Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:054E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 54, 04 maart 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.CE2010.054.dut

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 54E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
4 maart 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

2010/C 054E/01

Notulen van de zitting van 19 oktober 2009

1

2010/C 054E/02

Notulen van de zitting van 20 oktober 2009

31

2010/C 054E/03

Notulen van de zitting van 21 oktober 2009

98

2010/C 054E/04

Notulen van de zitting van 22 oktober 2009

146


Aan de lezer:

VANAF DE ZITTING VAN JANUARI 2008 ZULLEN DE AANGENOMEN TEKSTEN WORDEN GEPUBLICEERD IN EEN APART PUBLICATIEBLAD (C … E SERIE).

Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)

Aanwijzingen betreffende de stemmingen

Tenzij anders vermeld, hebben de rapporteurs hun standpunt inzake de amendementen schriftelijk aan de Voorzitter medegedeeld.

Afkortingen van de commissies

AFET

Commissie buitenlandse zaken

DEVE

Commissie ontwikkelingssamenwerking

INTA

Commissie internationale handel

BUDG

Begrotingscommissie

CONT

Commissie begrotingscontrole

ECON

Commissie economische en monetaire zaken

EMPL

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

ENVI

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ITRE

Commissie industrie, onderzoek en energie

IMCO

Commissie interne markt en consumentenbescherming

TRAN

Commissie vervoer en toerisme

REGI

Commissie regionale ontwikkeling

AGRI

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

PECH

Commissie visserij

CULT

Commissie cultuur en onderwijs

JURI

Commissie juridische zaken

LIBE

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

AFCO

Commissie constitutionele zaken

FEMM

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

PETI

Commissie verzoekschriften

DROI

Subcommissie mensenrechten

SEDE

Subcommissie veiligheid en defensie

Naam en afkorting van de diverse fracties

PPE

Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten)

S&D

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

ALDE

Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa

Verts/ALE

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

ECR

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

GUE/NGL

Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

EFD

Fractie Europa van Vrijheid en Democratie

NI

Niet-ingeschrevenen

NL

 

Top