Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:260:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 260, 11 oktober 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 260

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
11 oktober 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie

2008/C 260/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 247 van 27.9.2008

1

 

Gerecht van eerste aanleg

2008/C 260/02

Toevoeging van rechter K. O'Higgins aan de kamers

2


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2008/C 260/03

Zaak C-215/06: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 3 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Ierland (Niet-nakoming — Geen milieueffectbeoordeling van projecten die binnen de werkingssfeer van richtlijn 85/337/EEG vallen — Regularisatie achteraf)

3

2008/C 260/04

Zaak C-25/07: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Republiek Polen) — Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (Btw — Richtlijnen 67/227/EEG en 77/388/EEG — Nationale wettelijke regeling tot vaststelling van nadere regels voor teruggaaf van btw-overschot — Beginsel van fiscale neutraliteit en evenredigheidsbeginsel — Bijzondere afwijkende maatregelen)

3

2008/C 260/05

Zaak C-296/08 PPU: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 12 augustus 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Chambre de l'Instruction de la Cour d'appel de Montpellier — Frankrijk) — Uitleveringsprocedure/Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea (Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken — Kaderbesluit 2002/584/JBZ — Artikelen 31 en 32 — Europees aanhoudingsbevel en procedures van overlevering tussen lidstaten — Mogelijkheid, voor lidstaat die uitleveringsverzoek uitvoert, overeenkomst toe te passen die voor 1 januari 2004 is aangenomen, maar sinds latere datum in die staat van toepassing is)

4

2008/C 260/06

Zaak C-281/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 juni 2008 door de Landtag Schleswig-Holstein tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 3 april 2008 in zaak T-236/06, Landtag Schleswig-Holstein/Commissie van de Europese Gemeenschappen

5

2008/C 260/07

Zaak C-311/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen (België) op 14 juli 2008 — Societe de Gestion Industrielle (SGI)/Belgische Staat

5

2008/C 260/08

Zaak C-315/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Consiglio di Stato (Italië) op 15 juli 2008 — Angelo Grisoli/Regione Lombardia en Comune di Roccafranca

6

2008/C 260/09

Zaak C-316/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte Suprema di Cassazione (Italië) op 15 juli 2008 — Latex SRL/Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'Economia e delle Finanze

6

2008/C 260/10

Zaak C-336/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (Duitsland) op 18 juli 2008 — Christel Reinke/AOK Berlin

7

2008/C 260/11

Zaak C-338/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione Tributaria Regionale (Italië) op 22 juli 2008 — P. Ferrero e C. SPA/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Alba

7

2008/C 260/12

Zaak C-339/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione Tributaria Regionale (Italië) op 22 juli 2008 — General Beverage Europe BV/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Alba

7

2008/C 260/13

Zaak C-340/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het House of Lords (Verenigd Koninkrijk) op 23 juli 2008 — The Queen (op verzoek van M) (FC)/Her Majesty's Treasury en twee andere zaken

8

2008/C 260/14

Zaak C-341/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Sozialgericht Dortmund (Duitsland) op 24 juli 2008 — Domnica Petersen/Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe

8

2008/C 260/15

Zaak C-345/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Schwerin (Duitsland) op 28 juli 2008 — Krzysztof Pesla/Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern

9

2008/C 260/16

Zaak C-346/08: Beroep ingesteld op 25 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

9

2008/C 260/17

Zaak C-348/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Spanje) op 30 juli 2008 — Aurelio Choque Cabrera/Delegación del Gobierno en Murcia

10

2008/C 260/18

Zaak C-355/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 30 juli 2008 door WWF-UK Ltd tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Achtste kamer) van 2 juni 2008 in zaak T-91/07, WWF-UK Ltd/Raad van de Europese Unie

10

2008/C 260/19

Zaak C-358/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het House of Lords (Verenigd Koninkrijk) op 5 augustus 2008 — Aventis Pasteur SA/OB (vertegenwoordigd door zijn moeder)

11

2008/C 260/20

Zaak C-364/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen (België) op 7 augustus 2008 — Marc Vandermeir/Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën

11

2008/C 260/21

Zaak C-367/08: Beroep ingesteld op 11 augustus 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

