Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:114:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 114, 09 mei 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 114

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
9 mei 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

AANBEVELINGEN

 

Europese Centrale Bank

2008/C 114/01

Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 30 april 2008 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Europese Centrale Bank (ECB/2008/2)

1

 

ADVIEZEN

 

Commissie

2008/C 114/02

Advies van de Commissie van 7 mei 2008 overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag betreffende het plan voor de lozing van de radioactieve afvalstoffen die ontstaan bij de ontmanteling van de BR3-drukwaterreactor op de SCK-CEN-locatie in België (1)

2


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 114/03

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

3

2008/C 114/04

Lijst van schepen waaraan de toegang tot communautaire havens is geweigerd tussen 1 september 2007 en 31 maart 2008, overeenkomstig artikel 7 ter van Richtlijn 95/21/EG van de Raad betreffende havenstaatcontrole

4


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 114/05

Wisselkoersen van de euro

5

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2008/C 114/06

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

6

2008/C 114/07

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

7

2008/C 114/08

Door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op nationale regionale investeringssteun (1)

9


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2008/C 114/09

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4989 — Ålö/MX) (1)

10

 

ANDERE BESLUITEN

 

Commissie

2008/C 114/10

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

11

2008/C 114/11

Kennisgeving aan importeurs in de Europese Unie die voornemens zijn in 2009 gereguleerde stoffen die de ozonlaag afbreken, in te voeren overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen

15

2008/C 114/12

Kennisgeving aan exporteurs in de Europese Unie die voornemens zijn in 2009 gereguleerde stoffen die de ozonlaag afbreken, uit te voeren overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen

21

2008/C 114/13

Kennisgeving aan gebruikers in de Europese Unie van gereguleerde stoffen die krachtens Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen in 2009 voor essentiële toepassingen in de Gemeenschap mogen worden gebruikt

27


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top