Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:197:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 197, 02 augustus 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 197

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
2 augustus 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie

2008/C 197/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 183 van 19.7.2008

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2008/C 197/02

Zaak C-120/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 20 maart 2008 — Bayerischer Brauerbund e.V./Bavaria N.V.

2

2008/C 197/03

Zaak C-170/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nederland) op 23 april 2008 — H.J. Nijemeisland tegen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2

2008/C 197/04

Zaak C-175/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 29 april 2008 — Aydin Salahadin Abdulla/Bondsrepubliek Duitsland

3

2008/C 197/05

Zaak C-176/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 29 april 2008 — Kamil Hasan/Bondsrepubliek Duitsland

3

2008/C 197/06

Zaak C-177/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 29 april 2008 — Khoshnaw Abdullah/Bondsrepubliek Duitsland

4

2008/C 197/07

Zaak C-178/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 29 april 2008 — Ahmed Adem und Hamrin Mosa Rashi/Bondsrepubliek Duitsland

5

2008/C 197/08

Zaak C-179/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 29 april 2008 — Dler Jamal/Bondsrepubliek Duitsland

5

2008/C 197/09

Zaak C-182/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 30 april 2008 — GLAXO Wellcome GmbH & Co/Finanzamt München II

6

2008/C 197/10

Zaak C-185/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank's-Gravenhage (Nederland) op 29 april 2008 — Latchways plc en Eurosafe Solutions BV tegen Kedge Safety Systems BV en Consolidated Nederland BV

6

2008/C 197/11

Zaak C-188/08: Beroep ingesteld op 6 mei 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Ierland

7

2008/C 197/12

Zaak C-192/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus (Finland) op 8 mei 2008 — TeliaSonera Finland Oyj

8

2008/C 197/13

Zaak C-194/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk) op 9 mei 2008 — Dr. Susanne Gassmayr/Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung

9

2008/C 197/14

Zaak C-196/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italië) op 14 mei 2008 — Acoset SpA/Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico di Ragusa e.a.

9

2008/C 197/15

Zaak C-198/08: Beroep ingesteld op 14 mei 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk

10

2008/C 197/16

Zaak C-199/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op 15 mei 2008 — Erhard Eschig/UNIQA Sachversicherung AG

10

2008/C 197/17

Zaak C-203/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 16 mei 2008 — The Sporting Exchange Ltd, handelend onder de naam Betfair, andere partijen: Minister van Justitie, Stichting de Nationale Sporttotalisator en Scientific Games Racing

11

2008/C 197/18

Zaak C-204/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 19 mei 2008 — Peter Rehder/Air Baltic Corporation

11

2008/C 197/19

Zaak C-211/08: Beroep ingesteld op 20 mei 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

12

2008/C 197/20

Zaak C-212/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d'État (Frankrijk) op 21 mei 2008 — Societe Zeturf Ltd/Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi — Interveniërende partij: G.I.E. Pari Mutuel Urbain (PMU)

12

2008/C 197/21

Zaak C-213/08: Beroep ingesteld op 21 mei 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

13

2008/C 197/22

Zaak C-217/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale ordinario di Milano (Italië) op 22 mei 2008 — Rita Mariano/Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

13

2008/C 197/23

Zaak C-218/08: Beroep ingesteld op 22 mei 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

13

2008/C 197/24

Zaak C-230/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Østre Landsret (Denemarken) op 28 mei 2008 — Dansk Transport og Logistik/Skatteministeriet

14

2008/C 197/25

Zaak C-241/08: Beroep ingesteld op 2 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek

15

2008/C 197/26

Zaak C-252/08: Beroep ingesteld op 12 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Malta

15

2008/C 197/27

Zaak C-256/08: Beroep ingesteld op 16 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

16

2008/C 197/28

Zaak C-269/08: Beroep ingesteld op 20 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Malta

16

 

Gerecht van eerste aanleg

2008/C 197/29

Toevoeging van de rechters aan de kamers

17

2008/C 197/30

Zaak T-94/98: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 26 juni 2008 — Alferink e.a./Commissie („Beroep tot schadevergoeding — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Melk — Extra heffing — Referentiehoeveelheid — Producent die verbintenis tot niet-levering is aangegaan — Vereiste van productie op oorspronkelijke SLOM-bedrijf — Artikel 3 bis van verordening (EEG) nr. 1546/88, zoals gewijzigd bij verordening (EEG) nr. 1033/89 — Beweerdelijk dubbelzinnige bewoordingen van toepasselijke bepaling — Rechtszekerheidsbeginsel”)

18

2008/C 197/31

Zaak T-410/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 18 juni 2008 — Hoechst/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van sorbaten — Beschikking tot vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Berekening van hoogte van geldboeten — Motiveringsplicht — Zwaarte en duur van inbreuk — Verzwarende omstandigheden — Beginsel ne bis in idem — Medewerking tijdens administratieve procedure — Toegang tot dossier — Duur van procedure”)

