Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:205:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 205, 29 augustus 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2009.205.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 205

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
29 augustus 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie

2009/C 205/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 193 van 15.8.2009

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2009/C 205/02

Zaak C-511/06 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 juli 2009 — Archer Daniels Midland Co./Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregelingen — Citroenzuurmarkt — Vaststelling van bedrag van geldboete — Leidinggevende rol — Rechten van verdediging — Bewijzen die zijn overgelegd in het kader van in derde land gevoerde procedure — Bepaling van relevante markt — Verzachtende omstandigheden)

2

2009/C 205/03

Zaak C-319/07 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 9 juli 2009 — 3F, voorheen Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Commissie van de Europese Gemeenschappen, Koninkrijk Denemarken, Koninkrijk Noorwegen (Hogere voorziening — Maatregelen tot belastingverlaging voor zeelieden in dienst op in Deens internationaal register ingeschreven schepen — Beschikking van Commissie om geen bezwaar te maken — Beroep tot nietigverklaring — Begrip „belanghebbende” — Werknemersvakbond — Ontvankelijkheid van beroep)

3

2009/C 205/04

Zaak C-343/07: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 2 juli 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte d’appello di Torino — Italië) — Bavaria NV, Bavaria Italia Srl/Bayerischer Brauerbund eV (Verzoek om prejudiciële beslissing — Geldigheidstoetsing — Ontvankelijkheid — Verordeningen (EEG) nr. 2081/92 en (EG) nr. 1347/2001 — Geldigheid — Soortnaam — Co-existentie van merk en beschermde geografische aanduiding)

3

2009/C 205/05

Zaak C-369/07: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 7 juli 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Staatssteun — Maatregelen ter uitvoering van arrest van Hof — Artikel 228 EG — Geldelijke sancties — Dwangsom — Forfaitaire som)

4

2009/C 205/06

Zaak C-397/07: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 9 juli 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Indirecte belastingen op bijeenbrengen van kapitaal — Kapitaalvennootschappen — Richtlijn 69/335/EEG — Artikelen 2, leden 1 en 3, 4, lid 1, en 7 — Kapitaalrecht — Vrijstelling — Voorwaarden — Overbrenging van zetel van werkelijke leiding of van statutaire zetel van ene lidstaat naar andere lidstaat — Kapitaalrecht over kapitaal dat wordt gebruikt voor commerciële activiteiten van filialen of permanente vestigingen van in andere lidstaat gevestigde vennootschappen)

4

2009/C 205/07

Zaak C-430/07: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 25 juni 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Beschikking 2000/764/EG — Testen op en epizoötiebewaking ten aanzien van boviene spongiforme encefalopathie — Verordening (EG) nr. 2777/2000 — Marktondersteuningsmaatregelen — Veterinaire maatregelen — Bijdrage van Gemeenschap aan financiering van gedeelte van kosten voor tests — Richtlijn 85/73/EEG — Mogelijkheid voor lidstaten om niet door Gemeenschap gefinancierde deel van kosten te financieren door heffing van nationale retributies voor vleeskeuring of voor bestrijding van epizoötieën)

5

2009/C 205/08

Zaak C-558/07: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 7 juli 2009 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Queen’s Bench Division) — Verenigd Koninkrijk] — The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc./Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (Verordening (EG) nr. 1907/2006 — Chemische stoffen — Registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van deze stoffen (REACH) — Begrip „monomeren” — Geldigheid — Evenredigheid — Gelijke behandeling)

6

2009/C 205/09

Zaak C-7/08: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 2 juli 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Har Vaessen Douane Service BV/Staatssecretaris van Financiën (Vrijstelling van invoerrechten — Verordening (EEG) nr. 918/83 — Artikel 27 — Als groepagezending verzonden goederen met te verwaarlozen individuele waarde — Zending rechtstreeks uit derde staat aan geadresseerde in Gemeenschap verzonden)

6

2009/C 205/10

Zaak C-14/08: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 25 juni 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier — Spanje) — Roda Golf & Beach Resort SL (Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Prejudiciële verwijzing — Bevoegdheid van Hof — Begrip „geding” — Verordening (EG) nr. 1348/2000 — Betekening en kennisgeving van buitengerechtelijke stukken buiten gerechtelijke procedure om — Notariële akte)

