EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:326:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 326, 03 december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.326.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 326

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
3 december 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2010/C 326/01

Conclusies van de Raad van 19 november 2010 over de Europese en internationale beleidsagenda's betreffende kinderen, jeugdzaken en de rechten van kinderen

1

2010/C 326/02

Conclusies van de Raad van 19 november 2010 over de toegang van jongeren tot cultuur

2

2010/C 326/03

Besluit van de Raad van 2 december 2010 houdende benoeming van twee leden van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen

4

2010/C 326/04

Conclusies van de Raad van 18 november 2010 over de rol van sport als bron en motor van actieve sociale insluiting

5

2010/C 326/05

Conclusies van de Raad van 19 november 2010 over het initiatief „Jeugd in beweging” — een geïntegreerde aanpak als reactie op de uitdagingen waarmee jongeren geconfronteerd worden

9

 

Europese Commissie

2010/C 326/06

Wisselkoersen van de euro

12

2010/C 326/07

Besluit van de Commissie van 2 november 2010 tot oprichting van een Europees multi-stakeholderforum inzake elektronische facturering (e-facturering)

13

 

Rekenkamer

2010/C 326/08

Speciaal verslag nr. 8/2010 „Verbetering van de vervoersprestaties op de trans-Europese spoorwegassen: zijn de EU-investeringen in spoorweginfrastructuur doeltreffend geweest?”

16

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2010/C 326/09

Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 316 van 28.12.2007, blz. 1; PB C 134 van 31.5.2008, blz. 16; PB C 177 van 12.7.2008, blz. 9; PB C 200 van 6.8.2008, blz. 10; PB C 331 van 31.12.2008, blz. 13; PB C 3 van 8.1.2009, blz. 10; PB C 37 van 14.2.2009, blz. 10; PB C 64 van 19.3.2009, blz. 20; PB C 99 van 30.4.2009, blz. 7; PB C 229 van 23.9.2009, blz. 28; PB C 263 van 5.11.2009, blz. 22; PB C 298 van 8.12.2009, blz. 17; PB C 74 van 24.3.2010, blz. 13)

17


 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2010/C 326/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5978 — GDF Suez/International Power) (1)

21


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top