Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:211:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 211, 19 augustus 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 211

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
19 augustus 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

 

444e plenaire zitting op 22 en 23 april 2008

2008/C 211/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie — Concurrerende Europese regio's door onderzoek en innovatie. Een bijdrage tot meer groei en betere banen COM(2007) 474 final

1

2008/C 211/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers COM(2007) 560 final — 2007/0201 (COD)

9

2008/C 211/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie COM(2007) 851 final — 2007/0295 (COD)

12

2008/C 211/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (statische proeven) (gecodificeerde versie) COM(2008) 25 final — 2008/0008 (COD)

17

2008/C 211/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het onderwerp „Naar een gemeenschappelijk energiebeleid”

17

2008/C 211/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de volgende voorstellen:

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/55/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1228/2003 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1775/2005 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten COM(2007) 528 final — 2007/0195 (COD), — COM(2007) 529 final — 2007/0196 (COD), — COM(2007) 530 final — 2007/0197 (COD), — COM(2007) 531 final — 2007/0198 (COD), — COM(2007) 532 final — 2007/0199 (COD)

23

2008/C 211/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie COM(2007) 575 final

31

2008/C 211/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft COM(2007) 778 final — 2007/0269 (COD)

36

2008/C 211/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's:Klein, schoon en concurrerend — Een programma om kleine en middelgrote ondernemingen te helpen bij de naleving van de milieuwetgeving COM(2007) 379 final (SEC(2007) 906, SEC(2007) 907, SEC(2007) 908)

37

2008/C 211/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de toetsing van Aanbeveling 2001/331/EG betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten COM(2007) 707 final

40

2008/C 211/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen (herschikking) COM(2008) 3 final — 2008/0003 (COD)

44

2008/C 211/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft — Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing COM(2008) 104 final — 2008/0042 (COD)

45

2008/C 211/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand — Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing COM(2008) 105 final — 2008/0038 (COD)

46

2008/C 211/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 (houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën) wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft COM(2008) 53 final — 2008/0030 (COD)

47

2008/C 211/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Naar gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid: meer en betere banen door flexibiliteit en zekerheid COM(2007) 359 final

48

2008/C 211/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Bestrijding van de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen”COM(2007) 424 final

54

2008/C 211/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Preventie van terrorisme en gewelddadige radicalisering

61

2008/C 211/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over andere btw-tarieven dan de normale btw-tarieven COM(2007) 380 final — SEC(2007) 910

67

2008/C 211/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De strategie voor de ultraperifere regio's: verwezenlijkingen en toekomstperspectieven COM(2007) 507 final

72

2008/C 211/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Vrijheid van vereniging in de mediterrane partnerlanden

77

2008/C 211/21

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De onderhandelingen over nieuwe handelsovereenkomsten: standpunt van het EESC

82

2008/C 211/22

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie „Communiceren over Europa in partnerschap””COM(2007) 568 final en bijlage COM(2007) 569 final

90


NL

 

Top