EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:256:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 256, 24 oktober 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2009.256.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 256

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
24 oktober 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie

2009/C 256/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 244 van 10.10.2009

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2009/C 256/02

Zaak C-535/06 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 september 2009 — Moser Baer India Ltd/Raad van de Europese Unie, Commissie van de Europese Gemeenschappen, Committee of European CD-R and DVD+/-R Manufacturers (CECMA) (Hogere voorziening — Dumping — Invoer van opneembare compact discs uit India — Verordening (EG) nr. 960/2003 — Berekening van hoogte van tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies — Schadevaststelling — Artikel 8, lid 7, van verordening (EG) nr. 2026/97)

2

2009/C 256/03

Zaak C-166/07: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 september 2009 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie (Beroep tot nietigverklaring — Verordening (EG) nr. 1968/2006 — Financiële bijdragen van Gemeenschap aan Internationaal Fonds voor Ierland — Keuze van rechtsgrondslag)

2

2009/C 256/04

Gevoegde zaken C-322/07 P, C-327/07 P en C-338/07 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 september 2009 — Papierfabrik August Koehler AG, Bolloré SA, Distribuidora Vizcaína de Papeles SL/Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorzieningen — Mededingingsregelingen — Markt voor zelfkopiërend papier — Geen overeenstemming tussen mededeling van punten van bezwaar en litigieuze beschikking — Schending van rechten van verdediging — Gevolgen — Onjuiste opvatting van bewijsmiddelen — Deelname aan inbreuk — Duur van inbreuk — Verordening nr. 17 — Artikel 15, lid 2 — Richtsnoeren voor berekening van geldboeten — Beginsel van gelijke behandeling — Evenredigheidsbeginsel — Motiveringsplicht — Redelijke duur van procedure voor Gerecht)

3

2009/C 256/05

Zaak C-482/07: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 september 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank ’s-Gravenhage — Nederland) — AHP Manufacturing BV/Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooirecht — Farmaceutische specialiteiten — Verordeningen (EEG) nr. 1768/92 en (EG) nr. 1610/96 — Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen — Voorwaarden voor afgifte van certificaten aan twee of meer houders van basisoctrooien voor zelfde product — Precisering in verband met bestaan van aanhangige aanvragen)

3

2009/C 256/06

Zaak C-489/07: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 september 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Amtsgericht Lahr — Duitsland) — Pia Messner/Firma Stefan Krüger (Richtlijn 97/7/EG — Bescherming van consument — Op afstand gesloten overeenkomsten — Uitoefening van herroepingsrecht door consument — Aan verkoper te betalen vergoeding voor gebruik)

4

2009/C 256/07

Zaak C-498/07 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 september 2009 — Aceites del Sur-Coosur, voorheen Aceites del Sur/Koipe Corporación SL, Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 1, sub b — Beeldmerk La Española — Globale beoordeling van verwarringsgevaar — Doorslaggevend element)

4

2009/C 256/08

Zaak C-534/07 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 september 2009 — William Prym GmbH & Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG/Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese markt voor fournituren (naalden) — Marktverdelingsafspraken — Schending van rechten van verdediging — Motiveringsplicht — Geldboete — Richtsnoeren — Zwaarte van inbreuk — Concrete weerslag op markt — Uitvoering van mededingingsregeling)

5

2009/C 256/09

Zaak C-2/08: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 3 september 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione — Italië) — Amministrazione dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Fallimento Olimpiclub Srl (Btw — Voorrang van gemeenschapsrecht — Bepaling van nationaal recht waarin beginsel van gezag van gewijsde is neergelegd)

5

2009/C 256/10

Zaak C-457/08: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 3 september 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Niet-nakoming — Richtlijn 2005/14/EG — Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid — Motorrijtuigen — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

6

2009/C 256/11

Zaak C-464/08: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 3 september 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Estland (Niet-nakoming — Richtlijn 2005/65/EG — Vervoersbeleid — Veiligheid van haveninstallaties — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

6

2009/C 256/12

Zaak C-527/08: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 3 september 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Niet-nakoming — Richtlijn 2005/65/EG — Vervoersbeleid — Veiligheid van haveninstallaties — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

7

2009/C 256/13

Zaak C-280/09: Beroep ingesteld op 22 juli 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

7

2009/C 256/14

Zaak C-281/09: Beroep ingesteld op 22 juli 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

7

2009/C 256/15

Zaak C-284/09: Beroep ingesteld op 23 juli 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland

