Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:079:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 79, 29 maart 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 79

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
29 maart 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie

2008/C 079/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 64 van 8.3.2008

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2008/C 079/02

Zaak C-380/05: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 31 januari 2008 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië)] — Centro Europa 7 Srl/Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni (Vrij verrichten van diensten — Elektronische communicatie — Televisieomroepactiviteiten — Nieuw gemeenschappelijk regelgevingskader — Toewijzing van radiozendfrequenties)

2

2008/C 079/03

Zaak C-2/06: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 12 februari 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — Willy Kempter KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Uitvoer van runderen — Restituties bij uitvoer — Definitief geworden besluit van bestuursorgaan — Interpretatie van arrest van Hof — Gevolgen van na dat besluit gewezen prejudicieel arrest van Hof — Heronderzoek en intrekking — Beperkingen in tijd — Rechtszekerheid — Beginsel van samenwerking — Artikel 10 EG)

3

2008/C 079/04

Zaak C-199/06: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 12 februari 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d'État — Frankrijk) — Centre d'exportation du livre français (CELF), Ministre de la Culture et de la Communication/Société internationale de diffusion et d'édition (SIDE) (Staatssteun — Artikel 88, lid 3, EG — Nationale rechterlijke instanties — Terugvordering van onrechtmatig tot uitvoering gebrachte steunmaatregelen — Met gemeenschapsrecht verenigbaar verklaarde steunmaatregelen)

3

2008/C 079/05

Zaak C-244/06: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 14 februari 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Landgericht Koblenz — Duitsland) — Dynamic Medien Vertriebs GmbH/Avides Media AG (Vrij verkeer van goederen — Artikel 28 EG — Maatregelen van gelijke werking — Richtlijn 2000/31/EG — Nationale regeling houdende verbod op de verhandeling per postorderverkoop van beelddragers die niet door bevoegde autoriteit zijn gekeurd en geclassificeerd met oog op bescherming van de minderjarigen en waarop door deze autoriteit geen leeftijdsgrens is vermeld — Uit andere lidstaat ingevoerde beelddragers die door bevoegde autoriteit van deze staat zijn gekeurd en geclassificeerd en waarop leeftijdsgrens is vermeld — Rechtvaardiging — Bescherming van kind — Evenredigheidsbeginsel)

4

2008/C 079/06

Zaak C-274/06: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 14 februari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Artikel 56 EG — Nationale bepaling die stemrechten van aandeelhouders van energiebedrijven beperkt — Beperking van toepassing op overheidsorganen)

4

2008/C 079/07

Zaak C-419/06: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 14 februari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Staatssteun — Verplichting tot terugvordering)

5

2008/C 079/08

Zaak C-449/06: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 14 februari 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Arbeidsrechtbank te Brussel — België) — Sophiane Gysen/Groep S-Sociale verzekeringskas voor zelfstandigen (Ambtenaren — Bezoldiging — Statuut — Gezinstoelagen — Vaststelling van bedrag van nationale gezinsbijslag — Rangbepaling van kinderen — Kind dat krachtens Statuut recht geeft op gezinstoelagen)

5

2008/C 079/09

Zaak C-450/06: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 14 februari 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — Varec SA/Belgische Staat (Overheidsopdrachten — Beroep — Richtlijn 89/665/EEG — Doeltreffend beroep — Begrip — Evenwicht tussen beginsel van hoor en wederhoor en recht op eerbiediging van zakengeheimen — Bescherming door voor beroepsprocedures verantwoordelijke instantie van vertrouwelijk karakter van door economische subjecten verstrekte informatie)

6

2008/C 079/10

Zaak C-32/07: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 31 januari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Richtlijn 2001/84/EG — Auteursrechten — Volgrecht ten behoeve van auteur van oorspronkelijk kunstwerk)

6

2008/C 079/11

Zaak C-58/07: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 14 februari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Richtlijn 2003/110/EG — Ondersteuning bij doorgeleiding in het kader van maatregelen tot verwijdering door de lucht — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

7

2008/C 079/12

Zaak C-69/07: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 31 januari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2003/35/EG — Milieu — Inspraak van publiek in opstelling van bepaalde plannen en programma's — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

