Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:223:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 223, 30 augustus 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 223

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
30 augustus 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie

2008/C 223/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 209 van 15.8.2008

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2008/C 223/02

Zaak C-51/05 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl, Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari (Hogere voorziening — Gemeenschappelijke ordening van wijnmarkt — Distillatiesteun — Beroep tot schadevergoeding — Niet-contractuele aansprakelijkheid van Gemeenschap — Verjaringstermijn — Aanvang)

2

2008/C 223/03

Zaak C-371/05: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 17 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 92/50/EEG — Artikelen 11 en 15, lid 2 — Overheidsopdrachten voor dienstverlening — Gunning van informaticadiensten van gemeente Mantua (Italië) — Rechtstreekse gunning zonder voorafgaande bekendmaking van aankondiging van opdracht)

3

2008/C 223/04

Zaak C-389/05: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek (Niet-nakoming — Artikelen 43 EG en 49 EG — Vrijheid van vestiging en vrijheid van dienstverrichting — Veterinairrechtelijke voorschriften — Centrum voor kunstmatige inseminatie van runderen — Nationale regeling op grond waarvan aan erkende centra uitsluitend recht wordt verleend om in bepaald rayon dienst van kunstmatige inseminatie van runderen te verrichten en waarbij afgifte van erkenning als inseminator afhankelijk wordt gesteld van sluiting van overeenkomst met een van deze centra)

3

2008/C 223/05

Zaak C-132/06: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 17 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Artikel 10 EG — Zesde btw-richtlijn — Verplichtingen in binnenlands verkeer — Controle van belastbare handelingen — Kwijtschelding)

4

2008/C 223/06

Zaak C-206/06: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank Groningen — Nederland) — Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV/Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV (Interne markt voor elektriciteit — Nationale regeling volgens welke op tarief ter zake van transport van elektriciteit toeslag mag worden geheven ten behoeve van bij wet aangewezen vennootschap die gehouden is tot betaling van gestrande kosten — Heffingen van gelijke werking als douanerechten — Discriminerende binnenlandse belastingen — Steunmaatregelen van lidstaten)

4

2008/C 223/07

Zaak C-207/06: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Unabhängige Finanzsenat Salzburg-Aigen — Oostenrijk) — Schwaninger Martin Viehhandel — Viehexport/Zollamt Salzburg, Erstattungen (Verordening (EG) nr. 615/98 — Restituties bij uitvoer — Welzijn van levende runderen tijdens vervoer ervan — Richtlijn 91/628/EEG — Toepasbaarheid van voorschriften inzake bescherming van dieren tijdens vervoer — Voorschriften betreffende reis- en rusttijden alsmede betreffende zeevervoer van runderen naar plaats buiten Gemeenschap — Voederen en drenken van dieren tijdens vervoer)

5

2008/C 223/08

Zaak C-303/06: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 17 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Employment Tribunal, London South — Verenigd Koninkrijk) — S. Coleman/Attridge Law, Steve Law (Sociaal beleid — Richtlijn 2000/78/EG — Gelijke behandeling in arbeid en beroep — Artikelen 1, 2, leden 1, 2, sub a, en 3, en 3, lid 1, sub c — Rechtstreekse discriminatie op grond van handicap — Intimidatie in verband met handicap — Ontslag van werknemer die zelf geen handicap heeft maar wiens kind gehandicapt is — Daaronder begrepen — Bewijslast)

6

2008/C 223/09

Zaak C-347/06: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 17 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italië) — ASM Brescia SpA/Comune di Rodengo Saiano (Artikelen 43 EG, 49 EG en 86 EG — Openbaredienstconcessies voor gasdistributie — Richtlijn 2003/55 — Vervroegde beëindiging bij de afloop van overgangsperiode — Vertrouwensbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel)

