Help Print this page 

Document C:2010:097:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, C 97, 16 april 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.097.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 97

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
16 april 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2010/C 097/01

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)  (1)

1

2010/C 097/02

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 96/48/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de interoperabiliteit van het transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)  (1)

11

2010/C 097/03

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2001/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 betreffende de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)  (1)

18


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top