EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:044:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 44, 11 februari 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.044.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 44

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
11 februari 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

464e plenaire zitting op 14 en 15 juli 2010

2011/C 044/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Het bevorderen van een doelmatige samenwerking bij het beheer van de programma's van het cohesiebeleid op basis van goede praktijken in de periode 2007-2013” (verkennend advies)

1

2011/C 044/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De gevolgen van de vergrijzing voor de gezondheidszorg en socialezekerheidsstelsels” (verkennend advies)

10

2011/C 044/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De toegevoegde waarde van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel voor asielzoekers en de Europese lidstaten” (verkennend advies)

17

2011/C 044/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De open coördinatiemethode en de sociale clausule in het kader van de Europa 2020-strategie” (verkennend advies)

23

2011/C 044/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De ontwikkeling van de sociale uitkeringen”

28

2011/C 044/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Kinderwelzijn en armoede onder kinderen” (verkennend advies)

34

2011/C 044/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De gevolgen voor de werkgelegenheid van door de milieu-, energie- en klimaatproblematiek geïnduceerde industriële reconversie” (verkennend advies)

40

2011/C 044/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het thema „Naar een grotere marktpenetratie van elektrische voertuigen” (verkennend advies op verzoek van het Belgische voorzitterschap)

47

2011/C 044/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Energiearmoede — gevolgen van de liberalisering en de economische crisis” (verkennend advies)

53

2011/C 044/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Werken aan een duurzame economie: ons consumptiepatroon veranderen” (initiatiefadvies)

57

2011/C 044/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Consumenteninformatie: wat en hoe” (initiatiefadvies)

62

2011/C 044/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Het Verdrag van Lissabon en de werking van de interne markt” (initiatiefadvies)

68

2011/C 044/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Innovatie in de toeristische sector: een strategie voor duurzame ontwikkeling in eilandregio's” (initiatiefadvies)

75

2011/C 044/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Belasting op financiële transacties” (initiatiefadvies)

81

2011/C 044/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De sociale dimensie van de interne markt” (initiatiefadvies)

90

2011/C 044/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Een Europees saneringsbeleid voor de sector van de rotatieoffset en de rotatiediepdruk in Europa” (initiatiefadvies)

99

2011/C 044/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De deelsector textieldiensten in Europa: veranderingen en vooruitzichten”

105

2011/C 044/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Bevordering van duurzame groene banen in het kader van het EU-energie- en klimaatveranderingspakket” (initiatiefadvies)

110

2011/C 044/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Een doeltreffender EU-energiebeleid voor het MKB en met name micro-ondernemingen” (initiatiefadvies)

118

2011/C 044/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Rol van maatschappelijke organisaties en de sociale partners in het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) van de Europese Unie”

123

2011/C 044/21

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Sociale economie in Afrika: rol en perspectieven in de ontwikkelingssamenwerking” (initiatiefadvies)

129

2011/C 044/22

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De rol van Europese technologie-, industrie- en wetenschapsparken bij het bestrijden van de crisis en de voorbereiding op de tijd na de crisis en na de Lissabonstrategie” (vervolgadvies)

136


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

464e plenaire zitting op 14 en 15 juli 2010

2011/C 044/23

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende diensten van de informatiemaatschappij”COM(2010) 179 definitief — 2010/0095 (COD)

142

2011/C 044/24

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Verslag van de Commissie — Verslag over het Mededingingsbeleid 2008”(COM(2009) 374 definitief)

143

2011/C 044/25

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring”(COM(2009) 154 definitief — 2009/0157 (COD))

148

2011/C 044/26

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES): Uitdagingen en volgende stappen voor de ruimtecomponent”(COM(2009) 589 definitief)

153

2011/C 044/27

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de communautaire geïntegreerde benadering om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken”(COM(2009) 593 definitief — 2009/0173 (COD))

157

2011/C 044/28

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2004 tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex)”COM(2010) 61 definitief — 2010/0039 (COD)

162

2011/C 044/29

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de totstandbrenging van nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed”(COM(2010) 105 definitief/2 — 2010/0067 (CNS))

167

2011/C 044/30

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité, over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie”(COM(2010) 204 definitief — 2010/0110 (COD))

170

2011/C 044/31

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad van 22 mei 2006 houdende communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht”(COM(2010) 145 definitief — 2010/0080 (COD))

171

2011/C 044/32

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Naar de integratie van de maritieme bewaking: Een gemeenschappelijke gegevensuitwisselingstructuur voor het maritieme gebied van de EU”COM(2009) 538 final

173

2011/C 044/33

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Het digitale dividend omzetten in sociale voordelen en economische groei”(COM(2009) 586 definitief)

178

2011/C 044/34

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief”(COM(2010) 119 definitief — 2010/0074 (COD))

182


NL

 

Top