EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:010:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 10, 15 januari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 10

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
15 januari 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Europees Economisch en Sociaal Comité
438e plenaire zitting op 26 en 27 september 2007

2008/C 010/01

Resolutie van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Natuurrampen”

1


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

 

438e plenaire zitting op 26 en 27 september 2007

2008/C 010/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Groenboek over een efficiëntere tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de Europese Unie: beslag op bankrekeningen”COM(2006) 618 final

2

2008/C 010/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Vereenvoudiging van de regelgeving in de machinebouw”

8

2008/C 010/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad Een concurrerend regelgevingskader voor de automobielindustrie voor de 21e eeuw Standpunt van de Commissie over het eindverslag van de CARS 21-groep op hoog niveau Een bijdrage tot de strategie van de EU voor groei en werkgelegenheid”COM(2007) 22 final

15

2008/C 010/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen” (gecodificeerde versie) COM(2007) 310 final — 2007/0107 (COD)

21

2008/C 010/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sleepinrichting en de achteruitrijinrichting van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen” (gecodificeerde versie) COM(2007) 319 final — 2007/0117 (COD)

21

2008/C 010/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorgeschreven platen en gegevens, en de plaats en wijze waarop zij op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan moeten worden aangebracht”COM(2007) 344 final — 2007/0119 (COD)

22

2008/C 010/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie: Actieplan voor energie-efficiëntie — Het potentieel realiseren”COM(2006) 545 final

22

2008/C 010/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake luchthavengelden”COM(2006) 820 final — 2007/0013 (COD)

35

2008/C 010/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Duurzame elektriciteitsproductie met behulp van fossiele brandstoffen: Naar bijna-nulemissie bij de verbranding van steenkool vanaf 2020”COM(2006) 843 final

39

2008/C 010/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor touringcar- en autobusdiensten (herschikking)”COM(2007) 264 final — 2007/0097 (COD)

44

2008/C 010/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van het milieu door middel van strafrecht”COM(2007) 51 def. — 2007/0022 (COD)

47

2008/C 010/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90”COM(2007) 194 final — 2007/0064 (COD)

51

2008/C 010/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de instelling van een communautair kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid”COM(2007) 196 final — 2007/0070 (CNS)

53

2008/C 010/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/22/EG betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van β-agonisten”COM(2007) 292 final — 2007/0102 (COD)

57

2008/C 010/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen”COM(2007) 368 final — 2007/0128 (COD)

58

2008/C 010/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Integratie van de wereldhandel en outsourcing: hoe het hoofd te bieden aan de nieuwe uitdagingen?”

59

2008/C 010/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Patiëntenrechten”

67

2008/C 010/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Bevordering van duurzame productiviteit op de werkplek in Europa”

72

2008/C 010/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De harmonisatie van handicapindicatoren als follow-upinstrument van het Europees beleid”

80

2008/C 010/21

Advies van het het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité — Naar een doeltreffender gebruik van fiscale stimulansen voor O&O”COM(2006) 728 final

83

2008/C 010/22

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het thema „De economie in de EU: Herziening richtsnoeren 2006. Versterking van de eurozone: belangrijkste beleidsprioriteiten”COM(2006) 714 final — SEC(2006) 1490

88

2008/C 010/23

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De economische en sociale gevolgen van de ontwikkeling van de financiële markten”

96

2008/C 010/24

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Economische maatregelen ter bevordering van de Europese industriestrategie”

106

2008/C 010/25

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de

„Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité: Coördinatie van de directebelastingstelsels van de lidstaten op de interne markt”

„Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité: Fiscale behandeling van verliezen in grensoverschrijdende situaties”

„Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité: Exitheffingen en de behoefte aan coördinatie van het belastingbeleid van de lidstaten”COM(2006) 823 final — COM(2006) 824 final — (SEC(2006) 1960) — COM(2006) 825 final

113


NL

 

Top