8

2009/C 256/16

Zaak C-288/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het First tier Tribunal (Tax chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 24 juli 2009 — British Sky Broadcasting Group plc/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

9

2009/C 256/17

Zaak C-289/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het First tier Tribunal (Tax chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 24 juli 2009 — Pace plc/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

9

2009/C 256/18

Zaak C-295/09: Beroep ingesteld op 28 juli 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

10

2009/C 256/19

Zaak C-302/09: Beroep ingesteld op 30 juli 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

10

2009/C 256/20

Zaak C-303/09: Beroep ingesteld op 30 juli 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

11

2009/C 256/21

Zaak C-304/09: Beroep ingesteld op 30 juli 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

11

2009/C 256/22

Zaak C-305/09: Beroep ingesteld op 30 juli 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

11

2009/C 256/23

Zaak C-311/09: Beroep ingesteld op 4 augustus 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Polen

12

2009/C 256/24

Zaak C-313/09: Beroep ingesteld op 6 augustus 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk

12

2009/C 256/25

Zaak C-315/09: Beroep ingesteld op 7 augustus 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België

13

2009/C 256/26

Zaak C-325/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (Civil Division) of England and Wales (Verenigd Koninkrijk) op 12 augustus 2009 — Secretary of State for the Home Department/Maria Dias

13

2009/C 256/27

Zaak C-332/09 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 augustus 2009 door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 3 juni 2009 in zaak T-189/07, Frosch Touristik GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

14

2009/C 256/28

Zaak C-333/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil de Prud’hommes de Caen (Frankrijk) op 20 augustus 2009 — Sophie Noël/SCP Brouard Daude, curator in het faillissement van Pronuptia Boutiques Province SA en Centre de Gestion et d’Étude AGS (C.G.E.A.) IDF Est

15

2009/C 256/29

Zaak C-340/09: Beroep ingesteld op 25 augustus 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

15

2009/C 256/30

Zaak C-355/09: Beroep ingesteld op 3 september 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Ierland

16

2009/C 256/31

Zaak C-366/09: Beroep ingesteld op 11 september 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

16

 

Gerecht van eerste aanleg

2009/C 256/32

Zaken T-30/01 tot en met T-32/01 en T-86/02 tot en met T-88/02: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 september 2009 — Diputación Foral de Álava e.a./Commissie („Staatssteun — Door territoriale entiteit van lidstaat verleende belastingvoordelen — Belastingvrijstellingen — Beschikkingen waarbij steunregelingen onverenigbaar met gemeenschappelijke markt worden verklaard en terugvordering van uitbetaalde steun wordt gelast — Kwalificatie als nieuwe steun dan wel als bestaande steun — Exploitatiesteun — Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen — Rechtszekerheidsbeginsel — Besluit tot inleiding van formele onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, EG — Afdoening zonder beslissing”)

18

2009/C 256/33

Zaken T-227/01 tot en met T-229/01, T-265/01, T-266/01 en T-270/01: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 september 2009 — Diputación Foral de Álava e.a./Commissie („Staatssteun — Door territoriale entiteit van lidstaat verleende belastingvoordelen — Belastingkrediet van 45 % van investeringsbedrag — Beschikkingen waarbij steunregelingen onverenigbaar met gemeenschappelijke markt worden verklaard en terugvordering van uitbetaalde steun wordt gelast — Beroepsvereniging — Ontvankelijkheid — Kwalificatie als nieuwe steun dan wel als bestaande steun — Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen — Rechtszekerheidsbeginsel — Evenredigheidsbeginsel”)

19

2009/C 256/34

Zaken T-230/01 tot en met T-232/01 en T-267/01 tot en met T-269/01: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 september 2009 — Diputación Foral de Álava e.a./Commissie („Staatssteun — Door territoriale entiteit van lidstaat verleende belastingvoordelen — Vermindering van belastinggrondslag voor vennootschapsbelasting — Beschikkingen waarbij steunregelingen onverenigbaar met gemeenschappelijke markt worden verklaard en terugvordering van uitbetaalde steun wordt gelast — Beroepsvereniging — Ontvankelijkheid — Intrekking van middel — Kwalificatie als nieuwe steun dan wel als bestaande steun — Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen — Rechtszekerheidsbeginsel — Evenredigheidsbeginsel”)

20

2009/C 256/35

Zaak T-301/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 september 2009 — Clearstream/Commissie („Mededinging — Misbruik van machtspositie — Financiële diensten — Beschikking tot vaststelling van inbreuk op artikel 82 EG — Weigering om grensoverschrijdende clearing en afwikkelingsdiensten te verrichten — Discriminerende prijzen — Relevante markt — Toerekenbaarheid van inbreukmakende gedraging”)

