EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:036:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 36, 13 februari 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 36

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
13 februari 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2009/C 036/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

1

2009/C 036/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung) (1)

3

2009/C 036/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5358 — Arizona Chemical GMBH/Abieta Chemie GMBH) (1)

3

2009/C 036/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT) (1)

4


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2009/C 036/05

Wisselkoersen van de euro

5

2009/C 036/06

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 3 november 2008 betreffende een voorontwerp van beschikking in zaak COMP/39.388 — Duitse groothandelsmarkt voor elektriciteit & COMP/39.389 — Duitse markt voor de balancering van elektriciteit — Rapporteur: Nederland

6

2009/C 036/07

Eindverslag van de Raadadviseur-auditeur in de zaken COMP/39.388 — Duitse groothandelsmarkt voor elektriciteit en COMP/39.389 — Duitse markt voor de balancering van elektriciteit

7

2009/C 036/08

Samenvatting van de beschikking van de Commissie van 26 november 2008 inzake een procedure op grond van artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 54 van de EER-overeenkomst (Zaken COMP/39.388 — Duitse groothandelsmarkt voor elektriciteit en COMP/39.389 — Duitse markt voor de balancering van elektriciteit) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7367 definitief)  (1)

8

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2009/C 036/09

Besluit nr. 655 van 23 oktober 2008 inzake de opening van een procedure voor het verlenen van een vergunning voor de prospectie van olie- en gasbronnen — ondergrondse natuurlijke rijkdommen, overeenkomstig artikel 2, lid 1, punt 3, van de Wet betreffende ondergrondse natuurlijke rijkdommen, in blok 1-12 „Knezha”, gelegen in de regio's Vratza, Pleven, Lovetch, Gabrovo en Veliko Tirnovo, alsmede kennisgeving betreffende de geplande aanbesteding voor het verlenen van bedoelde vergunning

9

2009/C 036/10

Nota van de Commissie overeenkomstig artikel 18 bis, lid 3, onder a), van Richtlijn 2003/87/EG — Voorlopige lijst van vliegtuigexploitanten en hun administrerende lidstaten (1)

11


 

Rectificaties

2009/C 036/11

Rectificatie van de bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 33 van 10.2.2009)

100

2009/C 036/12

Rectificatie van de bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 33 van 10.2.2009)

100


 

2009/C 036/13

Bericht aan de lezer(zie bladzijde 3 van de omslag)

s3


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top