Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:152:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 152, 21 mei 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.152.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 152

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
21 mei 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2011/C 152/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 145 van 14.5.2011

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2011/C 152/02

Zaak C-400/08: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 24 maart 2011 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Vrijheid van vestiging — Artikel 43 EG — Nationale regeling betreffende vestiging van winkels in Catalonië — Beperkingen — Rechtvaardigingsgronden — Evenredigheid)

2

2011/C 152/03

Zaak C-565/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 29 maart 2011 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Artikelen 43 EG en 49 EG — Advocaten — Verplichting om maximumtarieven voor honoraria in acht te nemen — Belemmering van toegang tot markt — Geen)

3

2011/C 152/04

Zaak C-96/09 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 29 maart 2011 — Anheuser-Busch, Inc./Budějovický Budvar, národní podnik, Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 4 — Aanvraag voor woord- en beeldmerk BUD — Oppositie — Aanduiding van geografische herkomst „bud” — Bescherming krachtens Overeenkomst van Lissabon en bilaterale verdragen tussen twee lidstaten — Gebruik in het economisch verkeer — Teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis)

3

2011/C 152/05

Zaak C-119/09: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 5 april 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État — Frankrijk) — Société fiduciaire nationale d’expertise comptable/Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (Vrij verrichten van diensten — Richtlijn 2006/123/EG — Artikel 24 — Uitsluiting van elk algeheel verbod op commerciële communicatie van gereglementeerde beroepen — Beroep van accountant — Verbod op actief werven van cliënten)

4

2011/C 152/06

Zaak C-352/09 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 29 maart 2011 — ThyssenKrupp Nirosta GmbH, voorheen ThyssenKrupp Stainless AG/Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregelingen — Gemeenschapsmarkt van platte producten van roestvrij staal — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 65 KS na aflopen van EGKS-Verdrag, gegeven op grond van verordening (EG) nr. 1/2003 — Bevoegdheid van Commissie — Beginsel nulla poena sine lege en gezag van gewijsde — Rechten van verdediging — Toerekenbaarheid van inbreuk opleverend gedrag — Overname van aansprakelijkheid door middel van verklaring — Verjaring — Medewerking tijdens administratieve procedure)

4

2011/C 152/07

Zaak C-369/09 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 24 maart 2011 — ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corp., ISD Polska sp. z o.o. (voorheen Majątek Hutniczy sp. z o.o.)/Europese Commissie (Hogere voorziening — Staatssteun — Beschikking van Commissie — Vaststelling van onverenigbaarheid van steun met gemeenschappelijke markt — Bevel tot terugvordering van steun — Beginsel van rechtszekerheid en verbod van terugwerkende kracht — Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen — Vaststelling van „passend” karakter van bij terugvordering van steun toe te passen rentepercentage)

5

2011/C 152/08

Zaak C-407/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 31 maart 2011 — Europese Commissie/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Niet-nakoming van verplichting om arrest Hof uit te voeren — Financiële sancties — Oplegging van forfaitaire som)

5

2011/C 152/09

Zaak C-424/09: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 5 april 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Symvoulio tis Epikrateias — Griekenland) — Christina Ioanni Toki/Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton (Richtlijn 89/48/EEG — Artikel 3, eerste alinea, sub a en b — Erkenning van hogeronderwijsdiploma’s — Milieukundig ingenieur — Met gereglementeerde beroepsactiviteit gelijkgestelde activiteit — Toepasselijk erkenningsmechanisme — Begrip „beroepservaring”)

6

2011/C 152/10

Zaak C-435/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 24 maart 2011 — Europese Commissie/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Richtlijn 85/337/EEG — Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten — Selectiecriteria — Vaststelling van drempelwaarden — Omvang van project)