19

2008/C 197/32

Zaak T-420/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 17 juni 2008 — El Corte Inglés/BHIM — Abril Sánchez en Ricote Saugar (BoomerangTV) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BoomerangTV — Oudere nationale en communautaire woord- en beeldmerken BOOMERANG en Boomerang — Relatieve weigeringsgronden — Ontbreken van verwarringsgevaar — Geen algemeen bekend merk in zin van artikel 6 bis van Verdrag van Parijs — Geen afbreuk aan reputatie — Geen overlegging van bewijzen van bestaan van bepaalde oudere merken of van vertalingen ervan voor oppositieafdeling — Overlegging van bewijzen voor het eerst voor kamer van beroep — Artikel 8, lid 1, sub b, en lid 2, sub c, artikel 8, lid 5, en artikel 74, lid 2, van Verordening (EG) nr. 40/94 — Regel 16, leden 2 en 3, regel 17, lid 2, en regel 20, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2868/95”)

19

2008/C 197/33

Zaak T-442/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 26 juni 2008 — SIC/Commissie (Staatssteun — Maatregelen van Portugese Republiek ten gunste van openbare omroep RTP ter financiering van zijn publieke opdracht — Beschikking waarbij wordt verklaard dat bepaalde maatregelen geen staatssteun vormen en dat overige maatregelen verenigbaar zijn met gemeenschappelijke markt — Kwalificatie als staatssteun — Verenigbaarheid met gemeenschappelijke markt — Verplichting om zorgvuldig en onpartijdig onderzoek te verrichten)

20

2008/C 197/34

Zaak T-93/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 19 juni 2008 — Mülhens/BHIM — Spa Monopole (MINERAL SPA) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk MINERAL SPA — Ouder nationaal woordmerk SPA — Relatieve weigeringsgrond — Reputatie — Ongerechtvaardigd voordeel uit reputatie van ouder merk — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94”)

20

2008/C 197/35

Zaak T-175/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 18 juni 2008 — Coca-Cola/BHIM — San Polo (MEZZOPANE) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk MEZZOPANE — Oudere nationale woordmerken MEZZO en MEZZOMIX — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 — Ontbreken van verwarringsgevaar”)

21

2008/C 197/36

Zaak T-224/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 25 juni 2008 — Otto/BHIM — L'Altra Moda (l'Altra Moda) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk l'Altra Moda — Ouder nationaal beeldmerk Alba Moda — Relatieve weigeringsgrond — Geen gevaar voor verwarring — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 73 en artikel 74, leden 1 en 2, van verordening nr. 40/94”)

21

2008/C 197/37

Zaak T-268/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 25 juni 2008 — Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissie („Staatssteun — Steunmaatregelen ten gunste van luchtvaartmaatschappijen voor schade veroorzaakt door aanslagen van 11 september 2001 — Beschikking waarbij steunregeling onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering van betaalde steun wordt gelast — Artikel 87, lid 2, sub b, EG — Mededeling van Commissie van 10 oktober 2001 betreffende gevolgen van aanslagen van 11 september — Oorzakelijk verband tussen buitengewone gebeurtenis en schade — Motiveringsplicht”)

22

2008/C 197/38

Zaak T-36/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 25 juni 2008 — Zipcar/BHIM — Canary Islands Car (ZIPCAR) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ZIPCAR — Ouder nationaal woordmerk CICAR — Relatieve weigeringsgrond — Gevaar voor verwarring — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94”)

22

2008/C 197/39

Zaak T-79/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 26 juni 2008 — SHS Polar Sistemas Informáticos/BHIM — Polaris Software Lab (POLARIS) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk POLARIS — Ouder gemeenschapswoordmerk POLAR — Relatieve weigeringsgrond — Ontbreken van gevaar voor verwarring — Artikel 8, lid 1, sub b, van Verordening (EG) nr. 40/94”)

23

2008/C 197/40

Zaak T-164/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 18 juni 2008 — Sundholm/Commissie (Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Loopbaanontwikkelingrapport — Beoordelingsjaar 2003 — Rechten van verdediging — Hogere voorziening niet-ontvankelijk — Hogere voorziening ongegrond)

23

2008/C 197/41

Zaak T-209/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 11 juni 2008 — European Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals e.a./Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Ontvankelijkheid — Artikel 230, vierde alinea, EG — Natuurlijke en rechtspersonen — Verenigingen — Beschikking 2006/522/EEG — Individuele geraaktheid — Veterinairrechtelijke voorschriften — Beschermende maatregelen in verband met aviaire influenza”)

23

2008/C 197/42

Gevoegde zaken T-383/06 en T-71/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 14 mei 2008 — Icuna.Com/Parlement („Beroep tot nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding — Overheidsopdrachten voor dienstverlening — Communautaire aanbestedingsprocedure — Afwijzing van offerte — Besluit tot annulering van aanbestedingsprocedure — Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is — Afdoening zonder beslissing”)