7

2008/C 223/10

Zaak C-413/06 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 10 juli 2008 — Bertelsmann AG, Sony Corporation of America/Commissie van de Europese Gemeenschappen, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, internationale vereniging), Sony BMG Music Entertainment BV (Hogere voorziening — Mededinging — Controle op concentraties van ondernemingen — Gemeenschappelijke onderneming Sony BMG — Beroep tegen nietigverklaring van beschikking van de Commissie waarbij concentratie verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Rechterlijke toetsing — Omvang — Bewijsvereisten — Rol van mededeling van de punten van bezwaar — Versterking of ontstaan van collectieve machtspositie — Motivering van beschikkingen tot goedkeuring van concentratie — Gebruik van vertrouwelijke informatie)

7

2008/C 223/11

Zaak C-448/06: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Köln — Duitsland) — cp-Pharma Handels GmbH/Bondsrepubliek Duitsland (Prejudiciële verwijzing — Geldigheid van verordening (EG) nr. 1873/2003 — Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik — Verordening (EEG) nr. 2377/90 — Maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong — Progesteron — Beperking van gebruik — Richtlijn 96/22/EG)

8

2008/C 223/12

Zaak C-484/06: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV/Staatssecretaris van Financiën (Verzoek om prejudiciële beslissing — Eerste en Zesde btw-richtlijn — Beginsel van fiscale neutraliteit en evenredigheidsbeginsel — Regels inzake afronding van btw-bedragen — Afronding per artikel naar beneden)

9

2008/C 223/13

Zaak C-488/06 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 17 juli 2008 — L & D SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Julius Sämann Ltd (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikelen 8, lid 1, sub b, en 73 — Beeldmerk „Aire Limpio” — Communautaire, nationale en internationale beeldmerken die dennenboom voorstellen en met verschillende opschriften — Oppositie door houder — Gedeeltelijke weigering tot inschrijving — Bijzonder onderscheidend vermogen van ouder merk afgeleid uit bewijsmateriaal inzake ander merk)

9

2008/C 223/14

Zaak C-500/06: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 17 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Giudice di pace di Genova — Italië) — Corporación Dermoestética SA/To Me Group Advertising Media (Artikelen 3, lid 1, sub g, EG, 4 EG, 10 EG, 43 EG, 49 EG, 81 EG, 86 EG en 98 EG — Nationale wettelijke regeling die reclame voor medisch-chirurgische esthetische behandelingen verbiedt)

10

2008/C 223/15

Zaak C-521/06 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 juli 2008 — Athinaïki Techniki AE/Commissie van de Europese Gemeenschappen, Athens Resort Casino AE Symmetochon (Hogere voorziening — Staatssteun — Door Helleense Republiek aan consortium Hyatt Regency toegekende steun — Klacht — Besluit om klacht niet verder te behandelen — Verordening (EG) nr. 659/1999 — Artikelen 4, 13 en 20 — Begrip „handeling waartegen kan worden opgekomen” in zin van artikel 230 EG)

10

2008/C 223/16

Zaak C-33/07: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Tribunalul Dâmbovița — Roemenië) — Ministerul Administrației și Internelor — Direcția Generală de Pașapoarte București/Gheorghe Jipa (Burgerschap van Unie — Artikel 18 EG — Richtlijn 2004/38/EG — Recht van burgers van Unie en hun familieleden om vrij te reizen en te verblijven op grondgebied van lidstaten)

11

2008/C 223/17

Zaak C-54/07: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeidshof te Brussel — België) — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/Firma Feryn NV (Richtlijn 2000/43/EG — Discriminerende selectiecriteria voor personeel — Bewijslast — Sancties)

11

2008/C 223/18

Zaak C-71/07 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 17 juli 2008 — Franco Campoli/Commissie van de Europese Gemeenschappen, Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Ambtenaren — Bezoldiging — Pensioen — Toepassing van aanpassingscoëfficiënt berekend op basis van gemiddelde kosten van levensonderhoud in woonland — Overgangsregeling vastgesteld bij verordening tot wijziging van Ambtenarenstatuut — Exceptie van onwettigheid)