6

2011/C 152/11

Zaak C-450/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 31 maart 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Niedersächsische Finanzgericht — Duitsland) — Ulrich Schröder/Finanzamt Hameln (Vrij verkeer van kapitaal — Directe belastingen — Belasting over inkomsten uit verhuur van onroerende goederen — Aftrekbaarheid van aan ouder wegens voorschot op erfdeel betaalde uitkeringen — Voorwaarde van onbeperkte belastingplicht in betrokken lidstaat)

7

2011/C 152/12

Zaak C-546/09: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 31 maart 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Varhoven administrativen sad — Bulgarije) — Aurubis Balgaria AD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, voorheen Nachalnik na Mitnitsa Sofia (Douanewetboek — Douanerechten — Douaneschuld bij invoer — Moratoire interest — Periode van invordering van moratoire interest — Compensatierente)

7

2011/C 152/13

Zaak C-552/09 P: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 24 maart 2011 — Ferrero SpA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Gemeenschapsbeeldmerk TiMi KiNDERJOGHURT — Ouder woordmerk KINDER — Nietigheidsprocedure — Artikel 52, lid 1, sub a — Artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5 — Beoordeling van overeenstemming van tekens — Merkenfamilie)

8

2011/C 152/14

Zaak C-50/10: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 31 maart 2011 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Milieu — Richtlijn 2008/1/EG — Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging — Vergunningsvoorwaarden voor bestaande installaties)

8

2011/C 152/15

Zaak C-365/10: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 24 maart 2011 — Europese Commissie/Republiek Slovenië (Niet-nakoming — Bestrijding van vervuiling — Grenswaarden voor PM10-concentraties in de lucht)

9

2011/C 152/16

Zaak C-375/10: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 24 maart 2011 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Richtlijn 2007/36/EG — Uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

9

2011/C 152/17

Zaak C-53/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 7 februari 2011 door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 24 november 2010 in zaak T-137/09, Nike International/BHIM — Muñoz Molina (R 10)

10

2011/C 152/18

Zaak C-78/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo (Spanje) op 22 februari 2011 — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Federación de Asociaciones Sindicales (FAGSA) e.a.

10

2011/C 152/19

Zaak C-87/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 februari 2011 door Fidelio KG tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 16 december 2010 in zaak T-286/08, Fidelio KG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

10

2011/C 152/20

Zaak C-89/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 februari 2011 door E.ON Energie AG tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 15 december 2010 in zaak T-141/08, E.ON Energie AG/Commissie

11

2011/C 152/21

Zaak C-96/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 maart 2011 door August Storck KG tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 17 december 2010 in zaak T-13/09, August Storck KG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

12

2011/C 152/22

Zaak C-114/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden op 7 maart 2011 — Staatssecretaris van Financiën, andere partij: U. Notermans-Boddenberg

13

2011/C 152/23

Zaak C-115/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Apelacyjny w Warszawie (Republiek Polen) op 2 maart 2011 — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe/Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

13

2011/C 152/24

Zaak C-116/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy Poznań (Republiek Polen) op 7 maart 2011 — Bank Handlowy, Ryszard Adamiak, Christianapol Sp. z o.o.

14

2011/C 152/25

Zaak C-121/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State (België) op 8 maart 2011 — Vereniging zonder winstoogmerk PRO-BRAINE (V.Z.W.), Michel Bernard, Charlotte de Lantsheere/Gemeente Braine-le-Château

14

2011/C 152/26

Zaak C-126/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hof van Cassatie van België op 10 maart 2011 — INNO NV tegen Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA

15

2011/C 152/27

Zaak C-127/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Arbeidshof te Antwerpen (België) op 11 maart 2011 — Aldegonda van den Booren tegen Rijksdienst voor Pensioenen

15

2011/C 152/28

Zaak C-140/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte Suprema di Cassazione (Italië) op 21 maart 2011 — Strafzaak tegen Demba Ngagne

16

2011/C 152/29

Zaak C-141/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Södertörns Tingsrätt (Zweden) op 21 maart 2011 — Torsten Hörnfeldt/Posten Meddelande AB

