Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:100:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 100, 17 april 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.100.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 100

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
17 april 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie

2010/C 100/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 80 van 27.3.2010

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2010/C 100/02

Zaak C-172/08: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 25 februari 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria provinciale di Roma — Italië) — Pontina Ambiente Srl/Regione Lazio (Milieu — Richtlijn 1999/31/EG — Artikel 10 — Bijzondere heffing op storten van vaste afvalstoffen — Toepassing van deze heffing op stortplaatsexploitant — Werkingskosten van stortplaats — Richtlijn 2000/35/EG — Vertragingsrente)

2

2010/C 100/03

Zaak C-310/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 23 februari 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal — Verenigd Koninkrijk) — London Borough of Harrow/Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department (Vrij verkeer van personen — Verblijfsrecht van persoon met nationaliteit van derde land die echtgenoot is van persoon met nationaliteit van lidstaat, en van hun kinderen die zelf nationaliteit van lidstaat hebben — Beëindiging van arbeid in loondienst van persoon met nationaliteit van lidstaat, gevolgd door zijn vertrek uit gastlidstaat — Inschrijving van kinderen bij onderwijsinstelling — Ontbreken van bestaansmiddelen — Verordening (EEG) nr. 1612/68 — Artikel 12 — Richtlijn 2004/38/EG)

3

2010/C 100/04

Zaak C-337/08: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 25 februari 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — X Holding BV/Staatssecretaris van Financiën (Artikelen 43 EG en 48 EG — Belastingwetgeving — Vennootschapsbelasting — Fiscale eenheid bestaande uit ingezeten moedervennootschap en een of meer ingezeten dochterondernemingen — Belasting van winst bij moedervennootschap — Uitsluiting van niet-ingezeten dochterondernemingen)

3

2010/C 100/05

Zaak C-381/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 25 februari 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Car Trim GmbH/KeySafety Systems Srl (Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Artikel 5, punt 1, sub b — Bevoegdheid inzake verbintenissen uit overeenkomst — Vaststelling van plaats van uitvoering van verbintenis — Criteria voor onderscheiding tussen „koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken” en „verstrekking van diensten”)

4

2010/C 100/06

Zaak C-386/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 25 februari 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — Firma Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Associatieovereenkomst EG-Israël — Territoriaal toepassingsgebied — Associatieovereenkomst EG-PLO — Weigering om preferentiële tariefregeling voor producten van oorsprong uit Israël toe te passen op producten van oorsprong uit Westelijke Jordaanoever — Twijfels over oorsprong van producten — Toegelaten exporteur — Controle achteraf van factuurverklaringen door douaneautoriteiten van staat van invoer — Verdrag van Wenen inzake verdragenrecht — Beginsel van relatieve werking van verdragen)

4

2010/C 100/07

Zaak C-408/08 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 25 februari 2010 — Lancôme parfums et beauté & Cie SNC/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), CMS Hasche Sigle (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikelen 55, lid 1, sub a, en 7, lid 1, sub c — Procesbelang voor instelling van vordering tot nietigverklaring van merk op grond van absolute nietigheidsgrond — Advocatenkantoor — Woordteken „COLOR EDITION” — Beschrijvend karakter van woordmerk bestaande uit beschrijvende elementen)

5

2010/C 100/08

Zaak C-480/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 23 februari 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal — Verenigd Koninkrijk) — Maria Teixeira/London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department (Vrij verkeer van personen — Verblijfsrecht — Burger van een lidstaat die in een andere lidstaat heeft gewerkt en daar na beëindiging van haar werkzaamheden is gebleven — Kind dat beroepsopleiding in gastlidstaat volgt — Geen eigen middelen van bestaan — Verordening (EEG) nr. 1612/68 — Artikel 12 — Richtlijn 2004/38/EG)

6

2010/C 100/09

Zaak C-562/08: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 25 februari 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht — Duitsland) — Müller Fleisch GmbH/Land Baden-Württemberg (Systeem van toezicht op boviene spongiforme encefalopathie — Verordening (EG) nr. 999/2001 — Runderen ouder dan 30 maanden — Slachten onder normale voorwaarden — Voor menselijke consumptie bestemd vlees — Verplichte screeningtest — Nationale regeling — Testverplichting — Uitbreiding — Runderen ouder dan 24 maanden)