12

2008/C 223/19

Zaak C-94/07: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeitsgericht Bonn — Duitsland) — Andrea Raccanelli/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV (Artikel 39 EG — Begrip „werknemer” — Privaatrechtelijke organisatie van algemeen nut — Beurs voor promovendus — Arbeidsovereenkomst — Voorwaarden)

12

2008/C 223/20

Gevoegde zaken C-152/07 — C-154/07: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 17 juli 2008 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht — Duitsland) — Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07)/Bundesrepublik Deutschland (Telecommunicatiesector — Netwerken en diensten — In evenwicht brengen van tarieven — Artikel 4 quater van richtlijn 90/388/EEG — Artikel 7, lid 2, van richtlijn 97/33/EG — Artikel 12, lid 7, van richtlijn 98/61/EG — Regelgevende instantie — Rechtstreekse werking van richtlijnen — Driehoekssituatie)

13

2008/C 223/21

Zaak C-173/07: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Duitsland) — Emirates Airlines — Direktion für Deutschland/Diether Schenkel (Luchtvervoer — Verordening (EG) nr. 261/2004 — Compensatie aan luchtreizigers bij annulering van vluchten — Werkingssfeer — Artikel 3, lid 1, sub a — Begrip „vlucht”)

14

2008/C 223/22

Zaak C-207/07: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Artikelen 43 EG en 56 EG — Nationale wettelijke regeling die verwerving van deelnemingen in ondernemingen die gereglementeerde activiteiten in energiesector uitoefenen, en van activa die nodig zijn voor uitoefening van die activiteiten, afhankelijk stelt van voorafgaande toestemming)

14

2008/C 223/23

Zaak C-226/07: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf — Duitsland) — Flughafen Köln/Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln (Richtlijn 2003/96/EG — Communautaire regeling voor belasting van energieproducten en elektriciteit — Artikel 14, lid 1, sub a — Vrijstelling voor energieproducten gebruikt voor opwekking van elektriciteit — Mogelijkheid om uit milieubeleidsoverwegingen belasting te heffen — Rechtstreekse werking van vrijstelling)

15

2008/C 223/24

Zaak C-307/07: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 10 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 89/48/EEG — Erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten — Niet-erkenning van diploma's die toegang geven tot beroep van apotheker in medische biologie — Niet-uitvoering)

15

2008/C 223/25

Zaak C-311/07: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 17 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk (Niet-nakoming — Richtlijn 89/105/EEG — Opneming van geneesmiddelen voor menselijk gebruik in nationale stelsels van gezondheidszorg — Artikel 6, punt 1 — Lijst van onder nationaal stelsel van gezondheidszorg vallende geneesmiddelen, met drie categorieën die verschillen naargelang van voorwaarden voor vergoeding — Termijn voor vaststelling van besluit over verzoek om opneming van geneesmiddel in categorieën van die lijst die gunstigste voorwaarden voor vergoeding bieden)

16

2008/C 223/26

Zaak C-426/07: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — Republiek Polen) — Dariusz Krawczyński/Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku (Binnenlandse belastingen — Belastingen over personenwagens — Accijns — Tweedehandsvoertuigen — Invoer)

16

2008/C 223/27

Zaak C-510/07: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Richtlijn 68/414/EEG — Artikel 1, lid 1 — Verplichting om minimumvoorraden aardolieproducten permanent in opslag te houden — Schending)

17

2008/C 223/28

Zaak C-543/07: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 17 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Richtlijn 2002/73/EG — Gelijke behandeling van mannen en vrouwen — Toegang tot arbeidsproces — Beroepsopleiding en promotiekansen — Arbeidsvoorwaarden — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

18

2008/C 223/29

Zaak C-66/08: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 17 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Stuttgart — Duitsland) — In de procedure betreffende de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel dat is uitgevaardigd/Szymon Kozłowski (Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken — Kaderbesluit 2002/584/JBZ — Europees aanhoudingsbevel en procedures van overlevering tussen lidstaten — Artikel 4, punt 6 — Grond tot facultatieve weigering van tenuitvoerlegging — Uitlegging van begrippen „ingezetene” van en „verblijven” in uitvoerende lidstaat)