24

2008/C 197/43

Zaak T-127/07 P: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 10 juni 2008 — Bligny/Commissie („Hogere voorziening — Ambtenaren — Algemeen vergelijkend onderzoek — Toelatingsvoorwaarden — Weigering om schriftelijk examen te corrigeren — Aankondiging van vergelijkend onderzoek — Incompleet sollicitatieformulier — Bewijs van staatsburgerschap — Hogere voorziening kennelijk ongegrond”)

24

2008/C 197/44

Zaak T-41/08 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 25 april 2008 — Vakakis/Commissie („Communautaire aanbestedingsprocedure — Verzoek om voorlopige maatregelen — Verlies van kans — Procesbevoegdheid — Ontvankelijkheid van beroep in hoofdzaak — Spoedeisendheid — Maatregelen van instructie”)

25

2008/C 197/45

Zaak T-190/08: Beroep ingesteld op 14 mei 2008 — CHEMK en Kuznetskie ferrosplavy/Raad en Commissie

25

2008/C 197/46

Zaak T-192/08: Beroep ingesteld op 21 mei 2008 — Transnational Company „Kazchrome” en ENRC Marketing/Raad

26

2008/C 197/47

Zaak T-193/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 mei 2008 door Carina Skareby tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 maart 2008 in zaak F-46/06, Skareby/Commissie

26

2008/C 197/48

Zaak T-194/08: Beroep ingesteld op 21 mei 2008 — Cattin en Cattin/Commissie

27

2008/C 197/49

Zaak T-201/08: Beroep ingesteld op 26 mei 2008 — Market Watch/BHIM — Ares Trading (SEROSLIM)

27

2008/C 197/50

Zaak T-204/08: Beroep ingesteld op 4 juni 2008 — Team Relocations/Commissie

28

2008/C 197/51

Zaak T-206/08: Beroep ingesteld op 9 juni 2008 — Spanje/Commissie

29

2008/C 197/52

Zaak T-209/08: Beroep ingesteld op 4 juni 2008 — Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissie

30

2008/C 197/53

Zaak T-210/08: Beroep ingesteld op 4 juni 2008 — Verhuizingen Coppens/Commissie

30

2008/C 197/54

Zaak T-211/08: Beroep ingesteld op 4 juni 2008 — Putters International/Commissie

31

2008/C 197/55

Zaak T-212/08: Beroep ingesteld op 4 juni 2008 — Amertranseuro International Holdings e.a./Commissie

32

2008/C 197/56

Zaak T-214/08: Beroep ingesteld op 9 juni 2008 — Paul Alfons Rehbein/BHIM — Hervé Dias Martinho en Manuel Dias Martinho (Outburst)

32

2008/C 197/57

Zaak T-218/08: Beroep ingesteld op 11 juni 2008 — Lemans/BHIM — Stephen Turner (ICON)

33

2008/C 197/58

Zaak T-229/08: Beroep ingesteld op 13 juni 2008 — Impala/Commissie

33

2008/C 197/59

Zaak T-246/08: Beroep ingesteld op 25 juni 2008 — Melli Bank/Raad

34

2008/C 197/60

Zaak T-9/94: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 26 mei 2008 — Ypma/Raad en Commissie

35

2008/C 197/61

Zaak T-402/03: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 5 juni 2008 — Katalagarianakis/Commissie

35

2008/C 197/62

Zaak T-11/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 5 juni 2008 — Martins/Commissie

35

2008/C 197/63

Zaak T-101/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 5 juni 2008 — Martinez Mongay/Commissie

35

2008/C 197/64

Zaak T-128/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 5 juni 2008 — Piccinni-Leopardi/Commissie

35

2008/C 197/65

Zaak T-390/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 11 juni 2008 — Piccinni-Leopardi e.a./Commissie

36

2008/C 197/66

Zaak T-31/05: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 17 juni 2008 — Rossi/BHIM — K & L Ruppert Stiftung (Rossi)

36

2008/C 197/67

Zaak T-104/05: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 5 juni 2008 — Cegelec/Parlement

36

2008/C 197/68

Zaak T-342/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 17 juni 2008 — Angiotech Pharmaceuticals/BHIM (VASCULAR WRAP)

36

2008/C 197/69

Zaak T-331/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 6 juni 2008 — Chupa Chups/Commissie

36

2008/C 197/70

Zaak T-22/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 16 juni 2008 — Quest Diagnostics/BHIM — ALK-Abelló (DIAQUEST)

36

 

Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

2008/C 197/71

Zaak F-97/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 17 juni 2008 — De Fays/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Ziekteverlof — Onregelmatige afwezigheid — Arbitrageprocedure)

37

2008/C 197/72

Zaak F-57/08: Beroep ingesteld op 9 juni 2008 — Palazzo/Commissie

37

2008/C 197/73

Zaak F-2/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 juni 2008 — Kröppelin/Raad

37

2008/C 197/74

Zaak F-4/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 juni 2008 — Huober/Raad

38

2008/C 197/75

Zaak F-6/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 juni 2008 — Kröppelin/Raad

38


NL

 

Top