EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:103:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 103, 22 april 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.103.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 103

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
22 april 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europese Centrale Bank

2010/C 103/01

Advies van de Europese Centrale Bank van 31 maart 2010 inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 479/2009, wat de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten betreft (CON/2010/28)

1


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2010/C 103/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5835 — Cucina/Brakes/Menigo) (1)

6


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2010/C 103/03

Wisselkoersen van de euro

7

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2010/C 103/04

Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 15, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 247 van 13.10.2006, blz. 1, PB C 153 van 6.7.2007, blz. 5, PB C 192 van 18.8.2007, blz. 11, PB C 271 van 14.11.2007, blz. 14, PB C 57 van 1.3.2008, blz. 31, PB C 134 van 31.5.2008, blz. 14, PB C 207 van 14.8.2008, blz. 12, PB C 331 van 21.12.2008, blz. 13, PB C 3 van 8.1.2009, blz. 5, PB C 64 van 19.3.2009, blz. 15, PB C 239 van 6.10.2009, blz. 2, PB C 298 van 8.12.2009, blz. 15, PB C 308 van 18.12.2009, blz. 20, PB C 35 van 12.2.2010, blz. 5, PB C 74 van 24.3.2010, blz. 13, PB C 82 van 30.3.2010, blz. 26)

8


 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2010/C 103/05

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5816 — Oaktree/Aleris) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

12

2010/C 103/06

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5781 — Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV) (1)

13

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2010/C 103/07

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen

14

2010/C 103/08

Bekendmaking — Openbare Raadpleging — Geografische aanduidingen uit Colombia en Peru

20


 

Rectificaties

2010/C 103/09

Rectificatie van de bekendmaking van een aanvraag tot inschrijving overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PB C 162 van 15.7.2009)

23


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top