18

2008/C 223/30

Zaak C-195/08 PPU: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 11 juli 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Republiek Litouwen) — Procedure ingeleid door Inga Rinau (Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen — Tenuitvoerlegging in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid — Verordening (EG) nr. 2201/2003 — Verzoek om niet-erkenning van beslissing inhoudende terugkeer van kind dat ongeoorloofd wordt vastgehouden in andere lidstaat — Prejudiciële spoedprocedure)

19

2008/C 223/31

Zaak C-214/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 22 mei 2008 door Philippe Guigard tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 11 maart 2008 in zaak T-301/05, Guigard/Commissie

19

2008/C 223/32

Zaak C-227/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Provincial de Salamanca (Spanje) op 26 mei 2008 — Eva Martín Martín/EDP Editores, S.L. en Juan Caballo Bueno

20

2008/C 223/33

Zaak C-229/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Duitsland) op 28 mei 2008 — Colin Wolf/Stadt Frankfurt am Main

21

2008/C 223/34

Zaak C-231/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 29 mei 2008 door Massimo Giannini tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 12 maart 2008 in zaak T-100/04 (Massimo Giannini/Commissie)

22

2008/C 223/35

Zaak C-235/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Ried im Innkreis (Oostenrijk) op 2 juni 2008 — Strafzaak tegen Roland Langer

23

2008/C 223/36

Zaak C-242/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 4 juni 2008 — Swiss Re Germany Holding GmbH/Finanzamt München für Körperschaften

23

2008/C 223/37

Zaak C-247/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing van het Finanzgericht Köln (Duitsland) van 9 juni 2008 — Gaz de France — Berliner Investissement SA/Bundeszentralamt für Steuern

24

2008/C 223/38

Zaak C-250/08: Beroep ingesteld op 10 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk België

25

2008/C 223/39

Zaak C-253/08: Beroep ingesteld op 13 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

25

2008/C 223/40

Zaak C-255/08: Beroep ingesteld op 13 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk der Nederlanden

26

2008/C 223/41

Zaak C-258/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden op 18 juni 2008 — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. en Ladbrokes International Ltd. tegen Stichting de Nationale Sporttotalisator

26

2008/C 223/42

Zaak C-268/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 juni 2008 door Christos Michail tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 16 april 2008 in zaak T-486/04, Michail/Commissie

27

2008/C 223/43

Zaak C-271/08: Beroep ingesteld op 24 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland

27

2008/C 223/44

Zaak C-275/08: Beroep ingesteld op 24 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland

28

2008/C 223/45

Zaak C-277/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social no 23 de Madrid (Spanje) op 26 juni 2008 — Francisco Vicente Pereda/Madrid Movilidad, S.A.

29

2008/C 223/46

Zaak C-278/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op 26 juni 2008 — Die Bergspechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH/Günter Guni en trekking.at Reisen GmbH

30

2008/C 223/47

Zaak C-279/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 juni 2008 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer — Uitgebreid) van 10 april 2008 in zaak T-233/04, Koninkrijk der Nederlanden, ondersteund door Bondsrepubliek Duitsland tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

30

2008/C 223/48

Zaak C-280/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 juni 2008 door Deutsche Telekom AG tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer — Uitgebreid) van 10 april 2008 in zaak T-271/03, Deutsche Telekom/Commissie

31

2008/C 223/49

Zaak C-283/08: Beroep ingesteld op 27 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk der Nederlanden

32

2008/C 223/50

Zaak C-284/08: Beroep ingesteld op 27 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

32

2008/C 223/51

Zaak C-286/08: Beroep ingesteld op 30 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek

33

2008/C 223/52

Zaak C-289/08: Beroep ingesteld op 1 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

33

2008/C 223/53

Zaak C-293/08: Beroep ingesteld op 2 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Finland

34

2008/C 223/54

Zaak C-296/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d'appel de Montpellier (Frankrijk) op 3 juli 2008 — Ministère public/Ignacio Pédro Santesteban Goicoechea