7

2008/C 079/13

Zaak C-103/07 P: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 31 januari 2008 — Angel Angelidis/Europees Parlement (Hogere voorziening — Ambtenaren — Beoordelingsrapport — Enkele beoordelaar — Voorwaarden — Raadpleging van voorgaande directe hiërarchieke meerdere — Geen functiewijziging — Motivering — Beroep tot nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding)

8

2008/C 079/14

Zaak C-147/07: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 31 januari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijnen 80/778/EEG en 98/83/EG — Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water — Maximumconcentratie voor parameters nitraat en pesticiden — Onjuiste toepassing)

8

2008/C 079/15

Zaak C-259/07: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 31 januari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Zweden (Niet-nakoming — Richtlijn 2005/51/EG — Overheidsopdrachten — Procedures voor het plaatsen van opdrachten — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

9

2008/C 079/16

Zaak C-264/07: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 31 januari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2000/60/EG — Bescherming en beheer van water — Niet-uitvoering van voorgeschreven analyses — Verzuim om vereiste beknopte verslagen voor te leggen)

9

2008/C 079/17

Zaak C-268/07: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 31 januari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg (Niet-nakoming — Richtlijn 2004/17/EG — Procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

10

2008/C 079/18

Zaak C-107/07 P: Beschikking van het Hof van 29 november 2007 — Friedrich Weber/Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Weigering van toegang tot documenten — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

10

2008/C 079/19

Zaak C-361/07: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 16 januari 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil de prud'hommes de Beauvais — Frankrijk) — Olivier Polier/Najar EURL (Verzoek om een prejudiciële beslissing — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Verdrag nr. 158 van de Internationale Arbeidsorganisatie — Europees Sociaal Handvest — Beëindiging van dienstverband zonder reden — Kennelijke onbevoegdheid van het Hof)

11

2008/C 079/20

Zaak C-344/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 juli 2007 door Focus Magazin Verlag GmbH tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 16 mei 2007 in zaak T-491/04, Merant GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), interveniënte: Focus Magazin Verlag GmbH

11

2008/C 079/21

Zaak C-555/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Duitsland) op 13 december 2007 — S. Kücükdeveci/Swedex GmbH & Co. KG

12

2008/C 079/22

Zaak C-564/07: Beroep ingesteld op 21 december 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk

12

2008/C 079/23

Zaak C-570/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Spanje) op 24 december 2007 — José Manuel Blanco Pérez en María del Pilar Chao Gómez/Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles y Plataforma para la Libre Apertura de Farmacias

13

2008/C 079/24

Zaak C-571/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de Asturia (Spanje) op 27 december 2007 — José Manuel Blanco Pérez en María del Pilar Chao Gómez/Principado de Asturias y Celso Fernández Gómez

14

2008/C 079/25

Zaak C-572/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Krajský soud v Ústí nad Labem (Regionaal hof te Ústí nad Labem) (Tsjechische Republiek) op 24 december 2007 — RLRE Tellmer Property s.r.o./Finanční ředitelství v Ústí nad Labem (Belastingdirectie te Ústí nad Labem)

14

2008/C 079/26

Zaak C-2/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte Suprema di Cassazione (Italië) op 2 januari 2008 — Amministrazione dell'economia e delle finanze, Agenzia delle Entrate/Olimpiclub s.r.l., in faillissement

14

2008/C 079/27

Zaak C-3/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Arbeidsrechtbank te Nijvel (België) op 8 januari 2008 — K. Leyman/Rijksinstituut voor ziekte -en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

15

2008/C 079/28

Zaak C-4/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Duitsland) op 4 januari 2008 — Michael Mario Karl Kerner/Land Baden-Württemberg

15

2008/C 079/29

Zaak C-10/08: Beroep ingesteld op 9 januari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Finland

16

2008/C 079/30

Zaak C-12/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeidshof te Luik (België) op 11 januari 2008 — Mono Car Styling SA, in liquidatie/Dervis Odemis, Marc Bayard, Pietro Dimola, Danielle Marra, Youssef Belkaid, Marie-Christine Henri, Philippe Tistaert, Richard Toussaint, Alexandre Van Rutten, François Cristantielli, Khalid Zari, Isabelle Longaretti, Luigi Deiana, Vincent Hellinx, Christophe Novelli, Domenico Castronovo, Rachid Hitti, Alberto D'Errico, Marco Quaranta, Primo Pecci, Giuseppe Montaperto

