EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:175:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 175, 28 juli 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2009.175.dut

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 175

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
28 juli 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

449 e plenaire zitting op 3 en 4 december 2008

2009/C 175/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Toekomstige investeringen in de kernindustrie en de rol hiervan in het energiebeleid van de EU”

1

2009/C 175/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Toegang tot breedband voor iedereen: uitbreiding van de universele dienst in de elektronischecommunicatiesector”

8

2009/C 175/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Adequate governance van de herziene Lissabonstrategie”

13

2009/C 175/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Economische democratie op de interne markt”

20

2009/C 175/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De proactieve benadering van het recht: een stap voorwaarts naar betere regelgeving op EU-niveau”

26

2009/C 175/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Aanpak van de problemen rond het AEEA- beheer in de EU

34

2009/C 175/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De behoefte aan een gezamenlijk EU-optreden ter versterking van maatschappelijke organisaties in plattelandsgebieden, m.n. in de nieuwe lidstaten

37

2009/C 175/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het onderwerp „De maatschappelijke gevolgen van de ontwikkeling van het koppel vervoer/energie”

43

2009/C 175/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De Europese vliegtuigindustrie: „Stand van zaken en perspectieven”

50

2009/C 175/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Ontwikkelingen in de sector van grootwinkelbedrijven en de gevolgen daarvan voor leveranciers en consumenten”

57

2009/C 175/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Territoriale ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen”

63


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

 

449 e plenaire zitting op 3 en 4 december 2008

2009/C 175/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Groenboek — Efficiënte tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de Europese Unie: transparantie van het vermogen van schuldenaren”

73

2009/C 175/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft”

78

2009/C 175/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Betere loopbanen en meer mobiliteit: een Europees partnerschap voor onderzoekers”

81

2009/C 175/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2001/470/EG van de Raad betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk op het gebied van burgerlijke en handelszaken”

84

2009/C 175/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — De uitdaging van energie-efficiëntie aangaan via informatie- en communicatietechnologieën”

87

2009/C 175/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's Het internet bevorderen Actieplan voor de toepassing van Internet Protocol versie 6 (IPv6) in Europa”

92

2009/C 175/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een Verordening (EG) nr. …./…. van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 219/2007 van de Raad betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR)”

97

2009/C 175/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over het concurrentievermogen van de metaalindustrie — Een bijdrage tot de EU-strategie voor groei en werkgelegenheid”

100

2009/C 175/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende een innovatieve en duurzame houtsector in de Europese Unie — Een bijdrage aan de EU-strategie voor groei en werkgelegenheid”

105

2009/C 175/21

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers”

109

2009/C 175/22

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg”

116

2009/C 175/23

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn …/…/EG van het Europees Parlement en de Raad van […] strekkende tot het coördineren van de waarborgen welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van artikel 48, tweede alinea, van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken”

122

2009/C 175/24

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende bepaling van de werkingssfeer van artikel 143, onder b) en c), van Richtlijn 2006/112/EG met betrekking tot de vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor de definitieve invoer van bepaalde goederen”

123


NL

 

Top