7

2009/C 205/11

Zaak C-32/08: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 2 juli 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria — Spanje) — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)/Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA (Verordening (EG) 6/2002 — Gemeenschapsmodellen — Artikelen 14 en 88 — Houder van recht op gemeenschapsmodel — Niet-ingeschreven gemeenschapsmodel — Model dat in opdracht is ontworpen)

7

2009/C 205/12

Zaak C-111/08: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 2 juli 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Högsta domstolen — Zweden) — SCT Industri AB i likvidation/Alpenblume AB (Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen — Werkingssfeer — Faillissementen)

8

2009/C 205/13

Zaak C-204/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 9 juli 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Peter Rehder/Air Baltic Corporation (Verordening (EG) nr. 44/2001 — Artikel 5, punt 1, sub b, tweede streepje — Verordening (EG) nr. 261/2004 — Artikelen 5, lid 1, sub c, en 7, lid 1, sub a — Verdrag van Montreal — Artikel 33, lid 1 — Luchtvervoer — Compensatievorderingen van passagiers tegen luchtvaartmaatschappijen bij vluchtannulering — Plaats van uitvoering van dienst — Rechterlijke bevoegdheid bij luchtvervoer van lidstaat naar andere lidstaat door luchtvaartmaatschappij gevestigd in derde lidstaat)

8

2009/C 205/14

Zaak C-272/08: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 9 juli 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Richtlijn 2004/83/EG — Asielrecht — Niet-omzetting binnen gestelde termijn)

9

2009/C 205/15

Zaak C-302/08: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 2 juli 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht München — Duitsland) — Zino Davidoff SA/Bundesfinanzdirektion Südost (Merken — Internationale inschrijving — Protocol bij Schikking van Madrid — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 146 — Internationale inschrijving en gemeenschapsmerk gelijke gevolgen in Gemeenschap — Verordening (EG) nr. 1383/2003 — Artikel 5, lid 4 — Goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op merk — Optreden van douaneautoriteiten — Houder van gemeenschapsmerk — Recht op verkrijgen van optreden ook in andere lidstaten dan die waar verzoek om optreden is ingediend — Uitbreiding tot houder van internationale inschrijving)

9

2009/C 205/16

Zaak C-356/08: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 25 juni 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk (Niet-nakoming — Vrij verrichten van diensten — Vrijheid van vestiging — Vrij verkeer van kapitaal — Nationale regeling krachtens welke in Oberösterreich gevestigde artsen bankrekening bij bepaalde bank moeten openen)

10

2009/C 205/17

Zaak C-377/08: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 2 juli 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione — Italië) — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 (Zesde btw-richtlijn — Artikel 17, lid 3, sub a — Aftrekbaarheid en teruggaaf van voorbelasting — Telecommunicatiediensten — Verlening van diensten aan in andere lidstaat gevestigde ontvanger — Artikel 9, lid 2, sub e — Bepaling van plaats van dienstverlening)

10

2009/C 205/18

Zaak C-465/08: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 2 juli 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2005/36/EG — Recht van vestiging — Erkenning van beroepskwalificaties — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

11

2009/C 205/19

Zaak C-469/08: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 9 juli 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Richtlijn 2005/36/EG — Erkenning van beroepskwalificaties — Niet-omzetting binnen gestelde termijn)

11

2009/C 205/20

Zaak C-490/08: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 30 juni 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Richtlijn 2005/68/EG — Herverzekering — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

11

2009/C 205/21

Zaak C-556/08: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 9 juli 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Niet-nakoming — Richtlijn 2005/36/EG — Erkenning van beroepskwalificaties — Niet-omzetting binnen gestelde termijn)

12

2009/C 205/22

Zaak C-557/08: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 9 juli 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Niet-nakoming — Richtlijn 2005/35/EG — Verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken — Niet-omzetting)

12

2009/C 205/23

Zaak C-567/08: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 2 juli 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg (Niet-nakoming — Richtlijn 2005/36/EG — Erkenning van beroepskwalificaties — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