17

2008/C 079/31

Zaak C-17/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 januari 2008 door MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 8 november 2007 in zaak T-459/05, MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

18

2008/C 079/32

Zaak C-18/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal d'instance de Bordeaux (Frankrijk) op 21 januari 2008 — Foselev Sud-Ouest SARL/Administration des douanes et des droits indirects

19

2008/C 079/33

Zaak C-20/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 22 januari 2008 door Enercon GmbH tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 15 november 2007 in zaak T-71/06, Enercon GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

19

2008/C 079/34

Zaak C-24/08: Beroep ingesteld op 22 januari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

20

2008/C 079/35

Zaak C-25/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 januari 2008 door Giuseppe Gargani tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 21 november 2007 in zaak T-94/06, Giuseppe Gargani/Europees Parlement

20

2008/C 079/36

Zaak C-28/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 januari 2008 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 8 november 2007 in zaak T-194/04: Commissie van de Europese Gemeenschappen/The Bavarian Lager Co. Ltd, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (ETGB)

21

2008/C 079/37

Zaak C-29/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Regeringsrätten (Zweden) op 25 januari 2008 — Skatteverket/AB SKF

22

2008/C 079/38

Zaak C-30/08: Beroep ingesteld op 25 januari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

22

2008/C 079/39

Zaak C-31/08: Beroep ingesteld op 25 januari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

23

2008/C 079/40

Zaak C-307/06: Beschikking van de president van het Hof van 21 januari 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland

23

2008/C 079/41

Zaak C-496/06: Beschikking van de president van het Hof van 21 januari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland

23

2008/C 079/42

Zaak C-65/07: Beschikking van de president van de Achtste kamer van het Hof van 20 december 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Ierland

23

2008/C 079/43

Zaak C-192/07: Beschikking van de president van het Hof van 24 januari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland

23

2008/C 079/44

Zaak C-329/07: Beschikking van de president van het Hof van 11 januari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek

24

2008/C 079/45

Zaak C-433/07: Beschikking van de president van het Hof van 24 januari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

24

2008/C 079/46

Zaak C-434/07: Beschikking van de president van het Hof van 17 januari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

24

2008/C 079/47

Zaak C-435/07: Beschikking van de president van het Hof van 23 januari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

24

 

Gerecht van eerste aanleg

2008/C 079/48

Zaak T-289/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 februari 2008 — BUPA e.a./Commissie („Staatssteun — Door Ierland op markt voor particuliere ziektekostenverzekering ingevoerd risicovereveningssysteem — Steunregeling — Diensten van algemeen economisch belang — Artikel 86, lid 2, EG — Beschikking van Commissie om geen bezwaar te maken — Beroep tot nietigverklaring — Ontvankelijkheid — Beginselen van noodzaak en evenredigheid”)

25

2008/C 079/49

Zaak T-39/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 14 februari 2008 — Orsay/BHIM — Jiménez Arellano (O orsay) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoord- en beeldmerk O orsay — Ouder nationaal woord- en beeldmerk D'ORSAY — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b), van Verordening (EG) nr. 40/94”)

25

2008/C 079/50

Zaak T-266/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 14 februari 2008 — Spanje/Commissie („EOGFL — Afdeling „Garantie” — Van communautaire financiering uitgesloten uitgaven — Uit markt nemen van groenten en fruit — Controle op alle uit markt genomen producten — Akkerbouwgewassen en premies voor runderen — Termijn van 24 maanden”)

26

2008/C 079/51

Zaak T-378/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 14 februari 2008 — Orsay/BHIM — Jiménez Arellano (Orsay) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoord- en beeldmerk Orsay — Ouder nationaal woord- en beeldmerk D'ORSAY — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b), van Verordening (EG) nr. 40/94”)

