Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:178:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 178, 15 juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 178

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
15 juli 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 178/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

1

2008/C 178/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5030 — Swiss Life/AWD) (1)

4

2008/C 178/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5054 — Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann) (1)

4

2008/C 178/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5108 — Sofinco/Agos) (1)

5

2008/C 178/05

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) (1)

5

2008/C 178/06

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5145 — Staples/Corporate Express) (1)

6

2008/C 178/07

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5208 — Bilfinger Berger/M+W Zander FM) (1)

6

2008/C 178/08

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix) (1)

7

2008/C 178/09

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4727 — Segulah/Capman/JV) (1)

7

2008/C 178/10

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5002 — Wacker Chemie/WPS/APP) (1)

8

2008/C 178/11

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5085 — Platinum Equity/Delphi Steering) (1)

8

2008/C 178/12

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5015 — Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV) (1)

9


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 178/13

Wisselkoersen van de euro

10

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2008/C 178/14

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

11

2008/C 178/15

Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (1)

15

2008/C 178/16

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van huishoudelijke apparaten (1)

17


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Raad

2008/C 178/17

Vacature — De Raad van de Europese Unie — Algemeen vergelijkend onderzoek — Ref. CONS/AD/430 — Administrateur

19

2008/C 178/18

Vacature — De Raad van de Europese Unie — Algemeen vergelijkend onderzoek — Ref. CONS/AD/431 — Administrateur

20

2008/C 178/19

Vacature — De Raad van de Europese Unie — Algemeen vergelijkend onderzoek — Ref. CONS/AD/432 — Administrateur

21

 

Commissie

2008/C 178/20

LIFE+: Uitnodiging tot het indienen van voorstellen 2008

22

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2008/C 178/21

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta) (1)

25

2008/C 178/22

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5256 — Burani/3i/APB) — Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure (1)

26

2008/C 178/23

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5217 — Gefa/Pema) (1)

27

2008/C 178/24

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs) — Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure (1)

28

 

ANDERE BESLUITEN

 

Commissie

2008/C 178/25

Aankondiging betreffende een verzoek uit hoofde van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad — Verzoek van een lidstaat

29


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top