11

2008/C 260/22

Zaak C-374/08: Beroep ingesteld op 13 augustus 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Hongaarse Republiek

12

 

Gerecht van eerste aanleg

2008/C 260/23

Zaak T-246/08 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 27 augustus 2008 — Melli Bank/Raad („Kort geding — Verordening (EG) nr. 423/2007 — Beperkende maatregelen ten aanzien van de Islamitische Republiek Iran — Besluit van de Raad — Maatregel tot bevriezing van tegoeden en economische middelen — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Gebrek aan spoedeisendheid — Ontbreken van ernstige en onherstelbare schade”)

13

2008/C 260/24

Zaak T-271/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 8 juli 2008 door Stanislava Boudova en anderen tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 21 april 2008 in zaak F-78/07, Boudova e.a./Commissie

13

2008/C 260/25

Zaak T-280/08: Beroep ingesteld op 18 juli 2008 — Perry/Commissie

14

2008/C 260/26

Zaak T-303/08: Beroep ingesteld op 30 juli 2008 — Tresplain Investments/BHIM — Hoo Hing (Golden Elephant Brand)

14

2008/C 260/27

Zaak T-307/08: Beroep ingesteld op 7 augustus 2008 — Aldi Einkauf/(BHIM) — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living)

15

2008/C 260/28

Zaak T-308/08: Beroep ingesteld op 5 augustus 2008 — Parfums Christian Dior/BHIM — Consolidated Artists (MANGO adorably)

15

2008/C 260/29

Zaak T-309/08: Beroep ingesteld op 4 augustus 2008 — G-Star Raw Denim/BHIM — ESGW Holdings (G Stor)

16

2008/C 260/30

Zaak T-331/08: Beroep ingesteld op 11 augustus 2008 — REWE-Zentral/BHIM — Grupo Corporativo Teype (Solfrutta)

16

2008/C 260/31

Zaak T-336/08: Beroep ingesteld op 18 augustus 2008 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM (Voorstelling van chocoladen paashaas)

17

2008/C 260/32

Zaak T-337/08: Beroep ingesteld op 18 augustus 2008 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM (Voorstelling van chocoladen rendier)

17

2008/C 260/33

Zaak T-346/08: Beroep ingesteld op 25 augustus 2008 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM (Voorstelling van klokje met rood lint)

18

 

Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

2008/C 260/34

Zaak F-15/05: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (voltallige zitting) van 24 juni 2008 — Andres/ECB (Openbare dienst — Personeel van de ECB — Bezoldiging — Raadpleging van personeelscomité van de ECB — Methode voor berekening van jaarlijkse aanpassing van bezoldigingen — Uitvoering van arrest van gemeenschapsrechter — Retroactiviteit)

19

2008/C 260/35

Zaak F-61/06: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 10 juli 2008 — Cathy Sapara/Eurojust (Openbare dienst — Tijdelijke functionarissen — Aanwerving — Proeftijd — Verlenging van proeftijd — Ontslag aan einde van proeftijd — Motiveringsplicht — Rechten van de verdediging — Kennelijk onjuiste beoordeling — Psychisch geweld)

19

2008/C 260/36

Zaak F-84/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 24 juni 2008 — Islamaj/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Voormalige tijdelijke functionarissen wier bezoldiging ten laste van onderzoekskredieten komt — Bevordering — Intrekking van reeds verzamelde aantal punten — Overgang van ambtenaar van onderzoeksdeel naar huishoudelijk deel van algemene begroting)

20

2008/C 260/37

Zaak F-28/08: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 15 juli 2008 — Pouzol/Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen (Openbare dienst — Ambtenaren — Pensioenen — Overdracht van vóór indiensttreding bij Gemeenschappen verworven pensioenrechten — Bevestigende besluiten — Niet-ontvankelijkheid)

20

2008/C 260/38

Zaak F-52/08 R: Beschikking van de president van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 3 juli 2008 — Plasa/Commissie (Ambtenaren — Kort geding — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging van besluit tot herplaatsing — Spoedeisendheid — Geen)

21


 

2008/C 260/39

Bericht aan de lezer(zie bladzijde 3 van de omslag)

s3


NL

 

Top