Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:183:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 183, 19 juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 183

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
19 juli 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie

2008/C 183/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 171 van 5.7.2008

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2008/C 183/02

Zaak C-226/06: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 5 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 89/391/EEG — Maatregelen ter bevordering van verbetering van veiligheid en gezondheid van werknemers op werk — Artikelen 2, 10, lid 1, en 12, leden 3 en 4 — Niet-conforme omzetting)

2

2008/C 183/03

Zaak C-308/06: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 3 juni 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Verenigd Koninkrijk) — The Queen, The International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), The International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), The Greek Shipping Co-operation Committee, Lloyd's Register, The International Salvage Union/Secretary of State for Transport (Zeevervoer — Verontreiniging vanaf schepen — Richtlijn 2005/35/EG — Geldigheid — Zeerechtverdrag — Marpol 73/78 — Rechtsgevolgen — Inroepbaarheid — Ernstige nalatigheid — Rechtszekerheidsbeginsel)

2

2008/C 183/04

Zaak C-534/06: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 5 juni 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione — Italië) — Industria Lavorazione Carni Ovine Srl/Regione Lazio (Gemeenschappelijk landbouwbeleid — EOGFL — Artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 866/90 — Uitsluiting van investeringen voor verwerking van producten uit derde landen — Evenredigheidsbeginsel)

3

2008/C 183/05

Zaak C-164/07: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 5 juni 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal de grande instance de Nantes — Frankrijk) — James Wood/Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (Artikel 12 EG — Discriminatie op grond van nationaliteit — Schadevergoeding door Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions — Daarvan uitgesloten)

3

2008/C 183/06

Zaak C-170/07: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 5 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Polen (Niet-nakoming — Binnenlandse belastingen — Verplichting van technische controle van ingevoerde gebruikte voertuigen — Artikelen 28 EG en 30 EG — Richtlijn 96/96/EG — Erkenning van in andere lidstaten uitgevoerde technische controles)

4

2008/C 183/07

Zaak C-312/07: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 5 juni 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal d'instance de Paris — Frankrijk) — JVC France SAS/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières) (Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefindeling — Gecombineerde nomenclatuur — Camcorders — Toelichtingen — Juridische status)

4

2008/C 183/08

Zaak C-395/07: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 5 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland (Niet-nakoming — Richtlijn 2004/48/EG — Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

5

2008/C 183/09

Zaak C-507/07: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 3 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek (Niet-nakoming — Verordening (EG) nr. 6/2002 — Industriële en commerciële eigendom — Gemeenschapsmodellen — Artikel 80, lid 2 — Niet-mededeling van lijst van rechtbanken)

6

2008/C 183/10

Advies 1/08: Verzoek om advies, door de Commissie van de Europese Gemeenschappen ingediend krachtens artikel 300, lid 6, EG

6

2008/C 183/11

Gevoegde zaken C-231/07 en C-232/07: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 14 mei 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel — België) — Tiercé Ladbroke SA (C-231/07), Derby SA (C-232/07)/Belgische Staat (Reglement voor de procesvoering — Artikel 104, lid 3, eerste alinea — Zesde richtlijn btw — Artikel 13, B, sub d, punt 3 — Vrijstellingen — Begrippen „deposito's” en „betalingen” — Weigering van vrijstelling)

6

2008/C 183/12

Zaak C-454/07: Beroep ingesteld op 10 augustus 2007 — Hervé Raulin/Franse Republiek

7

2008/C 183/13

Zaak C-49/08: Beroep ingesteld op 7 februari 2008 — Sandra Raulin/Franse Republiek

7

2008/C 183/14

Zaak C-132/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Bíróság (Republiek Hongarije) op 2 april 2008 — LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

7

2008/C 183/15

Zaak C-137/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Republiek Hongarije) op 7 april 2008 — VB Pénzügyi Lízing Zrt./Ferenc Schneider

8

2008/C 183/16

Zaak C-138/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Ítélőtábla (Hongarije) op 7 april 2008 — Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

9

2008/C 183/17

Zaak C-139/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Karlsruhe (Duitsland) op 7 april 2008 — Strafzaak tegen Rafet Kqiku

9

2008/C 183/18

Zaak C-156/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Niedersächsische Finanzgericht (Duitsland) op 16 april 2008 — Monika Vollkommer/Finanzamt Hannover — Land I

10

2008/C 183/19

Zaak C-161/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hof van beroep te Antwerpen (België) op 18 april 2008 — Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely tegen Belgische Staat