16

2011/C 152/30

Zaak C-144/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Giudice di pace di Mestre (Italië) op 24 maart 2011 — Strafzaak tegen Asad Abdallah

17

2011/C 152/31

Zaak C-147/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Upper Tribunal (Verenigd Koninkrijk) op 25 maart 2011 — Secretary of State for Work and Pensions/Lucja Czop

17

2011/C 152/32

Zaak C-148/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Upper Tribunal (Verenigd Koninkrijk) op 25 maart 2011 — Secretary of State for Work and Pensions/Margita Punakova

18

 

Gerecht

2011/C 152/33

Zaak T-84/08: Arrest van het Gerecht van 7 april 2011 — Intesa Sanpaolo/BHIM — MIP Metro (COMIT) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk COMIT — Ouder nationaal beeldmerk Comet — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009) — Artikel 8, lid 3, van verordening (EG) nr. 216/96”)

19

2011/C 152/34

Zaak T-12/09: Arrest van het Gerecht van 7 april 2011 — Gruber/BHIM (Run the globe) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Run the globe — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

19

2011/C 152/35

Zaak T-239/09 P: Beschikking van het Gerecht van 4 april 2011 — Marcuccio/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Weigering van instelling om onderzoek in te stellen — Precontentieuze procedure — Beroep tot schadevergoeding — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

19

2011/C 152/36

Zaak T-392/09 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 2 maart 2011 — 1. garantovaná/Commissie („Kort geding — Mededinging — Beschikking van Commissie waarbij geldboete wordt opgelegd — Bankgarantie — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Fumus boni juris — Financiële schade — Uitzonderlijke omstandigheden — Spoedeisendheid — Belangenafweging — Gedeeltelijke en voorwaardelijke opschorting”)

20

2011/C 152/37

Zaak T-15/10: Beschikking van het Gerecht van 25 maart 2011 — Noko Ngele/Commissie e.a. („Niet-contractuele aansprakelijkheid — Deels bij onbevoegde rechter aangebracht beroep — Deels niet-ontvankelijk beroep — Ontbreken van causaal verband — Deels kennelijk rechtens ongegrond beroep — Artikelen 111 en 114 van Reglement voor de procesvoering van het Gerecht”)

20

2011/C 152/38

Zaak T-36/10: Beschikking van het Gerecht van 24 maart 2011 — Internationaler Hilfsfonds/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten betreffende LIEN-overeenkomst 97-2011 — Antwoord op initieel verzoek — Beroepstermijn — Kennelijke niet-ontvankelijkheid — Stilzwijgende weigering tot toegang — Procesbelang — Na instelling van beroep vastgesteld uitdrukkelijk besluit — Afdoening zonder beslissing”)

21

2011/C 152/39

Zaak T-71/10 R II: Beschikking van de president van het Gerecht van 8 april 2011 — Xeda International/Commissie („Kort geding — Richtlijn 91/414/EEG — Beschikking betreffende niet-opneming van difenylamine in bijlage I bij richtlijn 91/414 — Ander verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid”)

21

2011/C 152/40

Zaak T-484/10 R: Beschikking van de president van 17 februari 2011 — Gas Natural Fenosa SDG/Commissie („Kort geding — Staatssteun — Compensatie van extra productiekosten van aantal elektriciteitscentrales die gevolg zijn van algemenedienstverplichting om bepaalde hoeveelheden elektriciteit met in eigen land gewonnen steenkool te produceren, en invoering van „mechanisme van prioritaire inschakeling” van deze centrales — Beschikking om geen bezwaar te maken — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Fumus boni juris — Ontbreken van spoedeisendheid — Belangenafweging”)