21

2009/C 256/36

Zaak T-211/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 4 september 2009 — Italië/Commissie („Staatssteun — Steunregeling ingevoerd door Italiaanse autoriteiten ten gunste van recentelijk aan beurs genoteerde ondernemingen — Beschikking waarbij steun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast — Motiveringsplicht — Selectiviteit — Ongunstige beïnvloeding van handelsverkeer tussen lidstaten — Aantasting van mededinging”)

21

2009/C 256/37

Zaak T-303/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 september 2009 — AceaElectrabel/Commissie („Staatssteun — Energiesector — Investeringssteun voor aanleg van netwerk van stadsverwarming — Beschikking waarbij steun verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Verplichting van begunstigde onderneming tot voorafgaande terugbetaling van onwettig en onverenigbaar verklaarde eerdere steun — Begrip economische eenheid”)

21

2009/C 256/38

Zaak T-368/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 4 september 2009 — Oostenrijk/Commissie („EOGFL — Afdeling Garantie — Van communautaire financiering uitgesloten uitgaven — Rundvleespremie — Zoogkoeienpremie — Extensiveringsbedrag — Essentiële controles — Verplichting om gecomputeriseerd geografisch informatiesysteem te gebruiken — Controle van alpiene voederarealen — Verplichting tot samenwerking — Motiveringsplicht — Soort toegepaste financiële correctie — Extrapolatie van vaststellingen van gebreken”)

22

2009/C 256/39

Zaak T-437/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 september 2009 — Brink’s Security Luxembourg/Commissie („Overheidsopdrachten voor diensten — Communautaire aanbestedingsprocedure — Beveiliging van en toezicht op gebouwen van Commissie in Luxemburg — Afwijzing van offerte van inschrijver — Gelijke behandeling — Toegang tot documenten — Daadwerkelijke rechterlijke bescherming — Motiveringsplicht — Overgang van onderneming — Beroep tot schadevergoeding”)

22

2009/C 256/40

Zaak T-369/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 september 2009 — Holland Malt/Commissie („Staatssteun — Productie van mout — Investeringssteun — Beschikking waarbij steun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Aantasting van mededinging — Ongunstige beïnvloeding van handelsverkeer tussen lidstaten — Motiveringsplicht — Richtsnoeren voor staatssteun in landbouwsector”)

23

2009/C 256/41

Zaak T-404/06 P: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 september 2009 — ETF/Landgren („Hogere voorziening — Openbare dienst — Tijdelijke functionarissen — Overeenkomst voor onbepaalde tijd — Ontslagbesluit — Artikel 47, sub c-i, RAP — Motiveringsplicht — Kennelijk onjuiste beoordeling — Volledige rechtsmacht — Financiële vergoeding”)

23

2009/C 256/42

Gevoegde zaken T-37/07 en T-323/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 2 september 2009 — El Morabit/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen met oog op strijd tegen terrorisme — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, groepen en entiteiten — Beroepen tot nietigverklaring”)

23

2009/C 256/43

Zaak T-152/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 14 september 2009 — Lange Uhren/BHIM (geometrische velden op de wijzerplaat van een polshorloge) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk — Geometrische velden op wijzerplaat van polshorloge — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] — Geen door gebruik verkregen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

24

2009/C 256/44

Zaak T-326/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 3 september 2009 — Cheminova e.a./Commissie („Gewasbeschermingsmiddelen — Werkzame stof „malathion” — Niet-opneming in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG — Beroep tot nietigverklaring — Procesbevoegdheid — Ontvankelijkheid — Evaluatieprocedure — Evaluatie door EFSA — Exceptie van onwettigheid — Artikel 20 van verordening (EG) nr. 1490/2002 — Aanbieding van nieuwe studies — Artikel 8, leden 2 en 5, van verordening (EG) nr. 451/2000 — Gewettigd vertrouwen — Evenredigheid — Gelijke behandeling — Beginsel van behoorlijk bestuur — Rechten van verdediging — Subsidiariteitsbeginsel — Artikel 95, lid 3, EG, artikel 4, lid 1, en artikel 5, lid 1, van richtlijn 91/414”)

24

2009/C 256/45

Zaak T-446/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15 september 2009 — Royal Appliance International/BHIM — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Centrixx — Ouder nationaal woordmerk sensixx — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009]”)

