsland) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V./Bezirksregierung Arnsberg (Richtlijn 85/337/EEG — Milieu-effectbeoordeling — Verdrag van Aarhus — Richtlijn 2003/35/EG — Toegang tot de rechter — Niet-gouvernementele organisaties voor milieubescherming)

6

2011/C 204/11

Zaak C-176/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 12 mei 2011 — Groothertogdom Luxemburg/Europees Parlement, Raad van de Europese Unie (Beroep tot nietigverklaring — Richtlijn 2009/12/EG — Luchthavengelden — Werkingssfeer — Luchthavens die jaarlijks meer dan 5 miljoen passagiersbewegingen tellen en luchthavens met meeste passagiersbewegingen per jaar in elke lidstaat — Geldigheid — Gelijkheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel en subsidiariteitsbeginsel)

6

2011/C 204/12

Zaak C-376/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 mei 2011 — Europese Commissie/Republiek Malta (Niet-nakoming — Verordening (EG) nr. 2037/2000 — Artikelen 4, lid 4, sub v, en 16 — Verplichting om halonen bevattende brandbeveiligingssystemen en blustoestellen voor niet-kritische toepassingen op schepen buiten gebruik te stellen — Uitzonderingen — Kritische toepassingen van halonen 1301 en 2402)

7

2011/C 204/13

Zaak C-410/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 12 mei 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy — Polen) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Akte betreffende voorwaarden voor toetreding tot Europese Unie — Artikel 58 — Richtlijn 2002/21/EG — Richtsnoeren van Commissie — Geen bekendmaking in Publicatieblad van Europese Unie in taal van lidstaat — Tegenwerpbaarheid)

7

2011/C 204/14

Zaak C-441/09: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 12 mei 2011 — Europese Commissie/Republiek Oostenrijk (Niet-nakoming — Belasting over toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Toepassing van verlaagd tarief — Levende dieren die gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik bij bereiding van levensmiddelen voor menselijke of dierlijke consumptie — Levering, import en verwerving van bepaalde levende dieren, met name paarden)

8

2011/C 204/15

Zaak C-452/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 mei 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte di Appello di Firenze — Italië) — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa (Richtlijn 82/76/EEG — Vrijheid van vestiging en vrij verrichten van diensten — Artsen — Verkrijging van titel van specialist — Bezoldiging tijdens opleidingsperiode — Vijfjarige verjaring van recht op betaling van periodieke bezoldigingen)

8

2011/C 204/16

Zaak C-453/09: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 12 mei 2011 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland (Niet-nakoming — Belasting over toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Toepassing van verlaagd tarief — Levende dieren die gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik bij bereiding van levensmiddelen voor menselijke of dierlijke consumptie — Levering, import en verwerving van bepaalde levende dieren, met name paarden)

9

2011/C 204/17

Zaak C-122/10: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 12 mei 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Marknadsdomstol — Zweden) — Konsumentombudsmannen/Ving Sverige AB (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2005/29/EG — Artikelen 2, sub i, en 7, lid 4 — In dagblad bekendgemaakte commerciële communicatie — Begrip uitnodiging tot aankoop — Vanafprijs — Informatie die in uitnodiging tot aankoop moet zijn vermeld)

9

2011/C 204/18

Zaak C-184/10: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 mei 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bayerische Verwaltungsgerichtshof — Duitsland) — Mathilde Grasser/Freistaat Bayern (Richtlijn 91/439/EEG — Onderlinge erkenning van rijbewijzen — Rijbewijs dat door lidstaat zonder inachtneming van verblijfsvoorwaarde is afgegeven — Weigering van erkenning door gastlidstaat uitsluitend omdat verblijfsvoorwaarde niet in acht is genomen)

10

2011/C 204/19

Gevoegde zaken C-256/10 en C-261/10: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 19 mei 2011 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Spanje) — David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10)/Gerardo García SL (Richtlijn 2003/10/EG — Blootstellingswaarden — Lawaai — Gehoorbescherming — Nuttige werking)