34

2008/C 223/55

Zaak C-297/08: Beroep ingesteld op 3 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

35

2008/C 223/56

Zaak C-298/08: Beroep ingesteld op 3 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek

35

2008/C 223/57

Zaak C-300/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 7 juli 2008 door Leche Celta, SL tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 23 april 2008 in zaak T-35/07, Leche Celta/BHIM

36

2008/C 223/58

Zaak C-306/08: Beroep ingesteld op 9 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

36

2008/C 223/59

Zaak C-308/08: Beroep ingesteld op 10 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

37

2008/C 223/60

Zaak C-312/08: Beroep ingesteld op 14 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

37

2008/C 223/61

Zaak C-313/08: Beroep ingesteld op 14 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

37

2008/C 223/62

Zaak C-321/08: Beroep ingesteld op 15 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

38

2008/C 223/63

Zaak C-322/08: Beroep ingesteld op 15 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Zweden

38

2008/C 223/64

Zaak C-326/08: Beroep ingesteld op 16 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland

38

2008/C 223/65

Zaak C-334/08: Beroep ingesteld op 18 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

39

2008/C 223/66

Zaak C-332/07: Beschikking van de president van het Hof van 30 april 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — Josef Holzinger/Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur

39

 

Gerecht van eerste aanleg

2008/C 223/67

Gevoegde zaken T-433/03, T-434/03, T-367/04 en T-244/05: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 26 juni 2008 — Gibtelecom/Commissie („Mededinging — Telecommunicatie — Besluiten waarbij op artikel 86 EG gebaseerde klachten ad acta worden gelegd — Ontbreken van standpuntbepaling van Commissie over op artikel 86 EG gebaseerde klachten — Beroep tot nietigverklaring — Beroep wegens nalaten — Geding tijdens procedure zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing”)

40

2008/C 223/68

Zaak T-322/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 14 juli 2008 — Espinosa Labella e.a./Commissie (Beroep tot nietigverklaring — Richtlijn 92/43/EEG — Instandhouding van natuurlijke habitats en van wilde flora en fauna — Beschikking 2006/613/EG — Lijst van gebieden van communautair belang voor mediterrane biogeografische regio — Handeling waartegen kan worden opgekomen — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid)

40

2008/C 223/69

Zaak T-323/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 14 juli 2008 — Fresyga/Commissie (Beroep tot nietigverklaring — Richtlijn 92/43/EEG — Instandhouding van natuurlijke habitats en van wilde flora en fauna — Beschikking 2006/613/EG — Lijst van gebieden van communautair belang voor mediterrane biogeografische regio — Handeling waartegen kan worden opgekomen — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid)

41

2008/C 223/70

Zaak T-345/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 14 juli 2008 — Complejo Agrícola/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Richtlijn 92/43/EEG — Instandhouding van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna — Beschikking 2006/613/EG — Lijst van gebieden van communautair belang voor mediterrane biogeografische regio — Handeling die vatbaar is voor beroep — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

41

2008/C 223/71

Zaak T-358/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 4 juli 2008 — Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Beschikking tot vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Beroep ingesteld door onderneming die wordt vermeld in motivering van beschikking die niet tot haar is gericht — Geen procesbelang — Niet-ontvankelijkheid”)

42

2008/C 223/72

Zaak T-366/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 14 juli 2008 — Calebus/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Richtlijn 92/43/EEG — Instandhouding van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna — Beschikking 2006/613/EG — Lijst van gebieden van communautair belang voor mediterrane biogeografische regio — Handeling die vatbaar is voor beroep — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

42

2008/C 223/73

Zaak T-12/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 2 juli 2008 — Polimeri Europa/Commissie („Afdoening zonder beslissing”)

43

2008/C 223/74

Zaak T-30/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 27 juni 2008 — Denka International/Commissie (Beroep tot nietigverklaring — Richtlijn 2006/92/EG — Maximumgehalten aan residuen van dichloorvos — Niet individueel geraakt — Niet-ontvankelijkheid)

