EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:246:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 246, 11 september 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.246.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 246

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
11 september 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2010/C 246/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 234 van 28.8.2010

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2010/C 246/02

Zaak C-271/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 juli 2010 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland (Niet-nakoming — Richtlijnen 92/50/EEG en 2004/18/EG — Overheidsopdrachten voor diensten — Bedrijfspensioenvoorziening voor werknemers in gemeentelijke overheidsdienst — Rechtstreekse gunning van overeenkomsten, zonder aanbesteding op niveau van Unie, aan assuradeurs die zijn aangewezen in tussen sociale partners gesloten collectieve overeenkomst)

2

2010/C 246/03

Zaak C-573/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 juli 2010 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 79/409/EEG — Behoud van vogelstand — Omzettingsmaatregelen)

3

2010/C 246/04

Zaak C-577/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 29 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeidshof te Antwerpen — België) — Rijksdienst voor Pensioenen/Elisabeth Brouwer (Gelijke behandeling van mannen en vrouwen op gebied van sociale zekerheid — Richtlijn 79/7/EEG — Grensarbeiders — Pensioenberekening)

3

2010/C 246/05

Zaak C-582/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 juli 2010 — Europese Commissie/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Niet-nakoming — Belasting over toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 169 tot en met 171 — Dertiende richtlijn 86/560/EEG — Artikel 2 — Teruggaaf — Niet in Unie gevestigde belastingplichtige — Verzekeringshandelingen — Financiële handelingen)

4

2010/C 246/06

Zaak C-40/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 29 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het VAT and Duties Tribunal, Manchester — Verenigd Koninkrijk) — Astra Zeneca UK Limited/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (Zesde btw-richtlijn — Artikel 2, punt 1 — Begrip „diensten die onder bezwarende titel worden verricht” — Aankoopbonnen die door onderneming aan haar werknemers als onderdeel van hun bezoldiging worden verstrekt)

4

2010/C 246/07

Zaak C-54/09 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 29 juli 2010 — Helleense Republiek/Europese Commissie (Hogere voorziening — Landbouw — Gemeenschappelijke ordening van wijnmarkt — Steun aan herstructurering en omschakeling van wijngaarden — Verordening (EG) nr. 1493/1999 — Vaststelling van definitieve financiële toewijzingen aan lidstaten — Verordening (EG) nr. 1227/2000 — Artikel 16, lid 1 — Termijn — Dwingend karakter)

5

2010/C 246/08

Zaak C-70/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — Alexander Hengartner, Rudolf Gasser/Landesregierung Vorarlberg (Overeenkomst tussen Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over vrij verkeer van personen — Jachtpacht — Regionale belasting — Begrip „economische activiteit” — Beginsel van gelijke behandeling)

5

2010/C 246/09

Zaak C-74/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Cassatie — België) — Bâtiments et Ponts Construction SA, WISAG Produktionsservice GmbH, voorheen ThyssenKrupp Industrieservice GmbH/Berlaymont 2000 SA (Overheidsopdrachten voor uitvoering van werken — Richtlijn 93/37/EEG — Artikel 24 — Uitsluitingsgronden — Verplichtingen ter zake van betaling van socialezekerheidsbijdragen en belastingen — Op straffe van uitsluiting vereiste registratie van inschrijvers — „Registratiecommissie” en haar bevoegdheden — Onderzoek van geldigheid van getuigschriften die zijn afgegeven door bevoegde autoriteiten van lidstaat van vestiging van buitenlandse inschrijvers)

6

2010/C 246/10

Zaak C-151/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 29 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Spanje) — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)/Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe, Ministerio Fiscal (Overgang van ondernemingen — Richtlijn 2001/23/EG — Behoud van rechten van werknemers — Werknemersvertegenwoordigers — Autonomie van overgegane entiteit)

6

2010/C 246/11

Zaak C-188/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 29 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski spółka jawna w Białymstoku, vroeger Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku (Prejudiciële verwijzing — btw — Recht op aftrek — Beperking van recht op aftrek bij schending van verplichting om kasregister te gebruiken)

7

2010/C 246/12

Zaak C-189/09: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 29 juli 2010 — Europese Commissie/Republiek Oostenrijk (Niet-nakoming — Richtlijn 2006/24/EG — Bescherming van persoonlijke levenssfeer — Bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van elektronische communicatiediensten — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