11

2011/C 204/20

Zaak C-308/10 P: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 19 mei 2011 — Union Investment Privatfonds GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Unicre-Cartão International De Crédito SA („Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 74, lid 2 — Niet binnen gestelde termijn overgelegde bewijzen ter onderbouwing van oppositie — Niet-inaanmerkingneming — Beoordelingsvrijheid van kamer van beroep”)

11

2011/C 204/21

Zaak C-423/10: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 18 mei 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf — Duitsland) — Delphi Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf (Gemeenschappelijk douanetarief — Gecombineerde nomenclatuur — Tariefindeling — Elektrische verbindingsstukken — Postonderverdeling 8536 69 — Contactdozen en contactstoppen (stekkers))

12

2011/C 204/22

Zaak C-133/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 18 maart 2011 — Folien Fischer AG en Fofitec AG/RITRAMA SpA

12

2011/C 204/23

Zaak C-151/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Frankfurt am Main (Duitsland) op 28 maart 2011 — Condor Flugdienst GmbH/Jürgen Dörschel

12

2011/C 204/24

Zaak C-152/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeitsgericht München (Duitsland) op 28 maart 2011 — Johann Odar/Baxter Deutschland GmbH

13

2011/C 204/25

Zaak C-160/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Republiek Polen) op 1 april 2011 — Bawaria Motors Spółka z o.o. en Minister Finansów

13

2011/C 204/26

Zaak C-175/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Ireland (Ierland) op 13 april 2011 — HID, BA/Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

14

2011/C 204/27

Zaak C-190/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op 22 april 2011 — Daniela Mühlleitner/Ahmad Yusufi en Wadat Yusufi

14

2011/C 204/28

Zaak C-193/11: Beroep ingesteld op 20 april 2011 — Europese Commissie/Republiek Polen

15

2011/C 204/29

Zaak C-200/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 28 april 2011 door de Italiaanse Republiek tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 3 februari 2011 in zaak T-3/09, Italiaanse Republiek/Europese Commissie

15

2011/C 204/30

Zaak C-201/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 april 2011 door Union of European Football Associations (UEFA) tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 17 februari 2011 in zaak T-55/08, Union of European Football Associations (UEFA)/Europese Commissie

16

2011/C 204/31

Zaak C-231/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 13 mei 2011 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 3 maart 2011 in de gevoegde zaken T-122/07 tot en met T-124/07, Siemens AG Österreich e.a./Commissie

17

2011/C 204/32

Zaak C-232/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 16 mei 2011 door Siemens Transmission & Distribution Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 3 maart 2011 in de gevoegde zaken T-122/07 tot en met T-124/07, Siemens AG Österreich e.a./Commissie

18

2011/C 204/33

Zaak C-233/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 16 mei 2011 door Siemens Transmission & Distribution SA en Nuova Magrini Galileo SpA tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 3 maart 2011 in de gevoegde zaken T-122/07 tot en met T-124/07, Siemens AG Österreich e.a./Commissie

18

 

Gerecht

2011/C 204/34

Gevoegde zaken T-109/05 en T-444/05: Arrest van het Gerecht van 24 mei 2011 — NLG/Commissie („Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten betreffende uit openbaredienstverplichtingen voortvloeiende kostenelementen inzake staatssteun — Weigering van toegang — Uitzondering betreffende bescherming van commerciële belangen van derde — Geheimhoudingsplicht — Motiveringsplicht — Gelijke behandeling — Van lidstaat afkomstige documenten”)

20

2011/C 204/35

Zaak T-250/08: Arrest van het Gerecht van 24 mei 2011 — Batchelor/Commissie („Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten uitgewisseld in kader van beoordeling van verenigbaarheid met gemeenschapsrecht van maatregelen inzake televisieomroepactiviteiten — Weigering van toegang — Uitzondering ter bescherming van besluitvormingsproces — Uitzondering ter bescherming van doel van inspecties, onderzoeken en audits”)

20

2011/C 204/36

Zaak T-397/09: Arrest van het Gerecht van 25 mei 2011 — Prinz von Hannover/BHIM (Weergave van wapenschild) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk dat wapenschild weergeeft — Absolute weigeringsgrond — Nabootsing, uit heraldisch oogpunt, van staatsembleem — Artikel 7, lid 1, sub h, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs”)

