EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:099:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 99, 31 maart 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.099.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 99

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
31 maart 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europese Centrale Bank

2011/C 099/01

Advies van de Europese Centrale Bank van 16 februari 2011 inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de depositogarantiestelsels (herschikking) en inzake een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake beleggerscompensatiestelsels (CON/2011/12)

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 099/02

Wisselkoersen van de euro

8

2011/C 099/03

Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren voor de facultatieve toepassing van artikel 10 quater van Richtlijn 2003/87/EG

9


 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2011/C 099/04

Uitnodiging tot het indienen van aanvragen voor subsidies voor onderzoekers uit hoofde van het werkprogramma van het gezamenlijk Europees onderzoeksprogramma Metrologie (EMRP)

29

2011/C 099/05

Specifieke oproep tot het indienen van voorstellen — EAC/16/11 — Erasmus University Charter 2012

30

 

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

2011/C 099/06

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling van wetenschappelijke deskundigen die in aanmerking willen komen voor het lidmaatschap van de wetenschappelijke panels en het wetenschappelijk comité van de Europese Autoriteit voor voedselveilighed (Parma, Italië)

31

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Europese Commissie

2011/C 099/07

Bericht betreffende de van kracht zijnde antidumpingmaatregelen ten aanzien van de invoer in de Unie van stalen kabels van oorsprong uit onder meer China, uitgebreid tot de invoer van stalen kabels verzonden uit de Republiek Korea, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Korea: wijziging van het adres van een van de uitgebreide maatregelen vrijgestelde onderneming

38


NL

 

Top