Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:184E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 184, 06 augustus 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.CE2009.184.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 184E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
6 augustus 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

Europees Parlement
ZITTING 2007-2008
Vergaderingen van 19 tot 21 februari 2008
AANGENOMEN TEKSTEN
De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in het PB C 96 E van 17.4.2008

 

 

RESOLUTIES

 

Europees Parlement

 

Dinsdag, 19 februari 2008

2009/C 184E/01

Transparantie in financiële aangelegenhedenResolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2008 over transparantie in financiële aangelegenheden (2007/2141(INI))

1

2009/C 184E/02

Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen — Fraudebestrijding — Jaarverslagen 2005-2006Resolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2008 over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen — Fraudebestrijding — Jaarverslagen 2005-2006 (2006/2268(INI))

8

2009/C 184E/03

EU-strategie voor markttoegang ten behoeve van Europese exporteursResolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2008 over de strategie van de EU voor markttoegang ten behoeve van Europese exporteurs (2007/2185(INI))

16

2009/C 184E/04

Onderzoek naar een optreden tegen misbruik van machtsposities door grote supermarktenVerklaring van het Europees Parlement over het onderzoek naar en het optreden tegen misbruik van machtsposities door grote, in de Europese Unie gevestigde supermarkten

23

 

Woensdag, 20 februari 2008

2009/C 184E/05

Verdrag van LissabonResolutie van het Europees Parlement van 20 februari 2008 over het Verdrag van Lissabon (2007/2286(INI))

25

2009/C 184E/06

LissabonstrategieResolutie van het Europees Parlement van 20 februari 2008 over de inbreng op de voorjaarszitting 2008 van de Raad met betrekking tot de strategie van Lissabon

30

2009/C 184E/07

Globale richtsnoeren voor het economisch beleid (2008-2010)Resolutie van het Europees Parlement van 20 februari 2008 betreffende de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid (Deel: globale richtsnoeren voor het conomisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap): Lancering van de nieuwe cyclus (2008–2010) (COM(2007)0803 — 2007/2275(INI))

38

2009/C 184E/08

Een EU-strategie voor Centraal-AziëResolutie van het Europees Parlement van 20 februari 2008 over een EU-strategie voor Centraal-Azië (2007/2102(INI))

49

 

Donderdag, 21 februari 2008

2009/C 184E/09

Controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht (2005) — 23ste jaarverslagResolutie van het Europees Parlement van 21 februari 2008 over het 23ste jaarlijks verslag van de Commissie over de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht (2005) (2006/2271(INI))

63

2009/C 184E/10

Situatie in GazaResolutie van het Europees Parlement van 21 februari 2008 over de situatie in de Gazastrook

68

2009/C 184E/11

Zevende zitting van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde NatiesResolutie van het Europees Parlement van 21 februari 2008 over de zevende zitting van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties

71

2009/C 184E/12

De demografische toekomst van EuropaResolutie van het Europees Parlement van 21 februari 2008 over de demografische toekomst van Europa (2007/2156(INI))

75

2009/C 184E/13

Wetenschappelijke samenwerking met AfrikaResolutie van het Europees Parlement van 21 februari 2008 over het belang van steunmaatregelen ter verbetering van de internationale wetenschappelijke samenwerking met Afrika

88

2009/C 184E/14

Vierde verslag over cohesieResolutie van het Europees Parlement van 21 februari 2008 over het vierde verslag over economische en sociale cohesie (2007/2148(INI))

89

2009/C 184E/15

Follow-up van de Territoriale Agenda en het Handvest van Leipzig — Naar een Europees actieprogramma voor ruimtelijke ontwikkeling en territoriale samenhangResolutie van het Europees Parlement van 21 februari 2008 over een follow-up van de Territoriale Agenda en het Handvest van Leipzig — Naar een Europees actieprogramma voor ruimtelijke ontwikkeling en territoriale samenhang (2007/2190(INI))

95

2009/C 184E/16

Oost-TimorResolutie van het Europees Parlement van 21 februari 2008 over Oost-Timor

101

2009/C 184E/17

Wit-RuslandResolutie van het Europees Parlement van 21 februari 2008 over Wit-Rusland

104

2009/C 184E/18

Noord-KivuResolutie van het Europees Parlement van 21 februari 2008 over Noord-Kivu

106

 

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europees Parlement

 

Dinsdag, 19 februari 2008

2009/C 184E/19

Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Claudio FavaBesluit van het Europees Parlement van 19 februari 2008 over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Claudio Fava (2007/2155(IMM))

110

2009/C 184E/20

Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Witold TomczakBesluit van het Europees Parlement van 19 februari 2008 over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Witold Tomczak (2007/2130(IMM))

111

 

 

Europees Parlement

 