13

2009/C 205/24

Gevoegde zaken C-439/07 en C-499/07: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 4 juni 2009 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel en door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — België) — Belgische Staat/KBC Bank NV (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor procesvoering — Artikelen 43 EG en 56 EG — Richtlijn 90/435/EEG — Artikel 4, lid 1 — Nationale regeling tot opheffing van dubbele belasting over winstuitkeringen — Aftrek van bedrag van ontvangen dividenden van belastinggrondslag van moedervennootschap alleen ingeval deze vennootschap belastbare winst heeft geboekt)

13

2009/C 205/25

Zaak C-146/08 P: Beschikking van het Hof van 26 maart 2009 — Efkon AG/Europees Parlement, Raad van de Europese Unie, Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Richtlijn 2004/52/EG — Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap — Hogere voorziening kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond)

14

2009/C 205/26

Zaak C-159/08 P: Beschikking van het Hof van 25 maart 2009 — Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis/Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Misbruik van machtspositie — Beweerdelijk buitensporige heffingen opgelegd door exploitant van internationale luchthaven van Athene — Afwijzing van klacht — Ontbreken van communautair belang)

15

2009/C 205/27

Zaak C-166/08: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 19 mei 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Büdingen — Duitsland) — Strafzaak tegen Guido Weber (Artikel 104, lid 3, van Reglement voor de procesvoering — Richtlijn 89/397/EEG — Officiële controle op levensmiddelen — Recht van betrokkenen om tegenexpertise te laten uitvoeren — Begrip betrokkene)

15

2009/C 205/28

Zaak C-355/08 P: Beschikking van het Hof van 5 mei 2009 — WWF-UK/Raad van de Europese Unie, Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Verordening (EG) nr. 2371/2002 — Raadpleging van regionale adviesraden over maatregelen waarbij toegang tot wateren en hulpbronnen en duurzame uitoefening van visserijactiviteiten worden geregeld — Verordening (EG) nr. 41/2007 — Vaststelling van totaal toegestane vangsten voor 2007 voor visserij op kabeljauw — Leden van regionale adviesraad die afwijkend minderheidsadvies hebben gegeven in verslag van genoemde raad over totaal toegestane vangsten — Door dergelijk lid ingesteld beroep tot nietigverklaring van verordening nr. 41/2007 — Niet-ontvankelijkheid — Kennelijk ongegronde hogere voorziening)

16

2009/C 205/29

Zaak C-372/08 P: Beschikking van het Hof van 5 mei 2009 — Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O’Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd/Commissie van de Europese Gemeenschappen, Koninkrijk Spanje (Hogere voorziening — Verordening (EG) nr. 147/2007 — Verlaging van voor 2007 tot 2012 aan Ierland toegewezen makreelquota — Beroep tot nietigverklaring van verordening nr. 147/2007, ingesteld door groep Ierse vissers die bestaat uit 20 van 23 vergunninghouders van gekoeld zeewater gebruikende pelagische vloot — Niet-ontvankelijkheid — Hogere voorziening kennelijk ongegrond)

16

2009/C 205/30

Zaak C-387/08 P: Beschikking van het Hof van 3 april 2009 — VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH/Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Beroep wegens nalaten — Richtlijn 89/665/EEG — Geen toepassing door Commissie van correctiemechanisme van artikel 3, lid 2 — Natuurlijke en rechtspersonen — Rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid)

17

2009/C 205/31

Zaak C-519/08: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 24 april 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Monomeles Protodikeio Athinon — Griekenland) — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering — Sociale politiek — Richtlijn 1999/70/EG — Clausules 5 en 8 van de raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in overheidssector — Opeenvolgende overeenkomsten — Verlaging van algemeen niveau van bescherming van werknemers — Maatregelen ter voorkoming van misbruik — Sancties — Absoluut verbod in overheidssector om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd om te zetten in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd — Gevolgen van onjuiste uitvoering van richtlijn — Richtlijnconforme uitlegging)

17

2009/C 205/32

Zaak C-349/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 augustus 2008 door Dr. Hans Kronberger tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Zevende kamer) van 21 mei 2008 in zaak T-18/07, Hans Kronberger/Europees Parlement

19

2009/C 205/33

Zaak C-201/09 P: Hogere voorziening ingesteld op 8 juni 2009 door ArcelorMittal Luxembourg SA tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Zevende kamer) van 31 maart 2009 in zaak T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg SA/Commissie

19

2009/C 205/34

Zaak C-205/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Szombathelyi Városi Bíróság (Hongarije) op 8 juni 2009 — Strafzaak tegen Emile Eredics e.a.

