EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:140:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 140, 11 mei 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.140.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 140

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
11 mei 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 140/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6127 — Atos Origin/Siemens IT Solutions & Services) (1)

1

2011/C 140/02

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

2

2011/C 140/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6156 — JCDecaux/Bolloré/JV) (1)

3


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europese Commissie

2011/C 140/04

Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

4

 

EUROPESE CENTRALE BANK

 

Europese Centrale Bank

2011/C 140/05

Advies van de Europese Centrale Bank van 17 maart 2011 inzake een ontwerpbesluit van de Europese Raad tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (CON/2011/24)

8


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 140/06

Wisselkoersen van de euro

12

2011/C 140/07

Wisselkoersen van de euro

13

2011/C 140/08

Laatste publicatie van door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellenPB C 121 van 19.4.2011

14

2011/C 140/09

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

15

 

Europees Comité voor systeemrisico's

2011/C 140/10

Besluit van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 25 maart 2011 houdende goedkeuring van de gedragscode van het Europees Comité voor systeemrisico’s (ECSR/2011/3)

18


 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)

2011/C 140/11

Aankondiging van algemene vergelijkende onderzoeken

20

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2011/C 140/12

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6184 — Indorama/Sinterama/Trevira) (1)

21

2011/C 140/13

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6186 — Advent/Towergate Businesses) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

22

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Raad

2011/C 140/14

Kennisgeving aan de personen op wie de beperkende maatregelen in Besluit 2011/273/GBVB van de Raad en in Verordening (EU) nr. 442/2011 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Syrië van toepassing zijn

23


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top