Dinsdag, 19 februari 2008

2009/C 184E/21

Protocol bij de euromediterrane overeenkomst EG/Israël in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2008 betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie (15061/2007 — COM(2007)0464 — C6-0445/2007 — 2007/0165(AVC))

113

2009/C 184E/22

Protocol bij de euromediterrane overeenkomst EG/Egypte in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2008 betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (13199/2007 — COM(2007)0487 — C6-0438/2007 — 2007/0180(AVC))

114

2009/C 184E/23

Blootstelling van werknemers aan risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/40/EG betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) (achttiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (COM(2007)0669 — C6-0394/2007 — 2007/0230(COD))

114

2009/C 184E/24

Installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) (COM(2007)0192 — C6-0108/2007 — 2007/0066(COD))

115

2009/C 184E/25

Voorgeschreven platen en gegevens op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (gecodificeerde versie) *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorgeschreven platen en gegevens, en de plaats en wijze waarop zij op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan moeten worden aangebracht (gecodificeerde versie) (COM(2007)0344 — C6-0193/2007 — 2007/0119(COD))

116

2009/C 184E/26

Achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (gecodificeerde versie) *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (gecodificeerde versie) (COM(2007)0451 — C6-0252/2007 — 2007/0162(COD))

116

2009/C 184E/27

Onderdrukking van radiostoringen, veroorzaakt door landbouw- of bosbouwtrekkers (gecodificeerde versie) *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderdrukking van radiostoringen, veroorzaakt door landbouw- of bosbouwtrekkers (elektromagnetische compatibiliteit) (gecodificeerde versie) (COM(2007)0462 — C6-0256/2007 — 2007/0166(COD))

117

2009/C 184E/28

Geluidsniveau op oorhoogte van bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het geluidsniveau op oorhoogte van bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) (COM(2007)0588 — C6-0344/2007 — 2007/0205(COD))

118

2009/C 184E/29

Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en –informatienetwerk (gecodificeerde versie) *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2008 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en –informatienetwerk (gecodificeerde versie) (COM(2007)0667 — C6-0397/2007 — 2007/0235(COD))

118

2009/C 184E/30

Structuur en tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten (gecodificeerde versie) *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2008 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten (gecodificeerde versie) (COM(2007)0587 — C6-0392/2007 — 2007/0206(CNS))

119

2009/C 184E/31

Overeenkomst EG/Zwitserland betreffende het communautaire programma MEDIA 2007 *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2008 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat op audiovisueel gebied tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het communautaire programma MEDIA 2007 en een slotakte (COM(2007)0477 — C6-0328/2007 — 2007/0171(CNS))

120

2009/C 184E/32

Communautair douanewetboek *** IIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2008 over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek) (11272/6/2007 — C6-0354/2007 — 2005/0246(COD))

120

2009/C 184E/33

Toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2008 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (COM(2006)0866 — C6-0033/2007 — 2006/0290(COD))

121

P6_TC1-COD(2006)0290
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 19 februari 2008 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2008 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften

121

 

Woensdag, 20 februari 2008

2009/C 184E/34

Volks- en woningtellingen *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 februari 2008 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende volks- en woningtellingen (COM(2007)0069 — C6-0078/2007 — 2007/0032(COD))

122

P6_TC1-COD(2007)0032
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 februari 2008 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende volks- en woningtellingen

122

 

Donderdag, 21 februari 2008

2009/C 184E/35

Accreditatie en markttoezicht betreffende het in de handel brengen van producten *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 21 februari 2008 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het in de handel brengen van producten (COM(2007)0037 — C6-0068/2007 — 2007/0029(COD))

123

P6_TC1-COD(2007)0029
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 februari 2008 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2008 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het in de handel brengen van producten, en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93

123

2009/C 184E/36

Gemeenschappelijk kader voor het in de handel brengen van producten *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 21 februari 2008 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het in de handel brengen van producten (COM(2007)0053 — C6-0067/2007 — 2007/0030(COD))

123

P6_TC1-COD(2007)0030
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 februari 2008 met het oog op de aanneming van Besluit nr. …/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG

124

2009/C 184E/37

Toepassing van nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat legaal in de handel zijn gebracht *** IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 21 februari 2008 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat legaal in de handel zijn gebracht, en tot intrekking van Beschikking 3052/95/EG (COM(2007)0036 — C6-0065/2007 — 2007/0028(COD))

124

P6_TC1-COD(2007)0028
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 februari 2008 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2008 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht, en tot intrekking van Beschikking nr. 3052/95/EG

125


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)

Politieke amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

Technische correcties en aanpassingen door de diensten: nieuwe of vervangende tekst staat in cursief, schrappingen zijn met het symbool ║ aangegeven.

NL

 

Top