Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:196:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 196, 02 augustus 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 196

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
2 augustus 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Commissie

2008/C 196/01

Advies van de Commissie van 1 augustus 2008 overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag, betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen afkomstig van de uraanverrijkingsinstallatie van Urenco Capenhurst Ltd in het Verenigd Koninkrijk

1


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 196/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5105 — SEPI/CDTI/INTA/Abertis/Hispasat) (1)

2

2008/C 196/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5142 — Bosch/Mahle/JV) (1)

2


 

III   Voorbereidende handelingen

 

COMMISSIE

2008/C 196/04

Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

3


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 196/05

Door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties: 4,38 % per 1 augustus 2008 — Wisselkoersen van de euro

6

2008/C 196/06

Laatste publicatie van door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellenPB C 194 van 31.7.2008

7

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2008/C 196/07

Door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op nationale regionale investeringssteun (1)

8

2008/C 196/08

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (1)

11


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2008/C 196/09

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5205 — Duferco/Mitsui/Nippon Denko/SAJV) — Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure (1)

13

2008/C 196/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5278 — Banque Fédérative du Crédit Mutuel/Citibank Private Banking Germany) — Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure (1)

14

 

ANDERE BESLUITEN

 

Commissie

2008/C 196/11

Aankondiging betreffende een verzoek uit hoofde van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad — Termijnverlenging — Verzoek van een aanbestedende dienst

15


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top