EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:128:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 128, 18 mei 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.128.dut

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 128

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
18 mei 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

457e plenaire zitting op 4 en 5 november 2009

2010/C 128/01

Resolutie van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de klimaatverandering ter gelegenheid van de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties — Kopenhagen, 7-18 december 2009

1

 

ADVIEZEN

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

457e plenaire zitting op 4 en 5 november 2009

2010/C 128/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De Lissabonstrategie na 2010”(verkennend advies)

3

2010/C 128/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Sociale integratie” (verkennend advies)

10

2010/C 128/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Toekomstperspectieven van de strategie voor duurzame ontwikkeling” (verkennend advies)

18

2010/C 128/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het onderwerp „Naar een ecologisch efficiënte economie – De economische crisis aangrijpen als kans om op energiegebied nieuwe wegen in te slaan” (verkennend advies)

23

2010/C 128/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Eerbiediging van de grondrechten in de Europese beleidsmaatregelen en wetgeving op het gebied van immigratie” (initiatiefadvies)

29

2010/C 128/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Energie en klimaatverandering als integraal onderdeel van de herziene Lissabonstrategie” (initiatiefadvies)

36

2010/C 128/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De externe dimensie van de hernieuwde Lissabonstrategie” (initiatiefadvies)

41

2010/C 128/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Universiteiten voor Europa” (initiatiefadvies)

48

2010/C 128/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Impact van private equity, hedge funds en staatsfondsen op de industriële reconversie” (initiatiefadvies)

56

2010/C 128/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Diensten van algemeen economisch belang: hoe moeten de verantwoordelijkheden tussen de EU en de lidstaten worden verdeeld?” (initiatiefadvies)

65

2010/C 128/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De impact van sociale netwerksites op burgers/consumenten” (initiatiefadvies)

69


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

457e plenaire zitting op 4 en 5 november2009

2010/C 128/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen Anticipatie op en onderlinge afstemming van de arbeidsmarkt- en vaardigheidsbehoeften”(COM(2008) 868 definitief)

74

2010/C 128/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht ten dienste van de burger”(COM(2009) 262 definitief)

80

2010/C 128/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake rookvrije ruimten”(COM(2009) 328 definitief — 2009/0088 (CNS))

89

2010/C 128/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling wat betreft de subsidiabiliteit van huisvestingsprojecten voor gemarginaliseerde gemeenschappen”(COM(2009) 382 definitief – 2009/0105 (COD))

94

2010/C 128/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer”(COM(2009) 384 — 2009/0107 (AVC))

95

2010/C 128/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Groenboek over collectief verhaal voor consumenten”(COM(2008) 794 definitief)

97

2010/C 128/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — De voordelen van de interne markt benutten door betere administratieve samenwerking”(COM(2008) 703 definitief)

103

2010/C 128/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Naar een coherente strategie voor een Europese landbouwonderzoeksagenda”(COM(2008) 862 definitief)

107

2010/C 128/21

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Voedselprijzen in Europa”(COM(2008) 821 definitief)

111

2010/C 128/22

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Naar een uitgebreide klimaatveranderingsovereenkomst in Kopenhagen”(COM(2009) 39 definitief)

116

2010/C 128/23

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Witboek „Aanpassing aan de klimaatverandering: naar een Europees actiekader”(COM(2009) 147 definitief)

122

2010/C 128/24

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Meer internationale middelen om de strijd tegen klimaatverandering te financieren: Een Europese blauwdruk voor de overeenkomst van Kopenhagen”(COM(2009) 475 definitief)

127

2010/C 128/25

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG”(COM(2009) 11 definitief — 2009/0005 (COD)) en de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Mededeling en actieplan met het oog op de instelling van een Europese maritieme ruimte zonder grenzen”(COM(2009) 10 definitief)

131

2010/C 128/26

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voortgangsverslag over duurzame energie: Verslag van de Commissie overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 2001/77/EG, artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2003/30/EG en over de uitvoering van het Europees Actieplan Biomassa”, COM(2005) 628 (COM(2009) 192 definitief)

136

2010/C 128/27

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake heffingen voor de beveiliging van de luchtvaart”(COM(2009) 217 definitief — 2009/0063 (COD))

142

2010/C 128/28

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet” (herschikking) (COM(2009) 391 definitief – 2009/0110 (COD))

147

2010/C 128/29

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een Richtlijn …/…/EG van het Europees Parlement en de Raad van […] over uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg” (gecodificeerde versie) (COM(2009) 446 definitief – 2009/0123 (COD))

148

2010/C 128/30

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk (2011)”(COM(2009) 254 definitief — 2009/0072 (CNS))(vervolgadvies)

149


NL

 

Top