Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:317:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 317, 20 november 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.317.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 317

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
20 november 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2010/C 317/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 301 van 6.11.2010

1

 

Hof van Justitie

2010/C 317/02

Eedaflegging door een nieuw lid van het Hof

2

2010/C 317/03

Verkiezing van de kamerpresidenten

2

2010/C 317/04

Toevoeging van de rechters aan de kamers

2

2010/C 317/05

Benoeming van de eerste advocaat-generaal

3

2010/C 317/06

Lijsten om de samenstelling van de rechtsprekende formaties te bepalen

3

2010/C 317/07

Aanwijzing van de kamer belast met de zaken bedoeld in artikel 104 ter van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie

4

2010/C 317/08

Benoeming van de griffier

4

 

Gerecht

2010/C 317/09

Eedaflegging door een nieuw lid van het Gerecht

5

2010/C 317/10

Eedaflegging door een nieuw lid van het Gerecht

5

2010/C 317/11

Toevoeging aan de kamers van de heer Gratsias

5


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2010/C 317/12

Gevoegde zaken C-514/07 P, C-528/07 P en C-532/07 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 september 2010 — Koninkrijk Zweden/Association de la presse internationale ASBL (API), Europese Commissie (C-514/07), Association de la presse internationale ASBL (API)/Europese Commissie (C-528/07), Europese Commissie/Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07) (Hogere voorziening — Recht op toegang tot documenten van instellingen — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Artikel 4, lid 2, tweede en derde streepje — Memories van Commissie in gerechtelijke procedures voor Hof en Gerecht — Besluit van Commissie om toegang te weigeren)

6

2010/C 317/13

Zaak C-581/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 30 september 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het VAT and Duties Tribunal, London Tribunal Centre — Verenigd Koninkrijk) — EMI Group Ltd/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Zesde btw-richtlijn — Artikel 5, lid 6, tweede volzin — Begrip „monster” — Begrip „geschenken van geringe waarde” — Muziekopnames — Gratis verstrekking voor promotiedoeleinden)

7

2010/C 317/14

Zaak C-104/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 30 september 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spanje) — Pedro Manuel Roca Álvarez/Sesa Start España ETT SA (Sociale politiek — Gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers — Richtlijn 76/207/EEG — Artikelen 2 en 5 — Recht op verlof voor in loondienst werkzame moeders — Opneembaar door in loondienst werkzame moeder of in loondienst werkzame vader — Niet in loondienst werkzame moeder — In loondienst werkzame vader van recht op verlof uitgesloten)

8

2010/C 317/15

Zaak C-132/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 30 september 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Bevoegdheid van Hof — Statuut van Europese scholen — Akkoord inzake vestigingsplaats van 1962 — Overeenkomst van 1957 en verdrag van 1994 — Arbitragebeding — Artikel 10 EG — Financiering van Europese scholen — Uitgaven voor meubilair en didactisch materiaal)

8

2010/C 317/16

Zaak C-133/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 30 september 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Fővárosi Bíróság — Republiek Hongarije) — József Uzonyi/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Landbouw — Gemeenschappelijk landbouwbeleid — Steunregelingen — Verordening (EG) nr. 1782/2003 — Artikel 143 ter bis — Afzonderlijke suikerbetaling — Toekenning — Beslissing van nieuwe lidstaten — Voorwaarden — Objectieve en niet-discriminerende criteria)

9

2010/C 317/17

Zaak C-314/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 30 september 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof — Oostenrijk) — Stadt Graz/Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH (Richtlijn 89/665/EEG — Overheidsopdrachten — Beroepsprocedures — Beroep tot schadevergoeding — Onrechtmatige gunning — Nationale aansprakelijkheidsregel gebaseerd op vermoeden van schuld van aanbestedende dienst)

9

2010/C 317/18

Zaak C-392/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 30 september 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Baranya Megyei Bíróság — Republiek Hongarije) — Uszodaépítő Kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály (Zesde btw-richtlijn — Richtlijn 2006/112/EG — Recht op aftrek van voorbelasting — Nieuwe nationale regeling — Vereisten inzake inhoud van factuur — Toepassing met terugwerkende kracht — Verval van recht op aftrek)