10

2008/C 183/20

Zaak C-165/08: Beroep ingesteld op 17 april 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Polen

11

2008/C 183/21

Zaak C-166/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Büdingen (Duitsland) op 18 april 2008 — Strafzaak tegen Guido Weber

11

2008/C 183/22

Zaak C-167/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hof van Cassatie van België op 21 april 2008 — Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV en Parc Healthcare International Limited tegen Omnipol Ltd

12

2008/C 183/23

Zaak C-172/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione Tributaria Provinciale di Roma (Italië) op 25 april 2008 — Pontina Ambiente s.r.l./Regio Lazio

12

2008/C 183/24

Zaak C-173/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Gerechtshof te Amsterdam (Nederland) op 25 april 2008 — Kloosterboer Services BV tegen Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid

12

2008/C 183/25

Zaak C-189/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden op 8 mei 2008 — Zuid-Chemie BV tegen Philippo's Mineralenfabriek NV/SA, thans PMF Productions

13

2008/C 183/26

Zaak C-193/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 14 januari 2008 — Pachtovereenkomst met als partijen: Hermann Fischer, Rolf Schlatter en het Regierungspräsidium Freiburg

13

2008/C 183/27

Zaak C-197/08: Beroep ingesteld op 14 mei 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek

14

2008/C 183/28

Zaak C-201/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hessische Finanzgericht, Kassel (Duitsland) op 16 mei 2008 — Plantanol GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Darmstadt

14

2008/C 183/29

Zaak C-210/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 mei 2008 door Sebirán, S.L. tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 12 maart 2008 in zaak T-332/04, Sebirán S.L./BHIM en El Coto de Rioja, S.A.

15

2008/C 183/30

Zaak C-219/08: Beroep ingesteld op 22 mei 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België

15

2008/C 183/31

Zaak C-220/08: Beroep ingesteld op 22 mei 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek

16

2008/C 183/32

Zaak C-234/08: Beroep ingesteld op 30 mei 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Ierland

16

2008/C 183/33

Zaak C-239/08: Beroep ingesteld op 2 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België

16

2008/C 183/34

Zaak C-240/08: Beroep ingesteld op 2 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

17

2008/C 183/35

Zaak C-245/08: Beroep ingesteld op 4 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

17

 

Gerecht van eerste aanleg

2008/C 183/36

Zaak T-282/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 juni 2008 — Ceuninck/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Aanstelling — Ambt van adviseur bij het OLAF — Afwijzing van sollicitatie — Bevoegdheid van directeur-generaal van het OLAF — Wettigheid van kennisgeving van vacature — Schending van regels voor aanstelling van ambtenaren van de rangen A4 en A5 — Misbruik van bevoegdheid — Kennelijk onjuiste beoordeling)

18

2008/C 183/37

Zaak T-18/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 juni 2008 — Marcuccio/Commissie (Sociale zekerheid — Verzoek om vergoeding van ziektekosten — Stilzwijgende afwijzing van verzoek)

18

2008/C 183/38

Zaak T-141/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 5 juni 2008 — Internationaler Hilfsfonds/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Gedeeltelijke weigering — Handeling waartegen geen beroep kan worden ingesteld — Louter confirmatieve handeling — Niet-ontvankelijkheid”)

19

2008/C 183/39

Zaak T-330/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 juni 2008 — Novartis/BHIM (BLUE SOFT) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk BLUE SOFT — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b) en c), van Verordening (EG) nr. 40/94”)

19

2008/C 183/40

Zaak T-85/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 juni 2008 — Gabel Industria Tessile/BHIM — Creaciones Garel (GABEL) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk GABEL — Ouder gemeenschapsbeeldmerk GAREL — Gedeeltelijke weigering van inschrijving — Omvang van door kamer van beroep te verrichten onderzoek — Verplichting om op volledig beroep te beslissen — Artikel 62, lid 1, van Verordening (EG) nr. 40/94”)

19

2008/C 183/41

Zaak T-91/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 2 juni 2008 — WWF-UK/Raad („Beroep tot nietigverklaring — Verordening (EG) nr. 41/2007 — Herstel van kabeljauwbestanden — Vaststelling van TAC's voor 2007 — Handeling van algemene strekking — Geen individuele geraaktheid — Niet-ontvankelijkheid”)

20

2008/C 183/42

Zaak T-172/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 2 juni 2008 — Atlantic Dawn e.a./Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Vangstquota — Verordening (EG) nr. 2371/2002 — Geen directe aantasting — Niet-ontvankelijkheid”)

