Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:112:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 112, 07 mei 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 112

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
7 mei 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 112/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

1

2008/C 112/02

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

5

2008/C 112/03

Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Gemeenschappen

8

2008/C 112/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5115 — Englefield/Cognetas/Morrison Utility Services) (1)

10

2008/C 112/05

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5072 — AMSSC/BE Group/JV) (1)

10

2008/C 112/06

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4979 — ACER/Packard Bell) (1)

11

2008/C 112/07

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5012 — 3M/AEARO) (1)

11

2008/C 112/08

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5116 — Total France/S-Oil/Total Isu Oil) (1)

12


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 112/09

Wisselkoersen van de euro

13

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2008/C 112/10

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

14

2008/C 112/11

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

20

2008/C 112/12

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

25


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Commissie

2008/C 112/13

Sollicitatieoproep aan individuele deskundigen inzake technische bijstand aan derde landen op het gebied van humanitaire hulp

27

2008/C 112/14

Aankondiging van de uitnodiging tot het indienen van voorstellen SUB 01-2008 en SUB 02-2008

30

2008/C 112/15

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling met het oog op de opstelling van een lijst van externe deskundigen voor evaluatieactiviteiten met betrekking tot de volgende programma's: Intelligente energie — Europa, Eco-Innovatie en Marco Polo

31

2008/C 112/16

CZ-Ostrava: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Ostrava en Londen (Luton), Brussel en Amsterdam — Mededeling betreffende een door Tsjechië uitgeschreven openbare aanbesteding, overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Ostrava (OSR) en Londen-Luton (LTN), Brussel (BRU) en Amsterdam (AMS)

32

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2008/C 112/17

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5088 — Scholz Recycling/ERG/ESR) — Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure (1)

35

2008/C 112/18

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5047 — REWE/ADEG) (1)

36

2008/C 112/19

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5094 — Nokia/Trolltech) (1)

37

2008/C 112/20

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5075 — Vienna Insurance Group/EBV) (1)

38

 

ANDERE BESLUITEN

 

Commissie

2008/C 112/21

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

39


 

Rectificaties

2008/C 112/22

Rectificatie van door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op nationale regionale investeringssteun (PB C 169 van 21.7.2007)

42


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top