EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:077:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 77, 31 maart 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 77

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
31 maart 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

 

447e plenaire zitting op 17 en 18 september 2008

2009/C 077/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's, in het kader van de communautaire geïntegreerde benadering om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken COM(2007) 856 final — 2007/0297 (COD)

1

2009/C 077/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed”COM(2008) 9 final — 2008/0018 (COD)

8

2009/C 077/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een interne markt voor het Europa van de 21ste eeuw COM(2007) 724 final

15

2009/C 077/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een Europees initiatief voor de ontwikkeling van microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid COM(2007) 708 final/2

23

2009/C 077/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (dichloormethaan) COM(2008) 80 definitief — 2008/0033 (COD)

29

2009/C 077/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 68/151/EEG en 89/666/EEG met betrekking tot de openbaarmakings- en vertalingsverplichtingen van bepaalde vennootschapsvormen COM(2008) 194 final — 2008/0083 (COD)

35

2009/C 077/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG met betrekking tot bepaalde informatieverplichtingen van middelgrote ondernemingen en de verplichting een geconsolideerde jaarrekening op te stellen COM(2008) 195 final — 2008/0084 (COD)

37

2009/C 077/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorgeschreven opschriften op twee- of driewielige motorvoertuigen (gecodificeerde versie) COM(2008) 318 final — 2008/0099 COD

41

2009/C 077/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) COM(2008) 351 final — 2008/0115 COD

41

2009/C 077/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (gecodificeerde versie) COM(2008) 344 final — 2008/0109 COD

42

2009/C 077/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Voorstel voor een verordening (EG) nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad van … betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen” (gecodificeerde versie) COM(2008) 369 final — 2008/0126 (COD)

42

2009/C 077/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen COM(2008) 19 final — 2008/0016 (COD)

43

2009/C 077/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's Steun voor demonstratie in een vroeg stadium van duurzame elektriciteitsproductie met behulp van fossiele brandstoffen COM(2008) 13 final

49

2009/C 077/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende een eerste beoordeling van nationale actieplannen voor energie-efficiëntie als vereist bij Richtlijn 2006/32/EG betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten — Samen verdere stappen ondernemen inzake energie-efficiëntie COM(2008) 11 final

54

2009/C 077/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Het internet van dingen

60

2009/C 077/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake creatieve online-inhoud in de interne markt COM(2007) 836 final

63

2009/C 077/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2005/35/EG inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken COM(2008) 134 final — 2008/0055 (COD)

69

2009/C 077/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel van de Europese Commissie voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter „Facilitering van de Grensoverschrijdende handhaving van de verkeersveiligheid”COM(2008) 151 final — 2008/0062 (COD)

70

2009/C 077/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het onderwerp Wereldwijde onderhandelingen over de klimaatverandering

73

2009/C 077/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten”COM(2008) 40 final — 2008/0028 (COD)

81

2009/C 077/21

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders COM(2008) 124 final — 2008/0050 (COD)

84

2009/C 077/22

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Impact van de ontwikkeling van de energiemarkten op waardeketens in de Europese industrie

88

2009/C 077/23

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Witboek — Samen werken aan gezondheid: een EU-strategie voor 2008-2013”COM(2007) 630 final

96

2009/C 077/24

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Uitbreiding van het toepassingsgebied van anti-discriminatiemaatregelen die geen verband houden met werkgelegenheid, en argumenten voor één alomvattende anti-discriminatierichtlijn

102

2009/C 077/25

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité „Meertaligheid”

109

2009/C 077/26

Verkennend advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité Wat ouderen nodig hebben en hoe daarmee rekening kan worden gehouden

115

2009/C 077/27

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Een evenwichtige ontwikkeling van het stedelijk milieu: uitdagingen en kansen

123

2009/C 077/28

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De EU-economie: evaluatie over 2007 — Verlegging van Europa's productiviteitsgrens

131

2009/C 077/29

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economische en Sociaal Comité — Antimisbruikmaatregelen op het gebied van de directe belastingen — toepassing in de EU en ten aanzien van derde landen COM(2007) 785 final

139

2009/C 077/30

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Governance en partnerschap op nationaal en regionaal niveau en als basis voor projecten op het gebied van regionaal beleid (raadpleging door het Europees Parlement)

143

2009/C 077/31

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de belastingvrijstellingen bij definitief binnenbrengen uit een lidstaat van persoonlijke goederen door particulieren” (gecodificeerde versie) COM(2008) 376 final — 2008/0120 (COD)

148

2009/C 077/32

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De strategie EU-Afrika

148

2009/C 077/33

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De betrekkingen tussen de Europese Unie en Oekraïne: een nieuwe, dynamische rol voor het maatschappelijk middenveld

157


NL

 

Top