10

2010/C 317/19

Zaak C-395/09: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 30 september 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — Polen) — Oasis East sp. z o.o./Minister Finansów (Zesde btw-richtlijn — Richtlijn 2006/112/EG — Toetreding van nieuwe lidstaat — Recht op aftrek van voorbelasting — Nationale regeling waarbij recht op aftrek van belasting over bepaalde diensten wordt uitgesloten — Handelspartners die in als „belastingparadijs” gekwalificeerd gebied zijn gevestigd — Bevoegdheid van lidstaten om ten tijde van inwerkingtreding van Zesde btw-richtlijn bestaande regels inzake uitsluiting van recht op aftrek te handhaven)

10

2010/C 317/20

Zaak C-479/09 P: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 30 september 2010 — Evets Corp./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Woordmerk DANELECTRO — Beeldmerk QWIK TUNE — Aanvraag voor vernieuwing van inschrijving van merk — Verzoek om herstel in vorige toestand — Niet-inachtneming van termijn voor indiening van aanvraag voor vernieuwing van inschrijving van merk)

11

2010/C 317/21

Zaak C-481/09: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 30 september 2010 — Europese Commissie/ Tsjechische Republiek (Niet-nakoming — Milieu — Richtlijn 2006/7/EG — Zwemwaterkwaliteit — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

11

2010/C 317/22

Zaak C-24/10: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 23 september 2010 — Europese Commissie/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2006/46/EG — Vennootschapsrecht — Jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

12

2010/C 317/23

Zaak C-36/10: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 30 september 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Richtlijnen 96/82/EG en 2003/105/EG — Beheersing van gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken — Artikel 12, lid 1, tweede alinea — Onjuiste uitvoering)

12

2010/C 317/24

Zaak C-344/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Mora Kommun (Zweden) op 21 augustus 2009 — Dan Bengtsson/Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB, TeliaSonera Mobile Networks AB, Teracom

13

2010/C 317/25

Zaak C-378/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság (Hongarije) op 28 juli 2010 — VALE Építési Kft.

13

2010/C 317/26

Zaak C-384/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Hof van Cassatie van België op 29 juli 2010 — Jan Voogsgeerd tegen Navimer SA

14

2010/C 317/27

Zaak C-399/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 augustus 2010 door Bouygues SA en Bouygues Télécom SA tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer — uitgebreid) van 21 mei 2010 in de gevoegde zaken T-425/04, T-444/04, T-450/04 en T-456/04, Frankrijk e.a./Commissie

14

2010/C 317/28

Zaak C-401/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 5 augustus 2010 door Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer — uitgebreid) van 21 mei 2010 in de gevoegde zaken T-425/04, T-444/04, T-450/04 en T-456/04, Frankrijk e.a./Commissie

15

2010/C 317/29

Zaak C-421/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 25 augustus 2010 — Finanzamt Deggendorf/Markus Stoppelkamp, als curator van het vermogen van Harald Raab

16

2010/C 317/30

Zaak C-423/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) op 27 augustus 2010 — Delphi Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

16

2010/C 317/31

Zaak C-434/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarije) op 6 september 2010 — Peter Aladzhov/Zamestnik direktor na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

16

2010/C 317/32

Zaak C-435/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Centrale Raad van Beroep (Nederland) op 13 september 2010 — J.C. van Ardennen tegen Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

18

2010/C 317/33

Zaak C-437/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Portugal) op 13 september 2010 — Manuel Afonso Esteves/Axa — Seguros de Portugal SA

18

2010/C 317/34

Zaak C-443/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het tribunal administratif de Limoges (Frankrijk) op 14 september 2010 — Philippe Bonnarde/Agence de Services et de Paiement

19

2010/C 317/35

Zaak C-444/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 15 september 2010 — Finanzamt Lüdenscheid/Christel Schriever

19

2010/C 317/36

Zaak C-448/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 15 september 2010 door ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 1 juli 2010 in zaak T-62/08, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA/Europese Commissie

20

2010/C 317/37

Zaak C-449/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 15 september 2010 door Cementir Italia Srl tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 1 juli 2010 in zaak T-63/08, Cementir Italia Srl/Europese Commissie

