Help Print this page 

Document C:2010:278:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, C 278, 15 oktober 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.278.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 278

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
15 oktober 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europese Centrale Bank

2010/C 278/01

Advies van de Europese Centrale Bank van 5 oktober 2010 inzake twee voorstellen voor verordeningen betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van het eurogebied (CON/2010/72)

1


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2010/C 278/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5951 — AON Corporation/Hewitt Associates) (1)

5


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2010/C 278/03

Wisselkoersen van de euro

6

2010/C 278/04

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 15 april 2010 betreffende een ontwerpbesluit in Zaak COMP/39.317 — E.ON Gas — Rapporteur: Polen

7

2010/C 278/05

Eindverslag van de raadadviseur-auditeur in zaak COMP/39.317 — E.ON Gas

8

2010/C 278/06

Samenvatting van het besluit van de Commissie van 4 mei 2010 inzake een procedure op grond van artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 54 van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/39.317 — E.ON Gas) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 2863 definitief)  (1)

9

2010/C 278/07

Advies van het Adviescomite voor mededingingsregelingen en machtsposities op zijn bijeenkomst van 9 juli 2010 betreffende een ontwerpbesluit in zaak COMP/39.596 — British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB) — Rapporteur: Oostenrijk

11

2010/C 278/08

Eindverslag van de raadadviseur-auditeur in zaak COMP/39.596 — British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)

12

2010/C 278/09

Samenvatting van het besluit van de Commissie van 14 juli 2010 betreffende een procedure op grond van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/39.596 — British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 4738)  (1)

14

2010/C 278/10

Benoeming raadadviseur-auditeur

16

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2010/C 278/11

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Uitnodiging tot het indienen van offertes voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen (1)

17


 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2010/C 278/12

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/32/10 — Tempus IV — Hervorming van het hoger onderwijs door internationale samenwerking tussen universiteiten

18

2010/C 278/13

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het ESPON 2013-programma

22

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2010/C 278/14

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5879 — Alstom/RZD/Cypriot Companies/TMH) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

23

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2010/C 278/15

Bekendmaking van de aanvraag tot erkenning van een traditionele aanduiding overeenkomstig artikel 33 van Verordening (EG) nr. 607/2009 van de Commissie

24

2010/C 278/16

Bekendmaking van de aanvraag tot erkenning van een traditionele aanduiding overeenkomstig artikel 33 van Verordening (EG) nr. 607/2009 van de Commissie

25

2010/C 278/17

Bekendmaking van de aanvraag tot erkenning van een traditionele aanduiding overeenkomstig artikel 33 van Verordening (EG) nr. 607/2009 van de Commissie

26

2010/C 278/18

Bekendmaking van de aanvraag tot erkenning van een traditionele aanduiding overeenkomstig artikel 33 van Verordening (EG) nr. 607/2009 van de Commissie

27

2010/C 278/19

Steunmaatregelen van de Staten — Italië — Steunmaatregel C 17/10 (ex N 315/09) — Firmin Srl — Uitnodiging overeenkomstig artikel 108, lid 2, VWEU om opmerkingen te maken (1)

28


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top