7

2010/C 100/10

Zaak C-25/09: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 25 februari 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Fővárosi Bíróság — Hongarije) — Sió-Eckes kft/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Gemeenschappelijk landbouwbeleid — Verordening (EG) nr. 2201/96 — Gemeenschappelijke ordening der markten in sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit — Verordening (EG) nr. 1535/2003 — Steunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit — Verwerkte producten — Perziken op siroop en/of op natuurlijk vruchtensap — Eindproducten)

7

2010/C 100/11

Zaak C-170/09: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 25 februari 2010 — Europese Commissie/Franse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2005/60/EG — Witwassen van geld en financiering van terrorisme — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

8

2010/C 100/12

Zaak C-209/09: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 25 februari 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus — Finland) — procedure ingeleid door Lahti Energia Oy (Richtlijn 2000/76/EG — Verbranding van afval — Verbrandingsinstallatie — Meeverbrandingsinstallatie — Complex bestaande uit vergassingsinstallatie en krachtcentrale — Verbranding in krachtcentrale van niet-gereinigd gas uit thermische behandeling van afval in vergassingsinstallatie)

9

2010/C 100/13

Zaak C-295/09: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 25 februari 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Richtlijn 2006/43/EG — Vennootschapsrecht — Wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen — Niet-omzetting binnen gestelde termijn)

9

2010/C 100/14

Zaak C-330/09: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 25 februari 2010 — Europese Commissie/Republiek Oostenrijk (Niet-nakoming — Richtlijn 2006/43/EG — Vennootschapsrecht — Wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

10

2010/C 100/15

Gevoegde zaken C-403/08 en C-429/08: Beschikking van de president van het Hof van 16 december 2009 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division), de High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Verenigd Koninkrijk) — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA/QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08), Karen Murphy/Media Protection Services Ltd (C-429/08) (Verzoek om een prejudiciële beslissing — Verzoek tot deelneming aan een procedure — Afwijzing)

10

2010/C 100/16

Zaak C-513/08 P: Beschikking van het Hof van 9 december 2009 — Luigi Marcuccio/Europese Commissie (Hogere voorziening — Ambtenaren — Sociale zekerheid — Uitdrukkelijke afwijzing van verzoek om 100 % vergoeding van bepaalde ziektekosten die ambtenaar heeft gemaakt — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

11

2010/C 100/17

Zaak C-528/08 P: Beschikking van het Hof van 9 december 2009 — Luigi Marcuccio/Europese Commissie (Hogere voorziening — Ambtenaren — Sociale zekerheid — Uitdrukkelijke afwijzing van verzoek om 100 % vergoeding te krijgen van bepaalde ziektekosten die ambtenaar heeft gemaakt — Beschikking van onbevoegdverklaring van het Gerecht voor ambtenarenzaken — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

11

2010/C 100/18

Zaak C-579/08 P: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 15 januari 2010 — Messer Group GmbH/Air Products and Chemicals Inc., Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (Hogere voorziening — Artikel 119 van Reglement voor procesvoering — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 1, sub b — Woordmerken Ferromix, Inomix en Alumix — Oudere merken FERROMAXX, INOMAXX en ALUMAXX — Oppositie door houder — Relevant publiek — Mate van overeenstemming — Zwak onderscheidend vermogen van ouder merk — Verwarringsgevaar)

12

2010/C 100/19

Zaak C-69/09 P: Beschikking van het Hof van 22 januari 2010 — Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl/Europese Commissie (Versnelde procedure)

12

2010/C 100/20

Gevoegde zaken C-292/09 en C-293/09: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 13 januari 2010 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria provinciale di Parma — Italië) — Isabella Calestani (C-292/09), Paolo Lunardi (C-293/09)/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma (Prejudiciële verwijzing — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

13

2010/C 100/21

Zaak C-449/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Sofiyski gradski sad (Bulgarije) op 18 november 2009 — Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD

13

2010/C 100/22

Zaak C-547/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Innsbruck (Oostenrijk) op 28 december 2009 — Pensionsversicherungsanstalt/Andrea Schwab

14

2010/C 100/23

Zaak C-17/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajským soudem v Brně (Tsjechië) op 11 januari 2010 — Toshiba Corporation, Areva T&D Holding SA, Areva T&D SA, Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA/Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