20

2010/C 317/38

Zaak C-450/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 15 september 2010 door Nuova Terni Industrie Chimiche SpA tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 1 juli 2010 in zaak T-64/08, Nuova Terni Industrie Chimiche SpA/Europese Commissie

21

2010/C 317/39

Zaak C-452/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 16 september 2010 door BNP Paribas en Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 1 juli 2010 in zaak T-335/08, BNP Paribas en BNL/Commissie

22

2010/C 317/40

Zaak C-454/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof op 17 september 2010 — Oliver Jestel/Hauptzollamt Aachen

22

2010/C 317/41

Zaak C-459/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 september 2010 door Freistaat Sachsen en Land Sachsen-Anhalt tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 8 juli 2010 in zaak T-396/08, Freistaat Sachsen en Land Sachsen-Anhalt/Europese Commissie

23

2010/C 317/42

Zaak C-461/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Högsta domstol (Zweden) op 20 september 2010 — Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB

24

2010/C 317/43

Zaak C-462/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 september 2010 door Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 8 juli 2010 in zaak T-331/06, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Europees Milieuagentschap (EMA)

24

2010/C 317/44

Zaak C-466/10: Beroep ingesteld op 27 september 2010 — Europese Commissie/Helleense Republiek

25

 

Gerecht

2010/C 317/45

Zaak T-378/07: Arrest van het Gerecht van 29 september 2010 — CNH Global/BHIM (Combinatie van kleuren rood, zwart en grijs voor tractor) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsmerk bestaande in combinatie van kleuren rood, zwart en grijs toegepast op buitenzijden van tractor — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen verkregen door gebruik — Artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

26

2010/C 317/46

Zaak T-200/08: Arrest van het Gerecht van 29 september 2010 — Interflon/BHIM — Illinois Tool Works (FOODLUBE) („Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk FOODLUBE — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b en c, en artikel 51, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b en c, et artikel 52, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

26

2010/C 317/47

Zaak T-201/08: Arrest van het Gerecht van 28 september 2010 — Market Watch/BHIM — Ares Trading (Seroslim) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Seroslim — Ouder gemeenschapswoordmerk SEROSTIM — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

27

2010/C 317/48

Zaak T-247/08: Arrest van het Gerecht van 28 september 2010 — C-Content/Commissie („Niet-contractuele aansprakelijkheid — Overheidsopdrachten voor diensten — Communautaire aanbestedingsprocedures — Diensten van elektronische publicatie — Vermeende onregelmatigheden en schendingen van gemeenschapsrecht door Bureau voor publicaties — Verjaringstermijnen — Oorzakelijk verband”)

27

2010/C 317/49

Zaak T-452/08: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2010 — DHL Aviation en DHL Hub Leipzig/Commissie („Staatssteun — Luchtvrachtdiensten — Garanties inzake exploitatie van nieuwe Europese hub van DHL op luchthaven van Leipzig-Halle — Beschikking waarbij staatssteun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast”)

28

2010/C 317/50

Zaak T-534/08: Arrest van het Gerecht van 30 september 2010 — Granuband/BHIM — Granuflex (GRANUflex) („Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk GRANUflex — Oudere bedrijfsnaam en handelsnaam GRANUFLEX — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 4, en artikel 52, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 4, en artikel 53, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

28

2010/C 317/51

Zaak T-47/09: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2010 — Deutsche Behindertenhilfe — Aktion Mensch/BHIM (diegesellschafter.de) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk diegesellschafter.de — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

28

2010/C 317/52

Zaak T-85/09: Arrest van het Gerecht van 30 september 2010 — Kadi/Commissie („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen personen en entiteiten die banden hebben met Osama bin Laden, Al-Qa’ida-netwerk en Taliban — Verordening (EG) nr. 881/2002 — Bevriezing van tegoeden en economische middelen van persoon ten gevolge van zijn opname in door orgaan van Verenigde Naties opgestelde lijst — Sanctiecomité — Daaropvolgende opname in bijlage I bij verordening (EG) nr. 881/2002 — Beroep tot nietigverklaring — Grondrechten — Recht om te worden gehoord, recht op effectieve rechterlijke controle en recht op eerbiediging van eigendom”)