25

2009/C 256/46

Zaak T-471/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15 september 2009 — Wella/BHIM (TAME IT) („Gemeenschapsmerk — Internationale inschrijving — Verzoek tot territoriale uitstrekking van bescherming — Woordmerk TAME IT — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009]”)

25

2009/C 256/47

Zaak T-308/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15 september 2009 — Parfums Christian Dior/BHIM — Consolidated Artists (MANGO adorably) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk MANGO adorably — Oudere nationale en internationale woordmerken J’ADORE en ADIORABLE — Relatieve weigeringsgronden — Verwarringsgevaar — Gevaar dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit reputatie van oudere merken — Artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009]”)

26

2009/C 256/48

Zaak T-174/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 4 september 2009 — Inalca en Cremonini/Commissie („Niet-contractuele aansprakelijkheid — Onderzoeken van OLAF naar onregelmatigheden inzake bepaalde restituties bij uitvoer van rundvlees naar Jordanië — Mededeling aan nationale autoriteiten van informatie over feiten die aanleiding kunnen geven tot strafvervolging — Nationaal besluit tot terugvordering van restituties — Zekerheidstelling — Beroep tot schadevergoeding — Verjaringstermijn — Voortdurende schade — Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid — Oorzakelijk verband”)

26

2009/C 256/49

Zaak T-367/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 27 augustus 2009 — Abouchar/Commissie („Niet-contractuele aansprakelijkheid — EOF — Voorwaarden voor toekenning van en toezicht op leningen voor project voor landbouwexploitatie in Senegal — Verjaring — Niet-ontvankelijkheid”)

27

2009/C 256/50

Zaak T-296/09: Beroep ingesteld op 30 juli 2009 — EFIM/Commissie

27

2009/C 256/51

Zaak T-299/09: Beroep ingesteld op 29 juli 2009 — Gühring/BHIM (Combinatie van kleuren ginstergeel en zilvergrijs)

27

2009/C 256/52

Zaak T-300/09: Beroep ingesteld op 29 juli 2009 — Gühring/BHIM (Combinatie van kleuren okergeel en zilvergrijs)

28

2009/C 256/53

Zaak T-323/09: Beroep ingesteld op 18 augustus 2009 — Commissie/Irish Electricity Generating

28

2009/C 256/54

Zaak T-324/09: Beroep ingesteld op 18 augustus 2009 — J & F Participações/BHIM — Fribo Foods (Friboi)

29

2009/C 256/55

Zaak T-325/09 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 augustus 2009 door Vahan Adjemian e.a. tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 4 juni 2009 in de gevoegde zaken F-134/07, Adjemian e.a./Commissie, en F-8/08, Renier/Commissie

30

2009/C 256/56

Zaak T-326/09: Beroep ingesteld op 10 augustus 2009 — E/Parlement

32

2009/C 256/57

Zaak T-336/09: Beroep ingesteld op 25 augustus 2009 — Häfele/BHIM — Topcom Europe (Topcom)

32

2009/C 256/58

Zaak T-337/09: Beroep ingesteld op 24 augustus 2009 — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia/Commissie

32

2009/C 256/59

Zaak T-341/09: Beroep ingesteld op 27 augustus 2009 — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava e.a./BHIM (TXAKOLI)

33

2009/C 256/60

Zaak T-342/09: Beroep ingesteld op 28 augustus 2009 — Bard/BHIM — Braun Melsungen (PERFIX)

33

2009/C 256/61

Zaak T-344/09: Beroep ingesteld op 31 augustus 2009 — Hearst Communications/BHIM — Vida Estética (COSMOBELLEZA)

34

2009/C 256/62

Zaak T-345/09: Beroep ingesteld op 28 augustus 2009 — Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/BHIM — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)

35

2009/C 256/63

Zaak T-346/09: Beroep ingesteld op 1 september 2009 — Winzer Pharma GmbH/BHIM — Alcon (BAÑOFTAL)

35

2009/C 256/64

Zaak T-351/09: Beroep ingesteld op 4 september 2009 — Acetificio Marcello de Nigris Srl/Commissie

36

2009/C 256/65

Zaak T-429/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 7 september 2009 — Grain Millers/BHIM — Grain Millers (GRAIN MILLERS)

37

2009/C 256/66

Zaak T-569/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 27 juli 2009 — Visonic/BHIM — Sedea Electronique (VISIONIC)

37

2009/C 256/67

Zaak T-107/09: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 1 september 2009 — Verenigd Koninkrijk/Commissie

37

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2009/C 256/68

Zaak F-72/09: Beroep ingesteld op 17 augustus 2009 — Simone Daake/BHIM

38


NL

 

Top