14

2010/C 100/24

Zaak C-23/10: Beroep ingesteld op 14 januari 2010 — Europese Commissie/Portugese Republiek

15

2010/C 100/25

Zaak C-25/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik (België) op 15 januari 2010 — Missionswerk Werner Heukelbach E.v./Belgische Staat — Federale Overheidsdienst Financiën

17

2010/C 100/26

Zaak C-30/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Linköpings tingsrätt (Zweden) op 19 januari 2010 — Lotta Andersson/Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten

17

2010/C 100/27

Zaak C-31/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 20 januari 2010 — Minerva Kulturreisen GmbH/Finanzamt Freital

18

2010/C 100/28

Zaak C-32/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Varhoven Kasatsionen sad (Bulgarije) op 20 januari 2010 — Toni Georgiev Semerdzhiev/Del-Pi-Krasimira Mancheva

18

2010/C 100/29

Zaak C-34/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 21 januari 2010 — Prof. Dr. Oliver Brüstle/Greenpeace e.V.

19

2010/C 100/30

Zaak C-37/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Berlin (Duitsland) op 22 januari 2010 — Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

20

2010/C 100/31

Zaak C-42/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (België) op 25 januari 2010 — 1. Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, 2. Marc Janssens tegen Belgische Staat, interveniërende partij: Luk Vangheluwe

20

2010/C 100/32

Zaak C-43/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Symvoulio tis Epikrateias (Griekenland) op 25 januari 2010 — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., Elliniki Etaireia gia tin Prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias e.a., Pankosmio tameio gia tin fysi — WWF Ellas/Ministro dell’Ambiente, dell’Assetto territoriale e dei Lavori pubblici e.a.

20

2010/C 100/33

Zaak C-44/10: Beroep ingesteld op 28 januari 2010 — Europese Commissie/Portugese Republiek

23

2010/C 100/34

Zaak C-45/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (België) op 28 januari 2010 — 1. Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, 2. Marc Janssens tegen Belgische Staat

23

2010/C 100/35

Zaak C-48/10: Beroep ingesteld op 28 januari 2010 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje

24

2010/C 100/36

Zaak C-50/10: Beroep ingesteld op 29 januari 2010 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek

24

2010/C 100/37

Zaak C-52/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Symvoulio tis Epikrateias (Griekenland) op 1 februari 2010 — Eleftheri Tileorasi A.E. („Alter Channel”) e Konstantinos Giannikos/Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis e Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

25

2010/C 100/38

Zaak C-57/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (België) op 28 januari 2010 — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW tegen Belgische Staat

25

2010/C 100/39

Zaak C-58/10, Zaak C-59/10, Zaak C-60/10, Zaak C-61/10, Zaak C-62/10, Zaak C-63/10, Zaak C-64/10, Zaak C-65/10, Zaak C-66/10, Zaak C-67/10, Zaak C-68/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 3 februari 2010 in de zaken — Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Technology LLC/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Europe SA/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Association générale des producteurs de maïs (AGPM)/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — SCEA de Malaprade, SCEA Coutin, Jérôme Huard, Dominique Richer, EARL de Candelon, Bernard Mir, EARL des Menirs, Marie-Jeanne Darricau, GAEC de Commenian/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Pioneer Génétique, Pioneer Semences/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA)/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Caussade Semences SA/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Société Limagrain Verneuil Holding/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Société Maïsadour Semences/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Ragt Semences SA/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Euralis Semences SAS, Euralis Coop/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche

26

2010/C 100/40

Zaak C-69/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal administratif (Luxemburg) op 5 februari 2010 — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

27

2010/C 100/41

Zaak C-72/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Corte Suprema di Cassazione (Italië) op 9 februari 2010 — Strafzaak tegen Marcello Costa

27

2010/C 100/42

Zaak C-77/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corta Suprema di Cassazione (Italië) op 9 februari 2010 — Ugo Cifone/Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani

28

2010/C 100/43

Zaak C-80/10: Beroep ingesteld op 11 februari 2010 — Europese Commissie/Helleense Republiek

