Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:203:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 203, 9 juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.203.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 203

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
9 juli 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 203/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6236 — Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV) (1)

1

2011/C 203/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6271 — RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding) (1)

1

2011/C 203/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6226 — Media-Saturn/Redcoon) (1)

2


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPESE CENTRALE BANK

 

Europese Centrale Bank

2011/C 203/04

Advies van de Europese Centrale Bank van 19 mei 2011 inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (CON/2011/44)

3


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 203/05

Wisselkoersen van de euro

11

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2011/C 203/06

Bekendmaking uit hoofde van artikel 6 van Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen

12

2011/C 203/07

Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 316 van 28.12.2007, blz. 1; PB C 134 van 31.5.2008, blz. 16; PB C 177 van 12.7.2008, blz. 9; PB C 200 van 6.8.2008, blz. 10; PB C 331 van 31.12.2008, blz. 13; PB C 3 van 8.1.2009, blz. 10; PB C 37 van 14.2.2009, blz. 10; PB C 64 van 19.3.2009, blz. 20; PB C 99 van 30.4.2009, blz. 7; PB C 229 van 23.9.2009, blz. 28; PB C 263 van 5.11.2009, blz. 22; PB C 298 van 8.12.2009, blz. 17; PB C 74 van 24.3.2010, blz. 13; PB C 326 van 3.12.2010, blz. 17; PB C 355 van 29.12.2010, blz. 34; PB C 22 van 22.1.2011, blz. 22; PB C 37 van 5.2.2011, blz. 12; PB C 149 van 20.5.2011, blz. 8; PB C 190 van 30.6.2011, blz. 17)

14

 

INFORMATIE OVER DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

Europese Commissie

2011/C 203/08

Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 247 van 13.10.2006, blz. 19; PB C 153 van 6.7.2007, blz. 22; PB C 182 van 4.8.2007, blz. 18; PB C 57 van 1.3.2008, blz. 38; PB C 134 van 31.5.2008, blz. 19; PB C 37 van 14.2.2009, blz. 8; PB C 35 van 12.2.2010, blz. 7; PB C 304 van 10.11.2010, blz. 5; PB C 24 van 26.1.2011, blz. 6; PB C 157 van 27.5.2011, blz. 8)

16


 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Raad

2011/C 203/09

Open uitnodiging — Europese samenwerking inzake wetenschap en technologie (COST)

17

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2011/C 203/10

Mededeling van het ministerie voor Milieuzaken van de Tsjechische Republiek overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

19

2011/C 203/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6232 — Allianz/Banco Popular/Popular Gestión) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

20

2011/C 203/12

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6240 — Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

21

2011/C 203/13

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6316 — Aurubis/Luvata Rolled Products) (1)

22


 

Rectificaties

2011/C 203/14

Rectificatie van de goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (PB C 187 van 28.6.2011)

23


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top