43

2008/C 223/75

Gevoegde zaken T-354/07 — T-356/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 26 juni 2008 — Pfizer/BHIM — Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN) (Gemeenschapsmerk — Vordering tot nietigverklaring — Verval — Afdoening zonder beslissing)

43

2008/C 223/76

Zaak T-451/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 11 juli 2008 — WellBiz/BHIM — Wild (WELLBIZ) (Gemeenschapsmerk — Oppositie — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing)

44

2008/C 223/77

Zaak T-9/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 25 juni 2008 — Volkswagen/BHIM (Silhouet van wagen met koplampen) (Gemeenschapsmerk — Afstand van nationale inschrijving — Afdoening zonder beslissing)

44

2008/C 223/78

Zaak T-208/08: Beroep ingesteld op 4 juni 2008 — Gosselin Word Wide Moving/Commissie

45

2008/C 223/79

Zaak T-221/08: Beroep ingesteld op 6 juni 2008 — Strack/Commissie

45

2008/C 223/80

Zaak T-222/08: Beroep ingesteld op 9 juni 2008 — Sanatur/BHIM — Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)

46

2008/C 223/81

Zaak T-223/08: Beroep ingesteld op 12 juni 2008 — Iranian Tobacco/BHIM — AD Bulgartabac (Bahman)

46

2008/C 223/82

Zaak T-225/08: Beroep ingesteld op 13 juni 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/BHIM — Schwarzbräu (ALASKA)

47

2008/C 223/83

Zaak T-226/08: Beroep ingesteld op 13 juni 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/BHIM — Schwarzbräu (Alaska)

47

2008/C 223/84

Zaak T-230/08: Beroep ingesteld op 17 juni 2008 — Asenbaum Fine Arts/BHIM (WIENER WERKSTÄTTE)

48

2008/C 223/85

Zaak T-231/08: Beroep ingesteld op 17 juni 2008 — Asenbaum Fine Arts/BHIM (WIENER WERKSTÄTTE)

49

2008/C 223/86

Zaak T-233/08: Beroep ingesteld op 16 juni 2008 — MPDV Mikrolab/BHIM (ROI ANALYZER)

49

2008/C 223/87

Zaak T-236/08: Beroep ingesteld op 16 juni 2008 — HPA/Commissie

49

2008/C 223/88

Zaak T-238/08: Beroep ingesteld op 19 juni 2008 — Commissie/Commune de Valbonne

50

2008/C 223/89

Zaak T-244/08: Beroep ingesteld op 23 juni 2008 — Konsum Nord/Commissie

51

2008/C 223/90

Zaak T-245/08: Beroep ingesteld op 20 juni 2008 — Iranian Tobacco/BHIM — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

51

2008/C 223/91

Zaak T-248/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 juni 2008 door Frantisek Doktor tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 16 april 2008 in zaak F-73/07, Doktor/Raad

52

2008/C 223/92

Zaak T-251/08: Beroep ingesteld op 26 juni 2008 — Vion/BHIM (PASSION FOR BETTER FOOD)

52

2008/C 223/93

Zaak T-254/08: Beroep ingesteld op 26 juni 2008 — Associazione Giullemanidallajuve/Commissie

53

2008/C 223/94

Zaak T-257/08: Beroep ingesteld op 30 juni 2008 — Biotronik/BHIM (BioMonitor)

53

2008/C 223/95

Zaak T-258/08: Beroep ingesteld op 30 juni 2008 — Rath/BHIM — Portela & Ca. (DIACOR)

54

2008/C 223/96

Zaak T-260/08: Beroep ingesteld op 3 juli 2008 — Indo Internacional/BHIM — Visual (VISUAL MAP)

54

2008/C 223/97

Zaak T-262/08: Beroep ingesteld op 8 juli 2008 — Canon Communications/BHIM — Messe Düsseldorf (MEDTEC)

