EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:197:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 197, 21 augustus 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2009.197.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 197

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
21 augustus 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2009/C 197/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5563 — SHV/ERIKS) (1)

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2009/C 197/02

Wisselkoersen van de euro

2

2009/C 197/03

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)  (1)

3

2009/C 197/04

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)  (1)

3

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2009/C 197/05

Lijst van op internationaal niveau in controle en toezicht gespecialiseerde firma's (hierna „CTF’s” genoemd) die door de lidstaten zijn erkend overeenkomstig het bepaalde in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 800/1999 (Deze lijst vervangt de lijst die is bekendgemaakt in het PB C 222 van 30 augustus 2008, blz. 14)

4

2009/C 197/06

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Uitnodiging tot het indienen van offertes voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen (1)

8


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2009/C 197/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5598 — Dragados/Pol-Aqua Group) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

9

 

ANDERE BESLUITEN

 

Commissie

2009/C 197/08

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

10

2009/C 197/09

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

14


 

2009/C 197/10

Bericht aan de lezer (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top