20

2009/C 205/35

Zaak C-207/09: Beroep ingesteld op 9 juni 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Slowaakse Republiek

20

2009/C 205/36

Zaak C-210/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour administrative d’appel de Nantes (Frankrijk) op 10 juni 2009 — Scott SA en Kimberly Clark SNC, thans Kimberly Clark SAS/StadOrléans

21

2009/C 205/37

Zaak C-213/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg (Duitsland) op 15 juni 2009 — Barsoum Chabo/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

21

2009/C 205/38

Zaak C-216/09 P: Hogere voorziening ingesteld op 15 juni 2009 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Zevende kamer) van 31 maart 2009 in zaak T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commissie

22

2009/C 205/39

Zaak C-217/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italië) op 15 juni 2009 — Maurizio Polisseni/A.S.L. N. 14 — V.C.O. — Sede di Omegna

22

2009/C 205/40

Zaak C-219/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Milano (Italië) op 16 juni 2009 — Vitra Patente AG/High Tech Srl

23

2009/C 205/41

Zaak C-221/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Malta) op 17 juni 2009 — AJD Tuna Limited/Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd u Avukat Ġenerali

23

2009/C 205/42

Zaak C-224/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Bolzano op 19 juni 2009 — Strafzaak tegen Martha Nussbaumer

25

2009/C 205/43

Zaak C-225/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Giudice di pace di Cortona (Italië) op 19 juni 2009 — Edyta Joanna Jakubowska/Alessandro Maneggia

25

2009/C 205/44

Zaak C-227/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale ordinario di Torino (Italië) op 22 juni 2009 — Antonino Accardo e.a./Comune di Torino

26

2009/C 205/45

Zaak C-234/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Vestre Landsret (Denemarken) op 26 juni 2009 — Skatteministeriet/DSV Road A/S

27

2009/C 205/46

Zaak C-235/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de Cassation (Frankrijk) op 29 juni 2009 — DHL Express France SAS/Chronopost SA

27

2009/C 205/47

Zaak C-236/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Grondwettelijk Hof op 29 juni 2009 — Vzw „Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop”, Yann van Vugt, Charles Basselier/Ministerraad

28

2009/C 205/48

Zaak C-241/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België) op 3 juli 2009 — Fluxys NV/Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (Creg)

28

2009/C 205/49

Zaak C-252/09: Beroep ingesteld op 7 juli 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

28

2009/C 205/50

Zaak C-254/09 P: Hogere voorziening ingesteld op 9 juli 2009 door Calvin Klein Trademark Trust tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Zesde kamer) van 7 mei 2009 in zaak T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM en Zafra Marroquineros S.L.

29

2009/C 205/51

Zaak C-255/09: Beroep ingesteld op 9 juli 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

29

2009/C 205/52

Zaak C-426/08: Beschikking van de president van het Hof van 2 april 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Cyprus

30

2009/C 205/53

Zaak C-576/08 P: Beschikking van de president van het Hof van 3 juni 2009 — Organisatie van Volksmujahedeen van Iran/Raad van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Commissie van de Europese Gemeenschappen, Koninkrijk der Nederlanden

30

 

Gerecht van eerste aanleg

2009/C 205/54

Zaak T-348/05 INTP: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 juli 2009 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Raad („Procedure — Uitlegging van arrest”)

31

2009/C 205/55

Zaak T-373/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 juli 2009 — Italië/Commissie („EOGFL — Afdeling Garantie — Van communautaire financiering uitgesloten uitgaven — Ruwe tabak — Motiveringsplicht — Artikel 7, lid 4, van verordening (EG) nr. 1258/1999”)