28

2010/C 100/44

Zaak C-84/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 12 februari 2010 door Longevity Health Products, Inc. tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 9 december 2009 in zaak T-484/08, Longevity Health Products, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM: Merck KGaA

29

2010/C 100/45

Zaak C-87/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Ordinario di Vicenza — Sezione distaccata di Schio — (Italië) op 15 februari 2010 — Edil Centro SpA/Electrosteel Europe sa

30

2010/C 100/46

Zaak C-88/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Palermo (Italië) op 15 februari 2010 — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale/Seasoft Spa

30

2010/C 100/47

Zaak C-94/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Vestre Landsret (Denemarken) op 17 februari 2010 — Danfoss A/S og Sauer-Danfoss ApS/Skatteministeriet

32

2010/C 100/48

Zaak C-105/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein oikeus (Finland) op 25 februari 2010 — Staatsanwaltschaft/Malik Gataev, Khadizhat Gataeva

32

2010/C 100/49

Zaak C-525/08: Beschikking van de president van de Derde kamer van het Hof van 15 januari 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Sylvia Bienek/Condor Flugdienst GmbH

34

2010/C 100/50

Zaak C-313/09: Beschikking van de president van het Hof van 15 januari 2010 — Europese Commissie/Republiek Oostenrijk

34

2010/C 100/51

Zaak C-328/09: Beschikking van de president van het Hof van 18 januari 2010 — Europese Commissie/Republiek Estland

34

 

Gerecht

2010/C 100/52

Zaak T-16/04: Arrest van het Gerecht van 2 maart 2010 — Arcelor/Parlement en Raad („Milieu — Richtlijn 2003/87/EG — Regeling voor handel in broeikasgasemissierechten — Beroep tot nietigverklaring — Geen rechtstreekse en individuele geraaktheid — Beroep tot schadevergoeding — Ontvankelijkheid — Voldoende gekwalificeerde schending van hogere rechtsregel waarbij particulieren rechten worden verleend — Eigendomsrecht — Vrije uitoefening van beroepsactiviteit — Evenredigheid — Gelijke behandeling — Vrijheid van vestiging — Rechtszekerheid”)

35

2010/C 100/53

Zaak T-70/05: Arrest van het Gerecht van 2 maart 2010 — Evropaïki Dynamiki/EMSA („Overheidsopdrachten voor dienstverlening — Openbare aanbestedingsprocedure van EMSA — Verrichting van informaticadiensten — Afwijzing van offerte — Beroep tot nietigverklaring — Bevoegdheid van Gerecht — Ondeugdelijkheid van offerte — Gelijke behandeling — Eerbiediging van gunningscriteria in bestek of in aankondiging van opdracht — Vaststelling van subcriteria voor gunnningscriteria — Kennelijk onjuiste beoordeling — Motiveringsplicht”)

35

2010/C 100/54

Zaak T-163/05: Arrest van het Gerecht van 3 maart 2010 — Bundesverband deutscher Banken/Commissie („Staatssteun — Overdracht van overheidsactiva aan Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale — Beschikking waarbij steun ten dele onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast — Criterium van particuliere investeerder — Motiveringsplicht”)

36

2010/C 100/55

Zaak T-429/05: Arrest van het Gerecht van 3 maart 2010 — Artegodan/Commissie („Niet-contractuele aansprakelijkheid — Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Beschikking waarbij intrekking van vergunningen voor in handel brengen wordt gelast — Nietigverklaring van beschikking bij arrest van Gerecht — Voldoende gekwalificeerde schending van rechtsregel die particulieren rechten toekent”)

36

2010/C 100/56

Zaak T-36/06: Arrest van het Gerecht van 3 maart 2010 — Bundesverband deutscher Banken/Commissie („Staatssteun — Overdracht van overheidsactiva aan Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale — Beschikking waarbij wordt vastgesteld dat aangemelde maatregel geen staatssteun vormt — Criterium van particuliere investeerder — Motiveringsplicht — Ernstige moeilijkheden”)

37

2010/C 100/57

Gevoegde zaken T-102/07 en T-120/07: Arrest van het Gerecht van 3 maart 2010 — Freistaat Sachsen e.a./Commissie („Staatssteun — Steun door Duitsland verleend in vorm van participatie en van garanties voor leningen — Beschikking waarbij steun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Algemene steunregeling goedgekeurd door Commissie — Begrip onderneming in moeilijkheden — Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun voor ondernemingen in moeilijkheden — Bedrag van steun — Motiveringsplicht”)

