EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:190:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 190, 14 juli 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.190.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 190

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
14 juli 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europese Centrale Bank

2010/C 190/01

Advies van de Europese Centrale Bank van 5 juli 2010 inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro in Estland en inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Estland (CON/2010/52)

1

 

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

2010/C 190/02

Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Unie in het Gemengd Comité Douanesamenwerking EU-Japan betreffende de wederzijdse erkenning van AEO-programma’s in de Europese Unie en in Japan

2


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2010/C 190/03

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

7

2010/C 190/04

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

9


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2010/C 190/05

Wisselkoersen van de euro

13

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2010/C 190/06

Door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 22, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad bekendgemaakte informatie (lijst van staten en hun bevoegde autoriteiten) inzake de kennisgevingen van de vlagstaten op grond van artikel 20, leden 1, 2 en 3, en bijlage III van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad

14


 

V   Adviezen

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2010/C 190/07

Bekendmaking van een registratieaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

33

2010/C 190/08

Bekendmaking van een registratieaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

37


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top