EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:156:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 156, 09 juli 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2009.156.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 156

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
9 juli 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2009/C 156/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

1

2009/C 156/02

Mededeling van de Commissie betreffende de verlenging van de communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden

3

2009/C 156/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5553 — Perdigão/Sadia) (1)

4

2009/C 156/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5510 — Atlantia/Sias/Acciona/Itinere Chilean Assets) (1)

4


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2009/C 156/05

Wisselkoersen van de euro

5

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2009/C 156/06

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

6

2009/C 156/07

Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

9

2009/C 156/08

Bijwerking van de lijst van douanekantoren waarbij de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1635/2006 van de Commissie vermelde goederen voor het vrije verkeer in de Europese Gemeenschap kunnen worden aangegeven

12

 

INFORMATIE OVER DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

2009/C 156/09

Bekendmaking van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA betreffende de geldende interestpercentages en referentie- en kortingspercentages die per 1 maart 2009 bij terugvordering van staatssteun van toepassing zijn voor drie EVA-Staten. (Gepubliceerd overeenkomstig artikel 10 van Besluit nr. 195/04/COL van de Autoriteit van 14 juli 2004, (PB L 139 van 25.5.2006, blz. 37 en in het EER-supplement nr. 26/2006 van 25.5.2006, blz. 1.))

15

2009/C 156/10

Goedkeuring van steunmaatregelen van de Staten overeenkomstig artikel 61 van de EER-Overeenkomst en artikel 1, lid 3, in deel I van Protocol 3 bij de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie

16

2009/C 156/11

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA is van mening dat de volgende steunmaatregel geen staatsteun vormt in de zin van artikel 61 van de EER-Overeenkomst

17

2009/C 156/12

Aanbeveling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van 5 november 2008 betreffende relevante producten- en dienstenmarkten in de elektronische-communicatiesector die overeenkomstig het besluit bedoeld in punt 5cl van bijlage XI bij de EER-overeenkomst (Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten), zoals aangepast bij Protocol nr. 1 hierbij en bij de sectorale aanpassingen in bijlage XI bij deze overeenkomst, aan voorafgaande regelgeving kunnen worden onderworpen

18


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Commissie

2009/C 156/13

Oproep tot het indienen van aanvragen „Consumentenbeleid”

24

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2009/C 156/14

Bekendmaking overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad in zaak COMP/B-1/39.316 — Gaz de France (afscherming gasmarkten) (1)

25

 

ANDERE BESLUITEN

 

Commissie

2009/C 156/15

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen

27


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top