37

2010/C 100/58

Zaak T-321/07: Arrest van het Gerecht van 3 maart 2010 — Lufthansa AirPlus Servicekarten/BHIM — Applus Servicios Tecnológicos (A+) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk A+ — Ouder gemeenschapswoordmerk AirPlus International — Relatieve weigeringsgronden — Ontbreken van verwarringsgevaar — Tekens die niet overeenstemmen — Motiveringsplicht — Rechten van verdediging — Artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, artikelen 73, 74 en 79 van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, artikelen 75, 76 en 83 van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

38

2010/C 100/59

Zaak T-248/08 P: Arrest van het Gerecht van 2 maart 2010 — Doktor/Raad („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Aanwerving — Proeftijd — Verlenging van proeftijd — Rapport aan het einde van proeftijd — Ontslag na afloop van proeftijd — Artikel 34 van Statuut — Verdraaiing van feiten en bewijsmateriaal — Motiveringsplicht van Gerecht voor ambtenarenzaken”)

38

2010/C 100/60

Zaak T-11/09: Arrest van het Gerecht van 23 februari 2010 — Özdemir/BHIM — Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk James Jones — Ouder gemeenschapswoordmerk JACK & JONES — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

39

2010/C 100/61

Zaak T-408/07: Beschikking van het Gerecht van 4 februari 2010 — Crunch Fitness International/BHIM (CRUNCH) („Gemeenschapsmerk — Verval — Intrekking van vordering tot vervallenverklaring — Afdoening zonder beslissing”)

39

2010/C 100/62

Zaak T-456/07: Beschikking van het Gerecht van 12 februari 2010 — Commissie/CdT („Beroep tot nietigverklaring — Gemeenschappelijk pensioenstelsel — Op CdT rustende verplichting bijdrage te storten voor begrotingsjaren 1998 tot 2005 — Handeling die niet vatbaar is voor beroep — Handeling zonder gevolgen voor derden — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

40

2010/C 100/63

Zaak T-481/08: Beschikking van het Gerecht van 8 februari 2010 — Alisei/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Buitenlandse betrekkingen en EOF — Voltooiing audit en opstellen eindverslag — Handeling vallend binnen louter contractueel kader — Onbevoegdheid — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid — Vordering tot schadevergoeding — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

40

2010/C 100/64

Zaak T-18/10: Beroep ingesteld op 11 januari 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement en Raad

41

2010/C 100/65

Zaak T-21/10: Beroep ingesteld op 25 januari 2010 — Duitsland/Commissie

42

2010/C 100/66

Zaak T-22/10: Beroep ingesteld op 25 januari 2010 — Esprit International/BHIM — Marc O’Polo International (afbeelding van de letter „e” op een broekzak)

42

2010/C 100/67

Zaak T-24/10: Beroep ingesteld op 27 januari 2010 — CECA/Commissie

43

2010/C 100/68

Zaak T-25/10: Beroep ingesteld op 27 januari 2010 — BASF Specialty Chemicals en BASF Lampertheim/Commissie

44

2010/C 100/69

Zaak T-26/10: Beroep ingesteld op 25 januari 2010 — Alibaba Group/BHIM — allpay.net (ALIPAY)

45

2010/C 100/70

Zaak T-27/10: Beroep ingesteld op 27 januari 2010 — AC-Treuhand/Commissie

45

2010/C 100/71

Zaak T-34/10: Beroep ingesteld op 26 januari 2010 — Hairdreams/BHIM — Bartmann (MAGIC LIGHT)

46

2010/C 100/72

Zaak T-35/10: Beroep ingesteld op 29 januari 2010 — Bank Melli Iran/Raad

47

2010/C 100/73

Zaak T-36/10: Beroep ingesteld op 1 februari 2010 — Internationaler Hilfsfonds/Commissie

48

2010/C 100/74

Zaak T-39/10: Beroep ingesteld op 29 januari 2010 — El Corte Inglés/BHIM — Pucci International (PUCCI)

