Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:193:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 193, 15 augustus 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2009.193.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 193

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
15 augustus 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie

2009/C 193/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 180 van 1.8.2009

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2009/C 193/02

Zaak C-165/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 4 mei 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals tegen College van Gedeputeerde Staten van Groningen, derde belanghebbende: RWE Power AG

2

2009/C 193/03

Zaak C-166/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 11 mei 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne tegen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, derde belanghebbenden: Electrabel Nederland NV en Burgemeester en Wethouders Rotterdam

3

2009/C 193/04

Zaak C-167/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 11 mei 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne tegen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, derde belanghebbenden: E.On Benelux en Burgemeester en Wethouders Rotterdam

4

2009/C 193/05

Zaak C-182/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division (Verenigd Koninkrijk) op 19 mei 2009 — Seaport (NI) Limited/Department of the Environment for Northern Ireland

5

2009/C 193/06

Zaak C-188/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Republiek Polen) op 28 mei 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

6

2009/C 193/07

Zaak C-191/09 P: Hogere voorziening ingesteld op 29 mei 2009 door Raad van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 10 maart 2009 in zaak T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), voorheen Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube” ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), voorheen Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Raad van de Europese Unie

7

2009/C 193/08

Zaak C-193/09 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 juni 2009 door Kaul GmbH tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 25 maart 2009 in zaak T-402/07, Kaul GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) — Bayer AG

8

2009/C 193/09

Zaak C-194/09 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 juni 2009 door Alcoa Trasformazioni Srl tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 25 maart 2009 in zaak T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl/Commissie van de Europese Gemeenschappen

8

2009/C 193/10

Zaak C-195/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (Verenigd Koninkrijk) op 29 mei 2009 — Synthon BV/Merz Pharma GmbH & Co. KG

9

2009/C 193/11

Zaak C-196/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kamer van Beroep van de Europese scholen op 29 mei 2009 — Paul Miles e.a., Robert Watson Mac Donald/Secretaris-Generaal van de Europese scholen

9

2009/C 193/12

Zaak C-199/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākās tiesas Senāta (Republiek Letland) op 4 juni 2009 — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests

10

2009/C 193/13

Zaak C-200/09 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 mei 2009 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 10 maart 2009 in zaak T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), voorheen Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube”, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), voorheen Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT/Raad van de Europese Unie

10

2009/C 193/14

Zaak C-204/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 8 juni 2009 — Flachglas Torgau GmbH/Bondsrepubliek Duitsland

11

2009/C 193/15

Zaak C-208/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk) op 10 juni 2009 — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann van Wenen

12

2009/C 193/16

Zaak C-209/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus (Finland) op 10 juni 2009 — Lahti Energia Oy

12

2009/C 193/17

Zaak C-211/09: Beroep ingesteld op 11 juni 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek

13

2009/C 193/18

Zaak C-214/09 P: Hogere voorziening ingesteld op 12 juni 2009 door Anheuser-Busch, Inc. tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 25 maart 2009 in zaak T-191/07, Anheuser-Busch, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), Budějovický Budvar, národní podnik

13

2009/C 193/19

Zaak C-215/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Markkinaoikeus (Finland) op 15 juni 2009 — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

14

2009/C 193/20

Zaak C-220/09: Beroep ingesteld op 16 juni 2009 — Commissie/Republiek Malta

15

 

Gerecht van eerste aanleg

2009/C 193/21

Zaak T-259-05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 1 juli 2009 — Spanje/Commissie (EOGFL — Afdeling Garantie — Van communautaire financiering uitgesloten kosten — Linnen — Vlas — Bananen — Rapport van OLAF — Rapport van Rekenkamer — Bilaterale vergadering als bedoeld in artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 1663/95 — Schending van wezenlijke vormvoorschriften — Misbruik — Bestaan van financiële schade voor EOGFL)

