EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:018:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 18, 19 januari 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.018.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 18

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
19 januari 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

462e plenaire zitting op 28 en 29 april 2010

2011/C 018/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Versterking van het Europese model voor de agrovoedingssector” (verkennend advies)

1

2011/C 018/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Het Europees landbouwmodel: productkwaliteit en consumentenvoorlichting als concurrentiefactoren” (verkennend advies)

5

2011/C 018/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De rol van het maatschappelijk middenveld in de betrekkingen tussen de EU en Montenegro”

11

2011/C 018/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Het Onderwijs met het oog op integratie: een middel in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting” (verkennend advies)

18

2011/C 018/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Kredietverstrekking aan consumenten en huishoudens: wanpraktijken” (initiatiefadvies)

24

2011/C 018/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Een Europees statuut voor stichtingen” (initiatiefadvies)

30

2011/C 018/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De Europese scheepsbouwindustrie in het licht van de huidige crisis”

35

2011/C 018/08

Advies van de gespecialiseerde afdeling „Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap” over „Nieuwe tendensen betreffende zelfstandige arbeid: in economische afhankelijkheid verrichte zelfstandige arbeid” (initiatiefadvies)

44


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

462e plenaire zitting op 28 en 29 april 2010

2011/C 018/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Het Groenboek — Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid”(COM(2009) 163 definitief)

53

2011/C 018/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Bouwen aan een duurzame toekomst voor de aquacultuur — Een nieuw elan voor de strategie voor een duurzame ontwikkeling van de Europese aquacultuur”(COM(2009) 162 definitief)

59

2011/C 018/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement „Het BBP en verder — Meting van de vooruitgang in een veranderende wereld”(COM(2009) 433 definitief)

64

2011/C 018/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad „Partnerschap Europese Unie-Afrika — Afrika en Europa met elkaar verbinden: naar een nauwere samenwerking op het gebied van vervoer”(COM(2009) 301 definitief)

69

2011/C 018/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's „Solidariteit in de gezondheidszorg: verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in de EU”(COM(2009) 567 definitief)

74

2011/C 018/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, en de inhoud van de verleende bescherming”(COM(2009) 551 definitief/2 — 2009/0164 (COD))

80

2011/C 018/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de verlening of intrekking van internationale bescherming”(COM(2009) 554 definitief — 2009/0165 (COD))

85

2011/C 018/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen en tot wijziging van de Richtlijnen 2004/39/EG en 2009/…/EG”(COM(2009) 207 definitief — 2009/0064 (COD))

90

2011/C 018/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Het 25e jaarverslag van de Commissie over de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht (2007)”(COM(2008) 777 definitief)

95

2011/C 018/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's betreffende „De handhaving van het consumentenacquis”(COM(2009) 330 definitief)

100

2011/C 018/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité „Voor een versterkte handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in de interne markt”(COM(2009) 467 definitief)

105

2011/C 018/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad over de deelneming van de Gemeenschap aan een gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee (BONUS-169) dat door verschillende lidstaten is opgezet”(COM(2009) 610 definitief — 2009/0169 (COD))

109

2011/C 018/21

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende financiële bijdragen van de Europese Unie aan het Internationaal Fonds voor Ierland (2007-2010)”(COM(2010) 12 — 2010/0004 (COD))

114


NL

 

Top