29

2010/C 317/53

Zaak T-92/09: Arrest van het Gerecht van 5 oktober 2010 — Strategi Group/BHIM — RBI (STRATEGI) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk STRATEGI — Ouder nationaal woordmerk Stratégies — Relatieve weigeringsgrond — Bewijs van gebruik van ouder merk — Artikel 43, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 42, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009) en regel 22 van verordening (EG) nr. 2868/95”)

29

2010/C 317/54

Zaak T-136/09: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2010 — Commissie/Gal-Or („Arbitragebeding — Overeenkomst van financiële bijstand, gesloten in kader van specifiek programma van onderzoek en technologische ontwikkeling op gebied van niet-nucleaire energie — Niet-naleving van overeenkomst — Terugbetaling van voorschot — Vertragingsrente — Verstekprocedure”)

30

2010/C 317/55

Zaak T-244/09: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2010 — Accenture Global Services/BHIM — Silver Creek Properties (acsensa) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk acsensa — Oudere communautaire en nationale woord- en beeldmerken ACCENTURE en accenture — Relatieve weigeringsgrond — Ontbreken van verwarringsgevaar — Tekens die niet overeenstemmen — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009) — Motiveringsplicht — Artikel 73 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 75 van verordening nr. 207/2009)”)

30

2010/C 317/56

Zaak T-270/09: Arrest van het Gerecht van 30 september 2010 — PVS/BHIM — MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk medidata — Ouder nationaal woordmerk MeDiTA — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Soortgelijke diensten — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

31

2010/C 317/57

Zaak T-388/09: Arrest van het Gerecht van 28 september 2010 — Rosenruist/BHIM (Weergave op een broekzak van twee kromme lijnen) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk dat twee kromme lijnen op een broekzak weergeeft — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

31

2010/C 317/58

Zaak T-365/08: Beschikking van het Gerecht van 27 september 2010 — Hidalgo/BHIM — Bodegas Hidalgo — La Gitana (HIDALGO) („Gemeenschapsmerk — Nietigverklaring van inschrijving van nationaal merk waarop oppositie is gesteund — Afdoening zonder beslissing”)

32

2010/C 317/59

Zaak T-498/09 P: Beschikking van het Gerecht van 24 september 2010 — Kerstens/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2005 — Toekenning van gratificatiepunten — Bewijslast — Rechten van de verdediging — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

32

2010/C 317/60

Zaak T-400/10: Beroep ingesteld op 12 september 2010 — Hamas/Raad

32

2010/C 317/61

Zaak T-407/10: Beroep ingesteld op 14 september 2010 — Hongarije/Commissie

33

2010/C 317/62

Zaak T-413/10: Beroep ingesteld op 15 september 2010 — Socitrel/Commissie

34

2010/C 317/63

Zaak T-414/10: Beroep ingesteld op 15 september 2010 — Companhia Previdente/Commissie

35

2010/C 317/64

Zaak T-422/10: Beroep ingesteld op 15 september 2010 — Emme/Commissie

35

2010/C 317/65

Zaak T-423/10: Beroep ingesteld op 16 september 2010 — Redaelli Tecna/Commissie

36

2010/C 317/66

Zaak T-424/10: Beroep ingesteld op 18 september 2010 — Dosenbach-Ochsner/BHIM — Sisma (Weergave van rechthoek met olifanten)

36

2010/C 317/67

Zaak T-425/10: Beroep ingesteld op 21 september 2010 — Häfele/BHIM (Mixfront)

37

2010/C 317/68

Zaak T-426/10: Beroep ingesteld op 16 september 2010 — Moreda-Riviere Trefilerías/Commissie

37

2010/C 317/69

Zaak T-427/10: Beroep ingesteld op 16 september 2010 — Trefilerías Quijano/Commissie

38

2010/C 317/70

Zaak T-428/10: Beroep ingesteld op 16 september 2010 — Trenzas y Cables de Acero/Commissie

38

2010/C 317/71

Zaak T-430/10: Beroep ingesteld op 17 september 2010 — Magnesitas de Rubián e.a./Commissie

39

2010/C 317/72

Zaak T-431/10: Beroep ingesteld op 24 september 2010 — Nencini/Parlement

40

2010/C 317/73

Zaak T-432/10: Beroep ingesteld op 17 september 2010 — Vivendi/Commissie

40

2010/C 317/74

Zaak T-433/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 september 2010 door Allen en anderen tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 13 juli 2010 in zaak F-103/09, Allen e.a./Commissie