31

2009/C 205/56

Zaak T-450/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 juli 2009 — Peugeot en Peugeot Nederland/Commissie (Mededinging — Mededingingsregelingen — Distributie van motorvoertuigen — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Beperking van parallelexport vanuit Nederland — Stelsel van beloning van concessiehouders en druk — Overeenkomst met mededingingsbeperkende doelstelling — Geldboeten — Zwaarte en duur van inbreuk)

32

2009/C 205/57

Zaak T-33/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 2009 — Zenab/Commissie („Communautaire financiële bijstand — Programma ter aanmoediging van ontwikkeling, distributie en promotie van Europese audiovisuele werken (MEDIA Plus) — Oproep tot indienen van voorstellen — Afwijzing van voorstel — Gestelde onrechtmatige delegatie van aan Commissie verleende bevoegdheden — Kennelijke beoordelingsfouten — Motiveringsplicht — Toegang tot documenten — Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding”)

32

2009/C 205/58

Zaak T-219/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 2009 — DSV Road/Commissie („Douane-unie — Invoer van diskettes uit Thailand — Navordering van invoerrechten — Verzoek om kwijtschelding van invoerrechten — Artikel 220, lid 2, sub b, en artikel 239 van verordening (EG) nr. 2913/92”)

33

2009/C 205/59

Zaak T-230/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 2009 — Laboratorios Del Dr. Esteve/BHIM — Ester C (ESTER-E) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord ESTER-E — Ouder communautair beeldmerk ESTEVE — Relatieve weigeringsgrond — Ontbreken van verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94, thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

33

2009/C 205/60

Zaak T-238/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 juli 2009 — Ristic e.a./Commissie („Veterinairrechtelijke maatregelen — Vrijwaringsmaatregelen — Beschikking 2007/362/EG — Beroep tot nietigverklaring — Afdoening zonder beslissing — Schadevordering — Evenredigheidsbeginsel — Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen — Zorgplicht — Eigendomsrecht — Recht om vrij een economische activiteit uit te oefenen”)

33

2009/C 205/61

Zaak T-28/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 2009 — Mars/BHIM — Ludwig Schokolade (Vorm van chocoladereep) („Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Driedimensionaal gemeenschapsmerk — Vorm van chocoladereep — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] — Ontbreken van onderscheidend vermogen verkregen door gebruik — Artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009] — Recht om te worden gehoord — Artikelen 73 en 74 van verordening nr. 40/94 [thans artikelen 75 en 76 van verordening nr. 207/2009]”)

34

2009/C 205/62

Zaak T-71/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 2009 — Promat/BHIM — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. — Ouder nationaal woordmerk PROMINA — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Geen soortgelijke waren — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

34

2009/C 205/63

Zaak T-182/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 2009 — Commissie/Atlantic Energy („Arbitragebeding — Contract inzake financiële bijstand in kader van specifiek programma op gebied van niet-nucleaire energie — Niet-naleving van contract — Terugbetaling van betaalde voorschotten — Wettelijke verrekening — Verstekprocedure”)

35

2009/C 205/64

Zaak T-225/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/BHIM — Schwarzbräu (ALASKA) („Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Communautair beeldmerk ALASKA — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94, thans artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 2007/2009”)

35

2009/C 205/65

Zaak T-226/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/BHIM — Schwarzbräu (Alaska) („Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk Alaska — Absolute weigeringsgrond — Geen beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009]”)

36

2009/C 205/66

Zaak T-240/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 2009 — Procter & Gamble/BHIM — Laboratorios Alcala Farma (oli) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk oli — Oudere gemeenschapswoordmerken OLAY — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009]”)

36

2009/C 205/67

Gevoegde zaken T-246/08 en T-332/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 juli 2009 — Melli Bank/Raad (Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Islamitische Republiek Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Beroep tot nietigverklaring — Rechterlijke toetsing — Evenredigheid — Gelijke behandeling — Motiveringsplicht — Exceptie van onwettigheid — Artikel 7, lid 2, sub d, van verordening (EG) nr. 423/2007)

37

2009/C 205/68

Zaak T-257/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 juli 2009 — Biotronik/BHIM (BioMonitor) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk BioMonitor — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