8

2010/C 246/13

Zaak C-214/09 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 29 juli 2010 — Anheuser-Busch, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Budějovický Budvar, národní podnik (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Aanvraag tot inschrijving van woordmerk BUDWEISER — Oppositie — Artikel 8, lid 1, sub a en b, van deze verordening — Oudere internationale woord- en beeldmerken BUDWEISER en Budweiser Budvar — Normaal gebruik van ouder merk — Artikel 43, leden 2 en 3, van deze verordening — „Tijdig” aanvoeren van bewijzen — Bewijs van vernieuwing van ouder merk — Artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94)

8

2010/C 246/14

Zaak C-234/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Vestre Landsret — Denemarken) — Skatteministeriet/DSV Road A/S (Communautair douanewetboek — Verordening (EEG) nr. 2913/92 — Artikel 204, lid 1, sub a — Verordening (EEG) nr. 2454/93 — Artikel 859 — Regeling extern douanevervoer — Toegelaten afzender — Ontstaan van douaneschuld — Document voor douanevervoer voor fysiek onbestaande goederen)

9

2010/C 246/15

Zaak C-248/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 29 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākās tiesas Senāts — Letland) — SIA Pakora Pluss/Valsts ienemumu dienests (Akte betreffende de voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie — Douane-unie — Overgangsmaatregelen — In vrije verkeer brengen met vrijstelling van douanerechten — Goederen die op datum van toetreding van Republiek Letland in uitgebreide Gemeenschap worden vervoerd — Uitvoerformaliteiten — Invoerrechten — Btw)

9

2010/C 246/16

Zaak C-256/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez (Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid — Verordening (EG) nr. 2201/2003 — Voorlopige of bewarende maatregelen — Erkenning en tenuitvoerlegging)

10

2010/C 246/17

Zaak C-354/09: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 15 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Gaston Schul BV/Staatssecretaris van Financiën (Communautair douanewetboek — Artikel 33 — Douanewaarde van goederen — Opname van douanerechten — Leveringsvoorwaarde „Delivered Duty Paid”)

11

2010/C 246/18

Zaak C-368/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Baranya Megyei Bíróság — Hongarije) — Pannon Gép Centrum Kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály (Zesde btw-richtlijn — Richtlijn 2006/112/EG — Recht op aftrek van voorbelasting — Nationale regeling waarbij onjuiste vermelding op factuur leidt tot verval van recht op aftrek)

11

2010/C 246/19

Zaak C-371/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 29 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) — Verenigd Koninkrijk) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Isaac International Limited (Verordening (EEG) nr. 2913/92 — Douanewetboek — Artikel 212 bis — Verordening (EEG) nr. 2454/93 — Artikel 292 — Verordening (EG) nr. 88/97 — Artikel 14 — Antidumpingrecht — Rijwielframes)

12

2010/C 246/20

Zaak C-377/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 29 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van Koophandel te Brussel — België) — Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch (curator van het faillissement van Agenor SA)/Europese Gemeenschap (Artikelen 235 EG en 288, tweede alinea, EG — Bevoegdheid van Hof om kennis te nemen van vordering uit niet-contractuele aansprakelijkheid tegen Europese Gemeenschap — Rechtsvordering tot aanzuivering van schulden in zin van artikel 530, lid 1, van Belgisch wetboek van vennootschappen — Vordering van curator van faillissement van naamloze vennootschap tegen Europese Gemeenschap — Bevoegdheid van nationale rechterlijke instanties om kennis te nemen van dergelijke vordering)

13

2010/C 246/21

Zaak C-512/09: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 juli 2010 — Europese Commissie/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2006/66/EG — Batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

13

2010/C 246/22

Zaak C-513/09: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 29 juli 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Richtlijn 2006/66/EG — Batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

14

2010/C 246/23

Zaak C-515/09: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 29 juli 2010 — Europese Commissie/Republiek Estland (Niet-nakoming — Richtlijn 2006/21/EG — Beheer van afval van winningsindustrieën — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

14

2010/C 246/24

Zaak C-6/10: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 29 juli 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Richtlijn 2006/46/EG — Vennootschapsrecht — Jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen — Niet-omzetting of niet-mededeling van nationale bepalingen tot omzetting)

14

2010/C 246/25

Zaak C-8/10: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 15 juli 2010 — Europese Commissie/Groothertogdom Luxemburg (Niet-nakoming — Richtlijn 2006/46/EG — Jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen — Onvolledige uitvoering binnen gestelde termijn)

15

2010/C 246/26

Zaak C-19/10: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 29 juli 2010 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Verordeningen (EG) nrs. 273/2004 en 111/2005 — Drugsprecursoren — Controle en toezicht binnen Unie — Toezicht op handel tussen Unie en derde landen — Sancties)

