Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:101:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 101, 1 april 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.101.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 101

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
1 april 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

2011/C 101/01

Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbeschermingbetreffende het voorstel voor een verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren van explosieven

1

2011/C 101/02

Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — „De EU-interneveiligheidsstrategie in actie: vijf stappen voor een veiliger Europa”

6

2011/C 101/03

Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EG) nr. (…/…) (tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend)

14

2011/C 101/04

Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA)

20


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 101/05

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6076 — Orangina Schweppes/Européenne d'Embouteillage) (1)

25


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 101/06

Wisselkoersen van de euro

26

 

Rekenkamer

2011/C 101/07

Speciaal verslag nr. 1/2011 „Heeft de deconcentratie van het externe-steunbeheer van de Commissie van het hoofdkantoor naar de delegaties geleid tot een betere steunverlening?”

27

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2011/C 101/08

Belgische nationale procedure voor de toekenning van beperkte verkeersrechten

28

2011/C 101/09

Door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op nationale regionale investeringssteun (1)

34


 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2011/C 101/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6144 — Giesecke & Devrient/Wincor Nixdorf International/BEB Industrie-Elektronik) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

36

2011/C 101/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6182 — MAN/MAN Camions et Bus/MAN Truck & Bus Belgium) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

38

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2011/C 101/12

Kennisgeving aan Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri die is toegevoegd aan de lijst bedoeld in de artikelen 2, 3 en 7 van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa‘ida-netwerk en de Taliban, op grond van Verordening (EU) nr. 317/2011 van de Commissie

39


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top