16

2009/C 193/22

Zaak T-435/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 30 juni 2009 — Danjaq/BHIM — Mission Productions (Dr. No) („Gemeenschapsmerk — Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord Dr. No — Oppositie door houder van niet-ingeschreven woordmerken en van tekens Dr. No en Dr. NO — Voorwaarde van oudere merken, waaraan niet is voldaan — Geen onderscheidend teken dat in economisch verkeer wordt gebruikt — Artikel 8, lid 1, sub a en b, lid 2, sub c, en lid 4, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub a en b, lid 2, sub c, en lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009) — Motiveringsplicht — Artikel 73 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 75 van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

16

2009/C 193/23

Gevoegde zaken T-273/06 en T-297/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 1 juli 2009 — ISD Polska e.a./Commissie („Staatssteun — Regeling van door Republiek Polen aan staalproducent verleende herstructureringssteun — Beschikking waarbij steun gedeeltelijk onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast — Protocol nr. 8 inzake herstructurering van Poolse ijzer- en staalindustrie — Beroep tot nietigverklaring — Procesbevoegdheid — Beroepstermijn — Ontvankelijkheid — Gewettigd vertrouwen — Artikel 14, lid 1, van verordening (EG) nr. 659/1999 — Rentevoet voor terugbetaling van onverenigbare steun — Verplichting tot nauwe samenwerking met lidstaat — Samengestelde rente — Artikelen 9, lid 4, en 11, lid 2, van verordening (EG) nr. 794/2004”)

17

2009/C 193/24

Zaak T-288/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 1 juli 2009 — Regionalny Fundusz Gospodarczy/Commissie („Staatssteun — Regeling van door Republiek Polen aan staalproducent verleende herstructureringssteun — Beschikking waarbij steun gedeeltelijk onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast — Protocol nr. 8 inzake herstructurering van Poolse ijzer- en staalindustrie — Rentevoet voor terugbetaling van onverenigbare steun — Verplichting tot nauwe samenwerking met lidstaat — Artikelen 9, lid 4, en 11, lid 2, van verordening (EG) nr. 794/2004”)

17

2009/C 193/25

Zaak T-291/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 1 juli 2009 — Operator ARP/Commissie („Staatssteun — Regeling van door Republiek Polen aan staalproducent verleende herstructureringssteun — Beschikking waarbij steun gedeeltelijk onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast — Protocol nr. 8 inzake herstructurering van Poolse ijzer- en staalindustrie — Beroep tot nietigverklaring — Procesbelang — Ontvankelijkheid — Begrip begunstigde — Artikel 14, lid 1, van verordening (EG) 659/1999”)

18

2009/C 193/26

Zaak T-24/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 1 juli 2009 — ThyssenKrupp/Commissie (Mededinging — Mededingingsregelingen — Roestvrijstalen platte producten — Beschikking krachtens verordening (EG) nr. 1/2003 houdende vaststelling van inbreuk op artikel 65 KS na aflopen van EGKS-Verdrag — Legeringstoeslag — Bevoegdheid van Commissie — Toerekenbaarheid van inbreukmakende gedraging — Gezag van gewijsde — Rechten van verdediging — Toegang tot dossier — Verjaring — Beginsel ne bis in idem — Medewerking tijdens administratieve procedure)

18

2009/C 193/27

Gevoegde zaken T-81/07, T-82/07 en T-83/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 1 juli 2009 — KG Holding e.a./Commissie („Staatssteun — Door Nederlandse autoriteiten aan KG Holding NV toegekende herstructureringssteun — Beschikking waarbij steun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast — Beroep tot nietigverklaring — Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid — Terugvordering van steun bij failliet verklaarde begunstigde ondernemingen — Communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden”)

19

2009/C 193/28

Zaak T-414/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 2 juli 2009 — Euro-Information/BHIM (Afbeelding van hand die kaart met drie driehoeken vasthoudt) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk in vorm van hand die kaart met drie driehoeken vasthoudt — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009]”)

