Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:245:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 245, 26 september 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 245

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
26 september 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 245/01

Wisselkoersen van de euro

1

2008/C 245/02

Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81 van het EG-Verdrag op zeevervoerdiensten (1)

2

2008/C 245/03

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 1 augustus 2008 tot 31 augustus 2008(Publicatie krachtens artikel 13 of artikel 38 van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad )

15

2008/C 245/04

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 1 augustus 2008 tot 31 augustus 2008(Besluiten krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad )

21


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Commissie

2008/C 245/05

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het lidmaatschap van de adviesstructuur van wetenschappelijke comités in verband met wetenschappelijke risicobeoordeling en voor opname in een databank van deskundigen

23

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2008/C 245/06

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5251 — System Capital Management-Energies/Metinvest) — Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure (1)

26

2008/C 245/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5178 — OEP/Pfleiderer) — Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure (1)

27


 

Rectificaties

2008/C 245/08

Rectificatie van de mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad — Wijziging door Italië van de openbaredienstverplichting met betrekking tot de geregelde luchtdiensten tussen Pantelleria-Trapani (PB C 230 van 9.9.2008)

28


 

2008/C 245/09

Bericht aan de lezers(zie bladzijde 3 van de omslag)

s3


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top