EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:291:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 291, 01 december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2009.291.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 291

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
1 december 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europese Centrale Bank

2009/C 291/01

Advies van de Europese Centrale Bank van 12 november 2009 inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, alsook het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid (CON/2009/94)

1


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2009/C 291/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5647 — Advent/GFKL) (1)

7

2009/C 291/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5640 — SCF/AIG BANK/AIG Credit) (1)

7


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2009/C 291/04

Wisselkoersen van de euro

8

2009/C 291/05

Mededeling van de Commissie betreffende partijen die vrijstelling hebben gekregen op grond van Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie tot goedkeuring van de vrijstelling van de invoer van bepaalde delen van rijwielen, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, van de uitbreiding bij Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van de Raad ingestelde antidumpingrecht, gehandhaafd bij Verordening (EG) nr. 1524/2000 van de Raad, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1095/2005 van de Raad: naams- en adreswijzigingen van bepaalde vrijgestelde partijen

9

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2009/C 291/06

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (1)

12

2009/C 291/07

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (1)

17

2009/C 291/08

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (1)

23


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Commissie

2009/C 291/09

Bericht van opening van een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van polyethyleentereftalaatfolie (PET-folie) van oorsprong uit India

28

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2009/C 291/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5719 — Oaktree/SGD) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

31

2009/C 291/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5668 — Safran/SIA/Safran Electronics Asia) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

32


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top