22

2011/C 152/41

Zaak T-486/10 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 17 februari 2011 — Iberdrola/Commissie („Kort geding — Staatssteun — Compensatie van bijkomende productiekosten van bepaalde elektriciteitscentrales ten gevolge van openbaredienstverplichting om bepaalde hoeveelheid elektriciteit met in eigen land gewonnen steenkool te produceren en invoering van „mechanisme voor prioritaire inschakeling” van deze centrales — Beschikking om geen bezwaar te maken — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Fumus boni juris — Geen spoedeisendheid — Belangenafweging”)

22

2011/C 152/42

Zaak T-490/10 R: Beschikking van de president van 17 februari 2011 — Endesa en Endesa Generación/Commissie („Kort geding — Staatssteun — Compensatie van extra productiekosten van aantal elektriciteitscentrales die gevolg zijn van algemenedienstverplichting om bepaalde hoeveelheden elektriciteit met in eigen land gewonnen steenkool te produceren, en invoering van „mechanisme van prioritaire inschakeling” van deze centrales — Beschikking om geen bezwaar te maken — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Fumus boni juris — Ontbreken van spoedeisendheid — Belangenafweging”)

23

2011/C 152/43

Zaak T-135/11: Beroep ingesteld op 4 maart 2011 — Clorox/BHIM — Industrias Alen (CLORALEX)

23

2011/C 152/44

Zaak T-143/11: Beroep ingesteld op 9 maart 2011 — Consorzio vino Chianti Classico/BHIM — Fédération française de rugby (Embleem met tekening van haan)

24

2011/C 152/45

Zaak T-164/11: Beroep ingesteld op 16 maart 2011 — Reddig/BHIM — Morleys (Vorm van messenheft)

25

2011/C 152/46

Zaak T-165/11: Beroep ingesteld op 11 maart 2011 — Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam/BHIM — Investimust (COLLEGE)

25

2011/C 152/47

Zaak T-176/11: Beroep ingesteld op 14 maart 2011 — Carbunión/Raad

26

2011/C 152/48

Zaak T-179/11: Beroep ingesteld op 18 maart 2011 — Sport Eybl & Sports Experts/BHIM — Seven (SEVEN SUMMITS)

27

2011/C 152/49

Zaak T-180/11: Beroep ingesteld op 23 maart 2011 — Chivas/BHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY)

27

2011/C 152/50

Zaak T-181/11: Beroep ingesteld op 23 maart 2011 — Chivas/BHIM — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY)

28

2011/C 152/51

Zaak T-182/11: Beroep ingesteld op 28 maart 2011 — Dacoury-Tabley/Raad

29

2011/C 152/52

Zaak T-187/11: Beroep ingesteld op 30 maart 2011 — Trabelsi e.a./Raad

29

2011/C 152/53

Zaak T-189/11: Beroep ingesteld op 24 maart 2011 — Yordanov/BHIM — Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER)

30

2011/C 152/54

Zaak T-192/11: Beroep ingesteld op 31 maart 2011 — Seka Yapo e.a./Raad

30

2011/C 152/55

Zaak T-193/11: Beroep ingesteld op 31 maart 2011 — Ahoua-N’Guetta e.a./Raad

31

2011/C 152/56

Zaak T-194/11: Beroep ingesteld op 31 maart 2011 — Bro Grébé/Raad

31

2011/C 152/57

Zaak T-213/11 P(I): Hogere voorziening ingesteld op 12 april 2011 door het College van vertegenwoordigers van het personeel van de EIB e.a. tegen de beschikking van de president van de Tweede kamer van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 17 maart 2011 in zaak F-95/10, Bömcke/EIB

31

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2011/C 152/58

Zaak F-7/11: Beroep ingesteld op 2 februari 2011 — AX/ECB

33

2011/C 152/59

Zaak F-9/11: Beroep ingesteld op 7 februari 2011 — Sabbag Afota/Raad

33

2011/C 152/60

Zaak F-24/11: Beroep ingesteld op 7 maart 2011 — Nicolas Katrakasas/Commissie

33


NL

 

Top