26

2008/C 079/52

Zaak T-189/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 14 februari 2008 — Usinor/BHIM — Corus UK (GALVALLOY) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk GALVALLOY — Ouder nationaal woordmerk GALVALLIA — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b), van Verordening (EG) nr. 40/94”)

27

2008/C 079/53

Zaak T-351/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 14 februari 2008 — Provincia di Imperia/Commissie („Europees Sociaal Fonds — Communautaire financiële bijstand op gebied van innovatieve acties in het kader van artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1784/1999 — Oproep tot indienen van voorstellen — Afwijzing van voorstel”)

27

2008/C 079/54

Zaak T-146/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 13 februari 2008 — Sanofi-Aventis/BHIM — GD Searle (ATURION) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ATURION — Ouder nationaal woordmerk URION — Relatieve weigeringsgrond — Ontbreken van verwarringsgevaar — Tekens die niet overeenstemmen — Artikel 8, lid 1, sub b), van Verordening (EG) nr. 40/94”)

27

2008/C 079/55

Zaak T-472/07: Beroep ingesteld op 21 december 2007 — Enercon/BHIM — Hasbro (ENERCON)

28

2008/C 079/56

Zaak T-474/07: Beroep ingesteld op 21 december 2007 — Commissie/CAE Consulting

28

2008/C 079/57

Zaak T-13/08: Beroep ingesteld op 4 januari 2008 — Koinotita Grammatikou/Commissie

29

2008/C 079/58

Zaak T-29/08: Beroep ingesteld op 18 januari 2008 — Liga para a Protecção da Natureza/Commissie van de Europese Gemeenschappen

29

2008/C 079/59

Zaak T-30/08: Beroep ingesteld op 23 januari 2008 — Winzer Pharma/BHIM — Oftaltech (OFTASIL)

30

2008/C 079/60

Zaak T-33/08: Beroep ingesteld op 18 januari 2008 — Bastos Viegas/BHIM — Fabre Médicament (OPDREX)

31

2008/C 079/61

Zaak T-34/08: Beroep ingesteld op 21 januari 2008 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissie

31

2008/C 079/62

Zaak T-36/08: Beroep ingesteld op 28 januari 2008 — Furukawa Electric North America/BHIM (SLIM LINE)

32

2008/C 079/63

Zaak T-46/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 28 januari 2008 door Luigi Marcuccio tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 december 2007 in zaak F-40/06, Marcuccio/Commissie

32

2008/C 079/64

Zaak T-53/08: Beroep ingesteld op 31 januari 2008 — Italië/Commissie

33

2008/C 079/65

Zaak T-54/08: Beroep ingesteld op 4 februari 2008 — Republiek Cyprus/Commissie

34

 

Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

2008/C 079/66

Zaak F-80/06: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 25 januari 2008 — Duyster/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Ouderschapsverlof — Verzoek om intrekking van ouderschapsverlof — Aanhangigheid — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

35

2008/C 079/67

Zaak F-77/07: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 1 februari 2008 — Labate/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Sociale zekerheid — Verzekering ongevallen en beroepsziekten — Beroepsziekte — Longkanker — Passief roken — Afdoening zonder beslissing)

35

2008/C 079/68

Zaak F-50/07: Beroep ingesteld op 17 december 2007 — Hristova/Commissie

36

2008/C 079/69

Zaak F-113/07: Beroep ingesteld op 18 oktober 2007 — Šimonis/Commissie

36

2008/C 079/70

Zaak F-125/07: Beroep ingesteld op 29 oktober 2007 — Hau/Parlement

37

2008/C 079/71

Zaak F-136/07: Beroep ingesteld op 6 december 2007 — Nijs/Rekenkamer

37

2008/C 079/72

Zaak F-137/07: Beroep ingesteld op 4 december 2007 — Sergio e.a./Commissie

37

2008/C 079/73

Zaak F-142/07: Beroep ingesteld op 19 december 2007 — Kaminska/Comité van de Regio's

38

2008/C 079/74

Zaak F-145/07: Beroep ingesteld op 27 december 2007 — Bosman/Raad

38


 

Rectificaties

2008/C 079/75

Rectificatie van de mededeling in het Publicatieblad in zaak F-103/07 (PB C 315 van 22.12.2007, blz. 45.)

39


NL

 

Top