19

2009/C 193/29

Zaak T-419/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 1 juli 2009 — Okalux GmbH/BHIM — Messe Düsseldorf (OKATECH) („Gemeenschapsmerk — Procedure tot vervallenverklaring — Gemeenschapswoordmerk OKATECH — Gedeeltelijke intrekking — Beroepstermijn — Artikelen 55 en 77 bis van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikelen 58 en 80 van verordening (EG) nr. 207/2009] — Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen en rechtszekerheidsbeginsel — Recht om te worden gehoord”)

20

2009/C 193/30

Zaak T-444/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 30 juni 2009 — CPEM/Commissie („ESF — Intrekking van financiële bijstand — Rapport van OLAF”)

20

2009/C 193/31

Zaak T-16/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 1 juli 2009 — Perfetti Van Melle/BHIM — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) („Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk CENTER SHOCK — Oudere nationale woordmerken CENTER — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 52, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 53, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 107/2009)”)

20

2009/C 193/32

Zaak T-311/08: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 2 juli 2009 — Fitoussi/BHIM — Loriot (IBIZA REPUBLIC) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk IBIZA REPUBLIC — Ouder nationaal beeldmerk in de vorm van vijfpuntige ster in cirkel — Absolute weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)”)

21

2009/C 193/33

Zaak T-258/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 10 juni 2009 — Polen/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Overgangsmaatregelen in verband met toetreding van nieuwe lidstaten — Verordening (EG) nr. 60/2004 houdende overgangsmaatregelen in sector suiker — Beroepstermijn — Aanvangsdatum — Te laat ingesteld beroep — Niet-ontvankelijkheid”)

21

2009/C 193/34

Zaak T-524/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 2 juni 2009 — AVLUX/Parlement („Beroep tot nietigverklaring — Overheidsopdrachten voor dienstverlening — Aanbesteding voor uitbreiding en modernisering van Konrad Adenauer-gebouw te Luxemburg — Afwijzing van offerte van inschrijver — Nietigverklaring van procedure voor plaatsen van opdracht — Afdoening zonder beslissing”)

22

2009/C 193/35

Zaak T-550/08 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 30 juni 2009 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Commissie (Kort geding — Beschikking van Commissie waarbij boete wordt opgelegd — Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging en voorlopige maatregelen (terugbetaling van reeds betaalde boete en afzien van bankgarantie) — Ontbreken van fumus boni juris en spoedeisendheid)

22

2009/C 193/36

Zaak T-173/09 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juni 2009 — Z/Commissie („Kort geding — Toegang van betrokken derde tot nog niet gepubliceerde beschikking van Commissie waarbij geldboete wordt opgelegd — Verzoek in kort geding — Afdoening zonder beslissing — Geen spoedeisendheid”)

22

2009/C 193/37

Zaak T-184/09: Beroep ingesteld op 14 mei 2009 — Helleense Republiek/Commissie

23

2009/C 193/38

Zaak T-212/09: Beroep ingesteld op 2 juni 2009 — Denemarken/Commissie

23

2009/C 193/39

Zaak T-226/09: Beroep ingesteld op 9 juni 2009 — British Telecommunications/Commissie

24

2009/C 193/40

Zaak T-227/09: Beroep ingesteld op 10 juni 2009 — Feng Shen Technology/BHIM — Majtczak (FS)

24

2009/C 193/41

Zaak T-230/09: Beroep ingesteld op 10 juni 2009 — BT Pension Scheme Trustees/Commissie

25

2009/C 193/42

Zaak T-236/09: Beroep ingesteld op 8 juni 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commissie

26

2009/C 193/43

Zaak T-237/09: Beroep ingesteld op 17 juni 2009 — Waals Gewest/Commissie

27

2009/C 193/44

Zaak T-238/09: Beroep ingesteld op 23 juni 2009 — Sniace/Commissie

28

2009/C 193/45

Zaak T-239/09 P: Hogere voorziening ingesteld op 16 juni 2009 door Luigi Marcuccio tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 31 maart 2009 in zaak F-146/07, Marcuccio/Commissie