20

2008/C 183/43

Zaak T-220/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 19 mei 2008 — Transports Schiocchet — Excursions/Commissie („Beroep tot schadevergoeding — Verjaringstermijn — Artikel 46 van het Statuut van het Hof — Niet-ontvankelijkheid”)

21

2008/C 183/44

Zaak T-4/08: Beroep ingesteld op 3 januari 2008 — EMSA/Portugal

21

2008/C 183/45

Zaak T-160/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 5 mei 2008 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 21 februari 2008 in zaak F-31/07, Putterie-De-Beukelaer/Commissie

23

2008/C 183/46

Zaak T-166/08: Beroep ingesteld op 6 mei 2008 — Ivanov/Commissie

23

2008/C 183/47

Zaak T-169/08: Beroep ingesteld op 13 mei 2008 — DEI/Commissie

24

2008/C 183/48

Zaak T-174/08: Beroep ingesteld op 15 mei 2008 — Commissie/Cooperação e Desenvolvimento Regional, SA

25

2008/C 183/49

Zaak T-186/08: Beroep ingesteld op 9 mei 2008 — Liga para a Protecção da Natureza/Commissie van de Europese Gemeenschappen

25

2008/C 183/50

Zaak T-189/08: Beroep ingesteld op 22 mei 2008 — Forum 187/Commissie

26

2008/C 183/51

Zaak T-191/08: Beroep ingesteld op 22 mei 2008 — JOOP!/BHIM (Weergave van een uitroepteken)

27

2008/C 183/52

Zaak T-195/08: Beroep ingesteld op 30 mei 2008 — Antwerpse Bouwwerken/Commissie

28

2008/C 183/53

Zaak T-199/08: Beroep ingesteld op 3 juni 2008 — Ziegler/Commissie

28

2008/C 183/54

Zaak T-200/08: Beroep ingesteld op 22 mei 2008 — Interflon/BHIM — Illinois Tool Works (FOODLUBE)

29

2008/C 183/55

Zaak T-202/08: Beroep ingesteld op 5 juni 2008 — CLL Centres de langues/Commissie

29

2008/C 183/56

Zaak T-273/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 23 mei 2008 — FagorBrandt/Commissie

30

2008/C 183/57

Zaak T-368/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 5 mei 2008 — Rath/BHIM — Sanorell Pharma (Immunocel)

30

2008/C 183/58

Zaak T-171/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 2 juni 2008 — Avaya/BHIM — ZyXEL Communications (VANTAGE CNM)

30

2008/C 183/59

Zaak T-228/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 9 juni 2008 — Malheiro/Commissie

30

 

Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

2008/C 183/60

Zaak F-79/07: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 26 mei 2008 — Braun-Neumann/Parlement (Openbare dienst — Ambtenaren — Pensioenen — Weduwnaarspensioen — Betaling van 50 % wegens het bestaan van tweede overlevende echtgenoot — Niet-ontvankelijkheid — Te laat ingediende klacht — Middel van niet-ontvankelijkheid van openbare orde — Toetsing ambtshalve — Toepassing in de tijd van reglement voor de procesvoering van het Gerecht)

31

2008/C 183/61

Zaak F-101/07: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 22 mei 2008 — Cova/Commissie (Procesincidenten — Exceptie van niet-ontvankelijkheid)

31

2008/C 183/62

Zaak F-107/07: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 22 mei 2008 — Daskalakis/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Bezoldiging — Artikel 7, lid 2, van Statuut — Ad-interimtoelage — Niet-ontvankelijkheid)

31

2008/C 183/63

Zaak F-119/07: Beroep ingesteld op 22 oktober 2007 — Strack/Commissie

32

2008/C 183/64

Zaak F-131/07: Beroep ingesteld op 31 oktober 2007 — Baniel-Kubinova e.a./Parlement

32

2008/C 183/65

Zaak F-40/08: Beroep ingesteld op 18 maart 2008 — Carvalhal Garcia/Raad

33

2008/C 183/66

Zaak F-43/08: Beroep ingesteld op 16 april 2008 — Spee/Europol

33

2008/C 183/67

Zaak F-49/08: Beroep ingesteld op 19 mei 2008 — Giannini/Commissie

33

2008/C 183/68

Zaak F-51/08: Beroep ingesteld op 21 mei 2008 — Stols/Raad

34

2008/C 183/69

Zaak F-52/08: Beroep ingesteld op 4 juni 2008 — Plasa/Commissie

35

2008/C 183/70

Zaak F-53/08: Beroep ingesteld op 28 mei 2008 — Bouillez e.a./Raad

35


NL

 

Top