Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:117:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 117, 14 mei 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 117

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
14 mei 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europese Centrale Bank

2008/C 117/01

Advies van de Europese Centrale Bank van 5 mei 2008 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft (CON/2008/19)

1


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 117/02

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

3

2008/C 117/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5035 — Radeberger/Getränke Essmann/Phoenix) (1)

5

2008/C 117/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5031 — ACE/CICA) (1)

5


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 117/05

Wisselkoersen van de euro

6

2008/C 117/06

Wisselkoersen van de euro

7

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2008/C 117/07

Door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op nationale regionale investeringssteun (1)

8

2008/C 117/08

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

10

2008/C 117/09

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

16

2008/C 117/10

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

22


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Commissie

2008/C 117/11

MEDIA 2007 — Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/11/08 — Ondersteuning van promotie en markttoegang

27

2008/C 117/12

MEDIA 2007 — Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/12/08 — Ondersteuning van promotie in landen die geen lid van het MEDIA-programma zijn

29

2008/C 117/13

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/15/08 — Actie 4.5.b — Oproep tot het indienen van voorstellen voor projecten ter ondersteuning van voorlichtingsactiviteiten betreffende de Europese verkiezingen van 2009, voor jongeren en voor jongerenwerkers — Programma „Jeugd in actie”

30

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2008/C 117/14

Steunmaatregelen van de staten — Ierland — Steunmaatregel C 2/08 (ex N 572/07) — Wijziging van de tonnagebelasting — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken (1)

32

2008/C 117/15

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5066 — Eurogate/APMM) (1)

36

2008/C 117/16

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5121 — News Corp/Premiere) (1)

37

2008/C 117/17

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5086 — BAT/Skandinavisk Tobakskompagni) (1)

38

 

ANDERE BESLUITEN

 

Commissie

2008/C 117/18

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

39


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top