41

2010/C 317/75

Zaak T-436/10: Beroep ingesteld op 15 september 2010 — Hit Groep/Commissie

41

2010/C 317/76

Zaak T-437/10: Beroep ingesteld op 22 september 2010 — Gap SA granen & producten/Commissie

43

2010/C 317/77

Zaak T-438/10: Beroep ingesteld op 24 september 2010 — Forgital Italy/Raad

43

2010/C 317/78

Zaak T-444/10: Beroep ingesteld op 28 september 2010 — ESGE/BHIM — Kenwood Appliances Luxembourg (KMIX)

44

2010/C 317/79

Zaak T-445/10: Beroep ingesteld op 28 september 2010 — HerkuPlast Kubern/BHIM — How (eco-pack)

45

2010/C 317/80

Zaak T-450/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 september 2010 door Marcuccio tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 9 juli 2010 in zaak F-91/09, Marcuccio/Commissie

45

2010/C 317/81

Zaak T-451/10: Beroep ingesteld op 28 september 2010 — Fuchshuber Agrarhandel/Commissie

46

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2010/C 317/82

Zaak F-43/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 30 september 2010 — Van Heuckelom/Europese Politiedienst (Europol) (Openbare dienst — Statuut voor personeelsleden van Europol — Artikel 29 — Salaristrapverhoging toegekend op basis van beoordelingsrapporten — Exceptie van onwettigheid van besluit tot vaststelling van het beleid inzake de vaststelling van rangen en salaristrappen — Respectieve bevoegdheden van directeur en raad van bestuur van Europol — Beoordelingsvrijheid van directeur van Europol — Grenzen)

47

2010/C 317/83

Zaak F-52/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 14 september 2010 — Da Silva Pinto Branco/Hof van Justitie (Openbare dienst — Ambtenaren — Aanwerving — Ambtenaar op proef — Ontslag aan einde van proeftijd — Rechten van de verdediging — Beoordeling van geschiktheid — Rechterlijke controle)

47

2010/C 317/84

Zaak F-79/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 14 september 2010 — AE/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Sociale zekerheid — Verzekering tegen ongevallen en beroepsziekten — Artikel 73 van het Statuut — Weigering om te erkennen dat ziekte door het beroep is veroorzaakt — Overgevoeligheid voor elektromagnetische velden)

48

2010/C 317/85

Zaak F-85/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 14 september 2010 — Rossi Ferreras/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Beoordelingsjaar 2001/2002 — Loopbaanontwikkelingsrapport — Uitvoering van arrest houdende nietigverklaring — Gevolgen van intrekking van handeling — Bepaling van doelstellingen)

48

2010/C 317/86

Zaak F-2/10: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 6 oktober 2010 Marcuccio/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Sociale zekerheid — Ziektekostenverzekering — Verzoeken om vergoeding van ziektekosten — Ontbreken van bezwarend besluit — Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk rechtens ongegrond — Artikel 94 van Reglement voor de procesvoering)

48

2010/C 317/87

Zaak F-71/10: Beroep ingesteld op 30 augustus 2010 — Cantisani/Commissie

49

2010/C 317/88

Zaak F-72/10: Beroep ingesteld op 2 september 2010 — da Silva Tenreiro/Commissie

49

2010/C 317/89

Zaak F-86/10: Beroep ingesteld op 24 september 2010 — Dubus/Parlement

49

2010/C 317/90

Zaak F-88/10: Beroep ingesteld op 27 september 2010 — Van Asbroeck/Commissie

50

2010/C 317/91

Gevoegde zaken F-8/05 en F-10/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 16 september 2010 — Block e.a. en Knaul e.a./Commissie

50

2010/C 317/92

Zaak F-45/06: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 16 september 2010 — Avendano e.a./Commissie

50

2010/C 317/93

Zaak F-70/06: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 16 september 2010 — Baele e.a./Commissie

50

2010/C 317/94

Zaak F-103/06: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 16 september 2010 — Blank e.a./Commissie

51

2010/C 317/95

Zaak F-90/09: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 16 september 2010 — Ernotte/Commissie

51


NL

 

Top