Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:081E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 81, 15 maart 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.CE2011.081.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 81E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
15 maart 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Europees Parlement
ZITTING 2010-2011
Vergaderingen van 5 en 6 mei 2010
De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in het PB C 188 E van 13.7.2010
De aangenomen teksten van 5 mei 2010 betreffende de kwijtingen voor het begrotingsjaar 2008 zijn bekendgemaakt in PB L 252 van 25.9.2010.
AANGENOMEN TEKSTEN

 

Woensdag, 5 mei 2010

2011/C 081E/01

De gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsproceduresResolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures (COM(2009)0665) – „omnibus”

1

2011/C 081E/02

BevoegdheidsdelegatieResolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over bevoegdheidsdelegatie (2010/2021(INI))

6

2011/C 081E/03

Strategische doelstellingen en aanbevelingen voor het zeevervoersbeleid van de EU tot 2018Resolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over strategische doelstellingen en aanbevelingen voor het zeevervoersbeleid van de EU tot 2018 (2009/2095(INI))

10

2011/C 081E/04

Europeana – volgende stappenResolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over „Europeana”– de volgende stappen (2009/2158(INI))

16

2011/C 081E/05

Evaluatie en beoordeling van het actieplan dierenwelzijn 2006-2010Resolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over de evaluatie en beoordeling van het actieplan inzake het welzijn van dieren 2006-2010 (2009/2202(INI))

25

2011/C 081E/06

De EU-landbouw en klimaatveranderingResolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over de EU-landbouw en klimaatverandering (2009/2157(INI))

33

2011/C 081E/07

Landbouw in gebieden met specifieke natuurlijke handicaps – een speciale doorlichtingResolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over landbouw in gebieden met specifieke natuurlijke handicaps – een speciale doorlichting (2009/2156(INI))

40

2011/C 081E/08

Een nieuwe digitale agenda voor Europa: 2015.euResolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over een nieuwe digitale agenda voor Europa: 2015.eu (2009/2225(INI))

45

2011/C 081E/09

De strategie van de EU voor de betrekkingen met Latijns-AmerikaResolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over de strategie van de EU voor de betrekkingen met Latijns-Amerika (2009/2213(INI))

54

2011/C 081E/10

Top EU-CanadaResolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over de komende top EU-Canada op 5 mei 2010

64

2011/C 081E/11

SWIFTResolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over de aanbeveling van de Commissie aan de Raad toestemming voor de start van onderhandelingen te geven voor een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake het beschikbaar stellen van financiële berichten aan het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten voor de preventie en bestrijding van terrorisme en van de financiering ervan

66

2011/C 081E/12

Persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens)Resolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over de opening van onderhandelingen over overeenkomsten inzake persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) met de Verenigde Staten, Australië en Canada

70

2011/C 081E/13

Verbod op het gebruik van cyanide in de mijnbouwResolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over een algeheel verbod op het gebruik van cyanide in de mijnbouw in de Europese Unie

74

2011/C 081E/14

Strijd tegen borstkanker in de Europese UnieVerklaring van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over de strijd tegen borstkanker in de Europese Unie

77

 

Donderdag, 6 mei 2010

2011/C 081E/15

Herziening van de Verdragen – Overgangsbepalingen in verband met de samenstelling van het Europees Parlement *Resolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2010 over het ontwerpprotocol tot wijziging van protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen in verband met de samenstelling van het Europees Parlement tot het einde van de zittingsperiode 2009-2014: advies van het Europees Parlement (artikel 48, lid 3, van het EU-Verdrag) (17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE))

78

2011/C 081E/16

Situatie in KirgiziëResolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2010 over de situatie in Kirgizië

80

2011/C 081E/17

Elektrische voertuigenResolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2010 over elektrische voertuigen

84

2011/C 081E/18

Groepsvrijstellingsverordening voor motorvoertuigenResolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2010 over de groepsvrijstellingsverordening voor motorvoertuigen

89

2011/C 081E/19

Mededeling van de Commissie over kankerbestrijding: een Europees partnerschapResolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2010 over de mededeling van de Commissie over kankerbestrijding: een Europees partnerschap (2009/2103(INI))

95

2011/C 081E/20

De inzet van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) voor het vergemakkelijken van de overgang naar een energie-efficiënte, koolstofarme economieResolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2010 over de inzet van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) voor het vergemakkelijken van de overgang naar een energie-efficiënte, koolstofarme economie (2009/2228(INI))

107

2011/C 081E/21

Witboek van de Commissie: „Aanpassing aan de klimaatverandering: naar een Europees actiekader”Resolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2010 over het Witboek van de Commissie „Aanpassing aan de klimaatverandering: naar een Europees actiekader” (2009/2152(INI))

115

2011/C 081E/22

Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen – Strijd tegen fraude – Jaarverslag 2008Resolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2010 over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en de strijd tegen fraude – Jaarverslag 2008 (2009/2167(INI))

128

2011/C 081E/23

Europese Investeringsbank (EIB) – Jaarverslag 2008Resolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2010 over het jaarverslag 2008 van de Europese Investeringsbank (2009/2166(INI))

135

2011/C 081E/24

Massale gruweldaden in Jos, NigeriaResolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2010 over de massale gruweldaden in Jos, Nigeria

143


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europees Parlement

 

Woensdag, 5 mei 2010

2011/C 081E/25

Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Miloslav RansdorfBesluit van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Miloslav Ransdorf (2009/2208(IMM))

146


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europees Parlement

 

Woensdag, 5 mei 2010

2011/C 081E/26

Administratieve samenwerking en fraudebestrijding op het gebied van de BTW (herschikking) *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (herschikking) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

148

2011/C 081E/27

Gemeenschappelijke btw-stelsel wat de factureringsregels betreft *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat de factureringsregels betreft (COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))

156

2011/C 081E/28

Vervoerbare drukapparatuur ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende vervoerbare drukapparatuur (COM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD))

162

P7_TC1-COD(2009)0131
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 mei 2010 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2010/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende vervoerbare drukapparatuur en houdende intrekking van Richtlijnen 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG en 1999/36/EG van de Raad

163

BIJLAGE

163

2011/C 081E/29

Heffingen voor de beveiliging van de luchtvaart ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake heffingen voor de beveiliging van de luchtvaart (COM(2009)0217 – C7–0038/2009 – 2009/0063(COD))

164

P7_TC1-COD(2009)0063
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 mei 2010 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2010/…/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake heffingen voor de beveiliging van de luchtvaart

165

2011/C 081E/30

Communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking) ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking) (COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))

172

P7_TC1-COD(2009)0110
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 mei 2010 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. …/2010/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende uniale richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking)

173

2011/C 081E/31

Algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en wat betreft sommige bepalingen in verband met het financieel beheer ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer (COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

173

P7_TC1-COD(2009)0107
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 mei 2010 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer

174

 

Donderdag, 6 mei 2010

2011/C 081E/32

Besluit om geen Conventie tot wijziging van de Verdragen bijeen te roepen voor wat betreft de overgangsmaatregelen in verband met de samenstelling van het Europees Parlement ***Besluit van het Europees Parlement van 6 mei 2010 over het voorstel van de Europese Raad om geen Conventie tot wijziging van de Verdragen bijeen te roepen voor wat betreft de overgangsmaatregelen voor de samenstelling van het Europees Parlement (17196/2009 – C7-0002/2010 –2009/0814(NLE))

175


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)

Politieke amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

Technische correcties en aanpassingen door de diensten: nieuwe of vervangende tekst staat in cursief, schrappingen zijn met het symbool ║ aangegeven.

NL

 

Top