28

2009/C 193/46

Zaak T-244/09: Beroep ingesteld op 22 juni 2009 — Accenture Global Services/BHIM — Silver Creek Properties (acsensa)

29

2009/C 193/47

Zaak T-245/09: Beroep ingesteld op 24 juni 2009 — Shell Hellas/Commissie

29

2009/C 193/48

Zaak T-246/09: Beroep ingesteld op 29 juni 2009 — Insula/Commissie

30

2009/C 193/49

Zaak T-250/09: Beroep ingesteld op 23 juni 2009 — Cesea Group/BHIM — Mangini & C. (mangiami)

31

2009/C 193/50

Zaak T-251/09: Beroep ingesteld op 26 juni 2009 — Société des Pétroles Shell/Commissie

32

2009/C 193/51

Zaak T-255/09: Beroep ingesteld op 30 juni 2009 — Caixa Geral de Depósitos/BHIM — Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona („la Caixa”)

32

2009/C 193/52

Zaak T-218/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 26 juni 2009 — Lemans/BHIM — Turner (ICON)

33

2009/C 193/53

Zaak T-389/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 26 juni 2009 — Lemans/BHIM — Turner (ICON)

33

2009/C 193/54

Zaak T-435/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 25 juni 2009 — Tokita Management Service/BHIM — Eminent Food (Tomatoberry)

33

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2009/C 193/55

Zaak F-39/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 6 mei 2009 — Campos Valls/Raad (Openbare dienst — Ambtenaren — Aanwerving — Aanstelling — Ambt van hoofd van eenheid — Afwijzing van verzoekers sollicitatie — Voorwaarden van kennisgeving van vacature — Kennelijk onjuiste beoordeling)

34

2009/C 193/56

Zaak F-137/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 6 mei 2009 — Sergio e.a./Commissie (Openbare dienst — Rechten en verplichtingen — Vakbondsvrijheid — Ontwerpovereenkomst Commissie-vak- en beroepsorganisaties — Individuele besluiten tot detachering/vrijstelling van de dienst gebaseerd op protocol — Bezwarend besluit — Procesbevoegdheid — Ambtenaar handelend op persoonlijke titel en niet voor rekening van vakbondsorganisatie — Niet-ontvankelijkheid — Betekening van afwijzing van klacht aan verzoekers’ advocaat — Begin van beroepstermijn)

34

2009/C 193/57

Zaak F-43/08: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 18 juni 2009 — Spee/Europol (Openbare dienst — Personeel van Europol — Vacature — Selectieprocedure)

35

2009/C 193/58

Zaak F-72/08: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 juni 2009 — Ketselidis/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Beroep — Voorafgaande administratieve klacht — Voorlopig antwoord — Verschoonbare dwaling — Ontbreken — Stilzwijgend afwijzend besluit — Te laat ingediende klacht — Niet-ontvankelijkheid — Arrest van een gemeenschapsrechter — Nieuw wezenlijk feit — Ontbreken)

35

2009/C 193/59

Zaak F-81/08: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 juni 2009 — Ketselidou/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Beroep — Arrest van een gemeenschapsrechter — Nieuw wezenlijk feit — Ontbreken)

35

2009/C 193/60

Zaak F-61/09: Beroep ingesteld op 25 juni 2009 — Strack/Commissie

36

2009/C 193/61

Zaak F-62/09: Beroep ingesteld op 26 juni 2009 — Strack/Commissie

36

2009/C 193/62

Gevoegde zaken F-14/05 en F-20/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 juni 2009 — Albert-Bousquet e.a. en Johansson e.a./Commissie

37

2009/C 193/63

Zaak F-21/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 juni 2009 — De Geest/Raad

37

2009/C 193/64

Zaak F-38/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 juni 2009 — Delplancke en Governatori/Commissie

37

2009/C 193/65

Zaak F-49/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 juni 2009 — Bethuyne e.a./Commissie

37

2009/C 193/66

Zaak F-80/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 juni 2009 — De Geest/Raad

37


NL

 

Top