EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:035:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 35, 12 februari 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.035.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 35

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
12 februari 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2010/C 035/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5599 — AMCOR/ALCAN) (1)

1

2010/C 035/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5584 — Belgacom/BICS/MTN) (1)

1

2010/C 035/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5764 — BNP Paribas/Dexia Epargne Pension) (1)

2


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2010/C 035/04

Wisselkoersen van de euro

3

 

Rekenkamer

2010/C 035/05

Advies nr. 1/2010 „Naar een beter financieel beheer van de begroting van de Europese Unie: Risico's en uitdagingen”

4

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2010/C 035/06

Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 15, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 247 van 13.10.2006, blz. 1; PB C 153 van 6.7.2007, blz. 5; PB C 192 van 18.8.2007, blz. 11; PB C 271 van 14.11.2007, blz. 14; PB C 57 van 1.3.2008, blz. 31; PB C 134 van 31.5.2008, blz. 14; PB C 207 van 14.8.2008, blz. 12; PB C 331 van 31.12.2008, blz. 13; PB C 3 van 8.1.2009, blz. 5; PB C 64 van 19.3.2009, blz. 15; PB C 198 van 22.8.2009, blz. 9; PB C 239 van 6.10.2009, blz. 2; PB C 298 van 8.12.2009, blz. 15; PB C 308 van 18.12.2009, blz. 20)

5

2010/C 035/07

Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 247 van 13.10.2006, blz. 19; PB C 153 van 6.7.2007, blz. 22; PB C 182 van 4.8.2007, blz. 18; PB C 57 van 1.3.2008, blz. 38; PB C 134 van 31.5.2008, blz. 19; PB C 37 van 14.2.2009, blz. 8)

7


 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2010/C 035/08

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen uit hoofde van het werkprogramma van het gezamenlijk Europees onderzoeksprogramma Metrologie (EMRP)

8

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2010/C 035/09

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

9

2010/C 035/10

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

13


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top