EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:291:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 291, 05 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 291

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
5 december 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europese Centrale Bank

2007/C 291/01

Advies van de Europese Centrale Bank van 14 november 2007 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese statistiek (CON/2007/35)

1


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 291/02

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

5


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 291/03

Wisselkoersen van de euro

9

2007/C 291/04

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op de 429e bijeenkomst van 9 juli 2007 betreffende een voorontwerp van beschikking in Zaak COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler

10

2007/C 291/05

Eindverslag van de Raadadviseur-auditeur in Zaak COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler (opgesteld overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van Besluit 2001/462/EG, EGKS van de Commissie van 23 mei 2001 betreffende het mandaat van de Raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures — PB L 162 van 19.6.2001, blz. 21)

11


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Commissie

2007/C 291/06

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/34/07 — Voor de tenuitvoerlegging van het onderdeel externe samenwerking van Erasmus Mundus in het academisch jaar 2008-2009 — Het communautaire actieprogramma voor de bevordering van samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs en de uitwisseling van studenten, onderzoekers en universiteitsmedewerkers uit EU-lidstaten en derde landen

12

 

ANDERE BESLUITEN

 

Commissie

2007/C 291/07

Bekendmaking van een wijzigingsverzoek overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

14


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top