15

2010/C 246/27

Zaak C-35/10: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 29 juli 2010 — Europese Commissie/Franse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2006/21/EG — Bescherming van milieu — Beheer van afval — Mijnbouw — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

16

2010/C 246/28

Zaak C-254/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 mei 2010 door Centre de coordination Carrefour SNC tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 18 maart 2010 in zaak T-94/08, Centre de coordination Carrefour/Commissie

16

2010/C 246/29

Zaak C-262/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 27 mei 2010 — Döhler Neuenkirchen GmbH/Hauptzollamt Oldenburg

17

2010/C 246/30

Zaak C-275/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden op 2 juni 2010 — Residex Capital IV CV tegen Gemeente Rotterdam

18

2010/C 246/31

Zaak C-277/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Handelsgericht Wien (Oostenrijk) op 3 juni 2010 — Martin Luksan/Petrus van der Let

18

2010/C 246/32

Zaak C-284/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo (Spanje) op 7 juni 2010 — Telefónica de España S.A./Administración del Estado

19

2010/C 246/33

Zaak C-285/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo (Spanje) op 7 juni 2010 — Campsa Estaciones de Servicio S.A./Administración del Estado

20

2010/C 246/34

Zaak C-288/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde (België) op 2 juni 2010 — Wamo BVBA tegen JBC NV en Modemakers Fashion NV

20

2010/C 246/35

Zaak C-289/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 10 juni 2010 door European Dynamics SA tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 19 maart 2010 in zaak T-50/05: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Europese Commissie

20

2010/C 246/36

Zaak C-301/10: Beroep ingesteld op 16 juni 2010 — Europese Commissie/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

21

2010/C 246/37

Zaak C-303/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo (Spanje) op 21 juni 2010 — Administración General del Estado/Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)

22

2010/C 246/38

Zaak C-304/10: Beroep ingesteld op 22 juni 2010 — Europese Commissie/Republiek Polen

22

2010/C 246/39

Zaak C-307/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door The Appointed Person by the Lord Chancellor op 28 juni 2010 — The Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks

23

2010/C 246/40

Zaak C-308/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 29 juni 2010 door Union Investment Privatfonds GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 27 april 2010 in zaak T-392/06, Union Investment Privatfonds GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen); andere partij in de procedure: Unicre-Cartão International De Crédito SA

23

2010/C 246/41

Zaak C-311/10: Beroep ingesteld op 29 juni 2010 — Europese Commissie/Republiek Polen

24

2010/C 246/42

Zaak C-314/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik (België) op 30 juni 2010 — Hubert Pagnoul/Belgische Staat — SPF Finances

24

2010/C 246/43

Zaak C-317/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 2 juli 2010 door Union Investment Privatfonds GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 27 april 2010 in de gevoegde zaken T-303/06 en T-337/06, UniCredito Italiano SpA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) en Union Investment Privatfonds GmbH

25

2010/C 246/44

Zaak C-318/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Cassatie (België) op 2 juli 2010 — SIAT SA/Belgische Staat

26

2010/C 246/45

Zaak C-319/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Haarlem (Nederland) op 2 juli 2010 — X tegen Inspecteur der Belastingdienst/Y

26

2010/C 246/46

Zaak C-320/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Haarlem (Nederland) op 2 juli 2010 — X tegen Inspecteur der Belastingdienst P

27

2010/C 246/47

Zaak C-321/10: Beroep ingesteld op 5 juli 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk België

28

2010/C 246/48

Zaak C-322/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (Civil Division) (England & Wales) op 5 juli 2010 — Medeva BV/Comptroller-General of Patents

28

2010/C 246/49

Zaak C-327/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Okresní soud v Chebu (Tsjechische Republiek) op 5 juli 2010 — Hypoteční banka, a.s./Udo Mike Lindner

29

2010/C 246/50

Zaak C-334/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden op 12 juli 2010 — X, andere partij: Staatssecretaris van Financiën

30

2010/C 246/51

Zaak C-340/10: Beroep ingesteld op 29 juni 2010 — Europese Commissie/Republiek Cyprus

30

2010/C 246/52

Zaak C-346/10: Beroep ingesteld op 8 juli 2010 — Europese Commissie/Helleense Republiek

31

2010/C 246/53

Zaak C-347/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Amsterdam (Nederland) op 8 juli 2010 — A. Salemink tegen Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

32

2010/C 246/54

Zaak C-348/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Republiek Letland) op 9 juli 2010 — SIA Norma-A en SIA Dekom/Ludzas novada dome