55

2008/C 223/98

Zaak T-263/08: Beroep ingesteld op 7 juli 2008 — Becker Flugfunkwerk/BHIM — Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS)

55

2008/C 223/99

Zaak T-265/08: Beroep ingesteld op 4 juli 2008 — Duitsland/Commissie

56

2008/C 223/00

Zaak T-274/08: Beroep ingesteld op 11 juli 2008 — Italiaanse Republiek/Commissie

57

2008/C 223/01

Zaak T-275/08: Beroep ingesteld op 11 juli 2008 — Italiaanse Republiek/Commissie

57

2008/C 223/02

Zaak T-492/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 10 juli 2008 — Jungbunzlauer e.a./Commissie

58

2008/C 223/03

Zaak T-67/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 10 juli 2008 — Elini/BHIM — Rolex (Elini)

58

2008/C 223/04

Zaak T-237/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 9 juli 2008 — CityLine Hungary/ Commissie

58

2008/C 223/05

Zaak T-87/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 16 juni 2008 — Cyprus/Commissie

58

2008/C 223/06

Zaak T-88/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 16 juni 2008 — Cyprus/Commissie

58

2008/C 223/07

Zaak T-91/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 16 juni 2008 — Cyprus/Commissie

58

2008/C 223/08

Zaak T-92/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 16 juni 2008 — Cyprus/Commissie

59

2008/C 223/09

Zaak T-93/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 16 juni 2008 — Cyprus/Commissie

59

2008/C 223/10

Zaak T-119/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 16 juni 2008 — Cyprus/Commissie

59

2008/C 223/11

Zaak T-122/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 16 juni 2008 — Cyprus/Commissie

59

 

Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

2008/C 223/12

Zaak F-60/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 21 februari 2008 — Vande Velde/Commissie (Openbare dienst — Arbeidscontractant — Te late indiening van klacht — Beroep kennelijk niet-ontvankelijk)

60

2008/C 223/13

Zaak F-63/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 21 februari 2008 — Arana de la Cal/Commissie (Openbare dienst — Arbeidscontractant — Te late indiening van klacht — Beroep kennelijk niet-ontvankelijk)

60

2008/C 223/14

Zaak F-123/06: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 5 juni 2008 — Timmer/Rekenkamer (Openbare dienst — Ambtenaren — Beoordeling — Klachttermijn — Nieuw feit — Niet-ontvankelijkheid)

61

2008/C 223/15

Zaak F-78/07: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 21 april 2008 — Boudova e.a./Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Aanstelling — Indeling in rang — Hulpfunctionarissen die als ambtenaar worden aangesteld — Vergelijkende onderzoeken bekendgemaakt voor inwerkingtreding van nieuwe Statuut — Bezwarend besluit — Ontvankelijkheid van beroep)

61

2008/C 223/16

Zaak F-108/07: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 26 juni 2008 — Nijs/Rekenkamer (Openbare dienst — Ambtenaren — Artikel 44, lid 1, sub c), van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg — Summiere uiteenzetting van middelen in verzoekschrift — Ontbreken van voorafgaande klacht — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

61

2008/C 223/17

Zaak F-136/07: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 26 juni 2008 — Nijs/Rekenkamer (Openbare dienst — Ambtenaren — Voorafgaande klacht — Geen — Klachttermijn — Te late indiening — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

62

2008/C 223/18

Zaak F-54/08: Beroep ingesteld op 29 mei 2008 — Bernard/Europol

62

2008/C 223/19

Zaak F-59/08: Beroep ingesteld op 30 juni 2008 — Klug/Europees Geneesmiddelenbureau

62

2008/C 223/20

Zaak F-60/08: Beroep ingesteld op 25 juni 2008 — Z/Commissie

63

2008/C 223/21

Zaak F-62/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 februari 2008 — Ghem/Commissie

63

2008/C 223/22

Zaak F-64/07: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 2 april 2008 — S/Parlement

63

2008/C 223/23

Zaak F-68/07: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 6 maart 2008 — Gering/Europol

63


NL

 

Top