49

2010/C 100/75

Zaak T-40/10: Beroep ingesteld op 29 januari 2010 — Elf Aquitaine/Commissie

49

2010/C 100/76

Zaak T-41/10: Beroep ingesteld op 2 februari 2010 — SIMS — Ecole de ski internationale/BHIM — SNMSF (esf école du ski français)

50

2010/C 100/77

Zaak T-43/10: Beroep ingesteld op 29 januari 2010 — Elementis e.a./Commissie

51

2010/C 100/78

Zaak T-45/10: Beroep ingesteld op 28 januari 2010 — GEA Group/Commissie

52

2010/C 100/79

Zaak T-46/10: Beroep ingesteld op 28 januari 2010 — Faci/Commissie

53

2010/C 100/80

Zaak T-47/10: Beroep ingesteld op 27 januari 2010 — Akzo Nobel e.a./Commissie

54

2010/C 100/81

Zaak T-48/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 2 februari 2010 door Herbert Meister tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 30 november 2009 in zaak F-17/09, Meister/BHIM

55

2010/C 100/82

Zaak T-49/10: Beroep ingesteld op 5 februari 2010 — Footwear/BHIM — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

56

2010/C 100/83

Zaak T-53/10: Beroep ingesteld op 5 februari 2010 — Reisenthel/BHIM — Dynamic Promotion (Kratten en korven)

56

2010/C 100/84

Zaak T-59/10: Beroep ingesteld op 9 februari 2010 — Geemarc Telecom/BHIM — Audioline (AMPLIDECT)

57

2010/C 100/85

Zaak T-60/10: Beroep ingesteld op 10 februari 2010 — Jackson International/BHIM — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE)

57

2010/C 100/86

Zaak T-61/10: Beroep ingesteld op 8 februari 2010 — Victoria Sánchez/Parlement en Commissie

58

2010/C 100/87

Zaak T-65/10: Beroep ingesteld op 11 februari 2010 — Spanje/Commissie

59

2010/C 100/88

Zaak T-67/10: Beroep ingesteld op 17 februari 2010 — Spanje/Commissie

60

2010/C 100/89

Zaak T-68/10: Beroep ingesteld op 15 februari 2010 — Sphere Time/BHIM — Punch (horloges)

60

2010/C 100/90

Zaak T-69/10: Beroep ingesteld op 18 februari 2010 — IRO/Europese Commissie

61

2010/C 100/91

Zaak T-70/10: Beroep ingesteld op 19 februari 2010 — Feralpi/Europese Commissie

61

2010/C 100/92

Zaak T-71/10: Beroep ingesteld op 18 februari 2010 — Xeda International en Pace International/Commissie

62

2010/C 100/93

Zaak T-73/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 februari 2010 door Apostolov tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 15 december 2009 in zaak F-8/09, Apostolov/Commissie

63

2010/C 100/94

Zaak T-74/10: Beroep ingesteld op 16 februari 2010 — Flaco Geräte/BHIM — Delgado Sánchez (FLACO)

64

2010/C 100/95

Zaak T-81/10: Beroep ingesteld op 24 februari 2010 — Tempus Vade/BHIM — Palacios Serrano (AIR FORCE)

64

2010/C 100/96

Zaak T-83/10: Beroep ingesteld op 19 februari 2010 — Riva Fire/Europese Commissie

65

2010/C 100/97

Zaak T-85/10: Beroep ingesteld op 18 februari 2010 — Alfa Acciai/Europese Commissie

66

2010/C 100/98

Zaak T-87/10: Beroep ingesteld op 23 februari 2010 — Chestnut Medical Technologies/BHIM (PIPELINE)

67

2010/C 100/99

Zaak T-89/10: Beroep ingesteld op 24 februari 2010 — Hongarije/Commissie

67

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2010/C 100/00

Zaak F-3/10: Beroep ingesteld op 15 januari 2010 — AB/Europese Commissie

69

2010/C 100/01

Zaak F-7/10: Beroep ingesteld op 19 januari 2010 — Garcia Lledo e.a./BHIM

69

2010/C 100/02

Zaak F-8/10: Beroep ingesteld op 25 januari 2010 — Gheysens/Raad

69

2010/C 100/03

Zaak F-10/10: Beroep ingesteld op 29 januari 2010 — Hecq/Commissie

70


NL

 

Top