Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:296:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 296, 05 december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2009.296.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 296

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
5 december 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Raad

2009/C 296/01

Resolutie van de Raad van 30 november 2009 inzake de uitwisseling van DNA-analyseresultaten

1

 

AANBEVELINGEN

 

Raad

2009/C 296/02

Aanbeveling van de Raad van 30 november 2009 betreffende rookvrije ruimten

4


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2009/C 296/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5691 — Mubadala/Veolia Eau/Azaliya) (1)

15


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2009/C 296/04

Wisselkoersen van de euro

16

2009/C 296/05

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities uitgebracht op de bijeenkomst van 18 september 2009 betreffende een voorontwerp van beschikking in zaak COMP/C.39129 — Energietransformators (1) — Rapporteur: Luxemburg

17

2009/C 296/06

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities uitgebracht op de bijeenkomst van 2 oktober 2009 betreffende een voorontwerp van beschikking in zaak COMP/C.39129 — Energietransformators (2) — Rapporteur: Luxemburg

18

2009/C 296/07

Eindverslag van de raadadviseur-auditeur in zaak COMP/39.129 — Energietransformators (Overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van Besluit 2001/462/EG, EGKS van de Commissie van 23 mei 2001 betreffende het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures — PB L 162 van 19.6.2001, blz. 21)

19

2009/C 296/08

Samenvatting van de Beschikking van de Commissie van 7 oktober 2009 betreffende een procedure overeenkomstig artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-overeenkomst (Zaak COMP/C.39129 — Energietransformators) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 7601)  (1)

21

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2009/C 296/09

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (1)

23

2009/C 296/10

Kennisgeving inzake de aanvraag voor een exploratievergunning voor vloeibare en gasvormige koolwaterstoffen, genaamd „biancavilla” — Italiaanse Republiek — Regio Sicilië — Regionaal Ministerie voor Industrie — Regionale Administratie voor Mijnbouw — Regionaal bureau voor Koolwaterstoffen en Geothermie (U.R.I.G.)

28


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2009/C 296/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5659 — Daimler AG/IPIC/Brawn GP) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

30


 

Rectificaties

2009/C 296/12

Rectificatie van de goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (PB C 275 van 14.11.2009)

31

2009/C 296/13

Rectificatie van de goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (PB C 275 van 14.11.2009)

31


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top