32

2010/C 246/55

Zaak C-350/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus (Finland) op 12 juli 2010 — Nordea Pankki Suomi Oyj

33

2010/C 246/56

Zaak C-353/10: Beroep ingesteld op 13 juli 2010 — Europese Commissie/Helleense Republiek

33

2010/C 246/57

Zaak C-354/10: Beroep ingesteld op 13 juli 2010 — Europese Commissie/Helleense Republiek

34

2010/C 246/58

Zaak C-355/10: Beroep ingesteld op 14 juli 2010 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie

34

2010/C 246/59

Zaak C-356/10: Beroep ingesteld op 16 juli 2010 — Europese Commissie/Ierland

35

2010/C 246/60

Zaak C-374/10: Beroep ingesteld op 27 juli 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk Zweden

35

 

Gerecht

2010/C 246/61

Zaak T-165/10: Beschikking van het Gerecht van 14 juli 2010 — Grupo Osborne/BHIM — Confecciones Sanfertús (TORO) („Gemeenschapsmerk — Oppositie — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing”)

36

2010/C 246/62

Zaak T-271/10 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 22 juli 2010 — H/Raad e.a. („Kort geding — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Bij de politiemissie van de Europese Unie in Bosnië-Herzegovina gedetacheerd nationaal ambtenaar — Beslissing tot tewerkstelling in andere functie en terugzetting in rang — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Ontvankelijkheid — Ontbreken van spoedeisendheid”)

36

2010/C 246/63

Zaak T-297/10: Beroep ingesteld op 8 juli 2010 — DBV/Commissie

37

2010/C 246/64

Zaak T-300/10: Beroep ingesteld op 9 juli 2010 — Internationaler Hilfsfonds/Commissie

37

2010/C 246/65

Zaak T-303/10: Beroep ingesteld op 19 juli 2010 — Wam/Commissie

38

2010/C 246/66

Gevoegde zaken T-440/07, T-465/07 en T-1/08: Beschikking van het Gerecht van 7 juli 2010 — Huta Buczek e.a./Commissie

39

2010/C 246/67

Zaak T-499/07: Beschikking van het Gerecht van 12 juli 2010 — Bulgarije/Commissie

39

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2010/C 246/68

Zaak F-126/06: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 8 juli 2010 — Magazzu/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Aanstelling — Tijdelijke functionarissen die als ambtenaar worden aangesteld — Kandidaten die op een reservelijst van een vergelijkend onderzoek zijn geplaatst dat vóór de inwerkingtreding van het nieuwe Statuut is bekendgemaakt — Indeling in rang krachtens nieuwe minder gunstige regels — Verworven rechten — Non-discriminatiebeginsel — Artikelen 2, 5 en 12 van bijlage XIII bij het Statuut)

40

2010/C 246/69

Zaak F-130/06: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 8 juli 2010 — Sotgia/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Aanstelling — Tijdelijke functionarissen die als ambtenaar worden aangesteld — Kandidaten die vóór de inwerkingtreding van het nieuwe Statuut op een reservelijst zijn geplaatst — Indeling in rang krachtens nieuwe minder gunstige regels — Artikelen 5, lid 4, en 12, lid 3, van bijlage XIII bij het Statuut)

40

2010/C 246/70

Zaak F-17/08: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 8 juli 2010 — Wybranowski/Commissie (Openbare dienst — Algemeen vergelijkend onderzoek — Niet-plaatsing op reservelijst — Beoordeling van mondeling examen — Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/60/06 — Motivering — Bevoegdheden van jury — Beoordeling van kandidaten)

41

2010/C 246/71

Zaak F-37/10: Beroep ingesteld op 27 mei 2010 — Stratakis/Commissie

41

2010/C 246/72

Zaak F-46/10: Beroep ingesteld op 16 juni 2010 — AD/Commissie

41

2010/C 246/73

Zaak F-48/10: Beroep ingesteld op 22 juni 2010 — Z/Hof van Justitie

42

2010/C 246/74

Zaak F-51/10: Beroep ingesteld op 1 juli 2010 — Bermejo Garde/EESC

42

2010/C 246/75

Zaak F-54/10: Beroep ingesteld op 9 juli 2010 — Verheyden/Commissie

43

2010/C 246/76

Zaak F-55/10: Beroep ingesteld op 9 juli 2010 — Moschonaki/Commissie

43

2010/C 246/77

Zaak F-56/10: Beroep ingesteld op 9 juli 2010 — Hecq/Commissie

43


NL

 

Top