EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:180:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 180, 17 juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 180

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
17 juli 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europese Centrale Bank

2008/C 180/01

Advies van de Europese Centrale Bank van 3 juli 2008 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Slowakije en inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Slowakije (CON/2008/28)

1


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 180/02

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

2

2008/C 180/03

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

6


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 180/04

Wisselkoersen van de euro

7

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2008/C 180/05

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten

8

2008/C 180/06

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (1)

9

2008/C 180/07

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (1)

13

2008/C 180/08

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

16

 

INFORMATIE OVER DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

2008/C 180/09

Mededeling van Noorwegen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen — Bekendmaking van een uitnodiging tot het indienen van aanvragen voor vergunningen voor oliewinning op het Noorse continentaal plat — Gunningsronde in van tevoren afgebakende gebieden (Awards in Predefined Areas) 2008

17

2008/C 180/10

Aankondiging betreffende een verzoek uit hoofde van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG — Verzoek van een EER-EVA-staat

18

2008/C 180/11

Mededeling van Noorwegen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen — Uitnodiging tot het indienen van aanvragen voor vergunningen voor oliewinning op het Noors continentaal plat — Twintigste gunningsronde

19


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

EVA-Hof

2008/C 180/12

Wijzigingen van het reglement voor de procesvoering van het EVA-Hof vastgesteld door het Hof op 20 september 2007 en goedgekeurd door de regeringen van de EVA-staten

20

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2008/C 180/13

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5240 — GE/GMT/Bigpoint) — Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure (1)

23

2008/C 180/14

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5154 — CASC JV) (1)

24

2008/C 180/15

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5193 — Schlumberger/First Reserve/Saxon) — Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure (1)

25

2008/C 180/16

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5202 — Triton/Altor/Papyrus Group) — Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure (1)

26


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top