21

2011/C 204/37

Zaak T-408/09: Arrest van het Gerecht van 24 mei 2011 — ancotel/BHIM — Acotel (ancotel.) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk ancotel — Ouder gemeenschapsbeeldmerk ACOTEL — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Relevant publiek”)

21

2011/C 204/38

Zaak T-422/09: Arrest van het Gerecht van 25 mei 2011 — São Paulo Alpargatas/BHIM — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BAHIANAS LAS ORIGINALES — Oudere communautaire en nationale beeldmerken havaianas en ouder nationaal woordmerk HAVAIANAS — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

22

2011/C 204/39

Zaak T-144/10: Arrest van het Gerecht van 24 mei 2011 — Space Beach Club/BHIM — Flores Gómez (SpS space of sound) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk SpS space of sound — Oudere nationale en gemeenschapsbeeldmerken space ibiza, space DANCE BARCELONA, space DANCE MADRID, space DANCE VALENCIA, space DANCE MALLORCA, space DANCE EIVISSA, space SPACE IBIZA WORLD, space DANCE en ouder nationaal woordmerk SPACE VIVA — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Geen overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

22

2011/C 204/40

Zaak T-161/10: Arrest van het Gerecht van 24 mei 2011 — Longevity Health Products/BHIM — Tecnifar (E-PLEX) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk E-PLEX — Ouder nationaal woordmerk EPILEX — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

22

2011/C 204/41

Zaak T-392/10: Arrest van het Gerecht van 24 mei 2011 — Euro-Information/BHIM (EURO AUTOMATIC CASH) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk EURO AUTOMATIC CASH — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

23

2011/C 204/42

Zaak T-210/09: Beschikking van het Gerecht van 19 mei 2011 — Formenti Seleco/Commissie („Associatieovereenkomst EEG-Turkije — Invoer van kleurentelevisies uit Turkije — Beroep tot schadevergoeding — Verjaring — Niet-ontvankelijkheid”)

23

2011/C 204/43

Zaak T-226/10: Beschikking van het Gerecht van 23 mei 2011 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Vertegenwoordiging door advocaten die geen hoedanigheid van derde bezitten — Niet-ontvankelijkheid”)

23

2011/C 204/44

Zaak T-217/11: Beroep ingesteld op 18 april 2011 — Staelen/Ombudsman

24

2011/C 204/45

Zaak T-233/11: Beroep ingesteld op 28 april 2011 — Helleense Republiek/Commissie

24

2011/C 204/46

Zaak T-237/11: Beroep ingesteld op 4 mei 2011 — Lidl Stiftung/BHIM — Lactimilk (BELLRAM)

25

2011/C 204/47

Zaak T-239/11: Beroep ingesteld op 3 mei 2011 — Sigma Alimentos Exterior/Commissie

26

2011/C 204/48

Zaak T-240/11: Beroep ingesteld op 4 mei 2011 — L’Oréal/BHIM — United Global Media Group (MyBeauty)

27

2011/C 204/49

Zaak T-249/11: Beroep ingesteld op 10 mei 2011 — Sanco/BHIM — Marsalman (Weergave van kip)

27

2011/C 204/50

Zaak T-256/11: Beroep ingesteld op 20 mei 2011 — Ezz e.a./Raad

28

2011/C 204/51

Zaak T-206/96: Beschikking van het Gerecht van 17 mei 2011 — Van Bennekom/Raad en Commissie

28

2011/C 204/52

Zaak T-207/96: Beschikking van het Gerecht van 17 mei 2011 — Van Rossum/Raad en Commissie

29

2011/C 204/53

Zaak T-385/10: Beschikking van het Gerecht van 19 mei 2011 — ArcelorMittal Wire France e.a./Commissie

29

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2011/C 204/54

Zaak F-34/11: Beroep ingesteld op 4 april 2011 — ZZ/Europol

30

2011/C 204/55

Zaak F-54/11: Beroep ingesteld op 4 mei 2011 — ZZ/Europese Ombudsman

30


NL

 

Top