37

2009/C 205/69

Zaak T-464/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 30 juni 2009 — Impala/Commissie („Mededinging — Concentratie — Gemeenschappelijke onderneming Sony BMG — Geding zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing”)

37

2009/C 205/70

Zaak T-114/08 P: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 26 juni 2009 — Marcuccio/Commissie (Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Redelijke termijn voor indiening van verzoek om schadevergoeding — Te laat ingediend verzoek — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

38

2009/C 205/71

Zaak T-285/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 30 juni 2009 — Securvita/BHIM (Natur-Aktien-Index) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Natur-Aktien-Index — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] — Vordering tot herziening — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

38

2009/C 205/72

Zaak T-246/09 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 2 juli 2009 — Insula/Commissie („Kort geding — Debetnota’s — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Niet-inachtneming van vormvereisten — Niet-ontvankelijkheid”)

39

2009/C 205/73

Zaak T-219/09: Beroep ingesteld op 19 mei 2009 — Balfe e.a./Parlement

39

2009/C 205/74

Zaak T-224/09: Beroep ingesteld op 5 juni 2009 — CEVA/Commissie

40

2009/C 205/75

Zaak T-233/09: Beroep ingesteld op 12 juni 2009 — Access Info Europe/Raad

40

2009/C 205/76

Zaak T-241/09: Beroep ingesteld op 16 juni 2009 — Nikolaou/Rekenkamer

41

2009/C 205/77

Zaak T-242/09: Beroep ingesteld op 24 juni 2009 — Schräder/CPVO — Hansson (Lemon Symphony)

42

2009/C 205/78

Zaak T-243/09: Beroep ingesteld op 18 juni 2009 — Fedecom/Commissie

43

2009/C 205/79

Zaak T-247/09: Beroep ingesteld op 16 juni 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commissie

43

2009/C 205/80

Zaak T-253/09: Beroep ingesteld op 26 juni 2009 — Wilo/BHIM (Vorm van motorhuis)

44

2009/C 205/81

Zaak T-254/09: Beroep ingesteld op 26 juni 2009 — Wilo/BHIM (Afbeelding van een groen carter)

44

2009/C 205/82

Zaak T-258/09: Beroep ingesteld op 6 juli 2009 — i-content/BHIM (BETWIN)

45

2009/C 205/83

Zaak T-262/09: Beroep ingesteld op 6 juli 2009 — Defense Technology/BHIM — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

45

2009/C 205/84

Zaak T-263/09: Beroep ingesteld op 7 juli 2009 — Mannatech/BHIM (BOUNCEBACK)

46

2009/C 205/85

Zaak T-265/09: Beroep ingesteld op 10 juli 2009 — Serrano Aranda/BHIM — Burg Groep (LE LANCIER)

46

2009/C 205/86

Zaak T-467/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 1 juli 2009 — Du Pont de Nemours (France) e.a./Commissie

47

2009/C 205/87

Zaak T-487/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 2 juli 2009 — Imperial Chemical Industries/BHIM (FACTORY FINISH)

47

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2009/C 205/88

Zaak F-48/09: Beroep ingesteld op 11 mei 2009 — Schopphoven/Commissie

48

2009/C 205/89

Zaak F-51/09: Beroep ingesteld op 19 mei 2009 — Petrilli/Commissie

48

2009/C 205/90

Zaak F-56/09: Beroep ingesteld op 4 juni 2009 — Marcuccio/Commissie

48

2009/C 205/91

Zaak F-59/09: Beroep ingesteld op 13 juni 2009 — De Nicola/EIB

49

2009/C 205/92

Zaak F-60/09: Beroep ingesteld op 24 juni 2009 — Birkhoff/Commissie

50

2009/C 205/93

Zaak F-63/09: Beroep ingesteld op 26 juni 2009 — Donati/ECB

50

2009/C 205/94

Zaak F-66/09: Beroep ingesteld op 9 juli 2009 — Saracco/ECB

51


 

Rectificaties

2009/C 205/95

Corrigendum op de mededeling in het Publicatieblad in zaak T 159/09 (PB C 153 van 4.7.2009, blz. 44)

52


NL

 

Top