EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:256:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 256, 27 oktober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 256

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
27 oktober 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Europees Economisch en Sociaal Comité
436e plenaire zitting op 30 en 31 mei 2007

2007/C 256/01

Resolutie van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Bijdrage van het EESC aan de Europese Raad van 21 en 22 juni 2007 — Routekaart voor het grondwettelijk proces

1


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

 

437e plenaire zitting op 11 en 12 juli 2007

2007/C 256/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen”COM(2005) 276 final — 2005/0127 (COD)

3

2007/C 256/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het onderwerp Potentieel van ondernemingen, met name het MKB (Lissabonstrategie)

8

2007/C 256/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Investeren in kennis en innovatie (Lissabonstrategie)

17

2007/C 256/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Groenboek — herziening van het consumentenacquis COM(2006) 744 final

27

2007/C 256/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de achteruitkijkspiegels van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) COM(2007) 236 final — 2007/0081 (COD)

31

2007/C 256/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Het bepalen van een energiebeleid voor Europa (Lissabonstrategie)

31

2007/C 256/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de volgende voorstellen:

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het communautaire spoorwegsysteem (gecodificeerde versie)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen COM(2006) 783 final — 2006/0273 (COD) — COM(2006) 785 final — 2006/0274 (COD) — COM(2006) 784 final — 2006/0272 (COD)

39

2007/C 256/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over het vervoer van gevaarlijke goederen over land COM(2006) 852

44

2007/C 256/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Groenboek betreffende satellietnavigatietoepassingen”COM(2006) 769 final

47

2007/C 256/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Ontwerpprogramma van indicatieve aard inzake kernenergie overeenkomstig artikel 40 van het Euratom-Verdrag ter advies ingediend bij het Europees Economisch en Sociaal Comité COM(2006) 844 final

51

2007/C 256/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Lijnvaartconferences — VN-Verdrag COM(2006) 869 final — 2006/0308 (COD)

62

2007/C 256/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Radiofrequentie-identificatie (RFID)

66

2007/C 256/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's „GALILEO op een tweesprong: de uitvoering van de Europese GNSS-programma's””COM(2007) 261 final

73

2007/C 256/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Tweejaarlijks voortgangsverslag over de Europese strategie voor duurzame ontwikkeling

76

2007/C 256/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over gewasbeschermingsmiddelen COM(2006) 778 final — 2006/0258 (COD)

86

2007/C 256/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Innovatie: impact op industriële reconversie en de rol van de EIB”

88

2007/C 256/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het thema Arbeidskansen voor prioritaire categorieën (Lissabonstrategie)

93

2007/C 256/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De rol van de sociale partners bij het combineren van beroeps-, gezins- en privéleven

102

2007/C 256/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Flexizekerheid (reikwijdte van interne flexibiliteit — collectieve onderhandelingen en rol van de sociale dialoog als instrumenten voor regulering en hervorming van de arbeidsmarkt)

108

2007/C 256/21

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het onderwerp Inzetbaarheid en ondernemingszin — rol van het maatschappelijk middenveld, de sociale partners en de decentrale overheden rekening houdend met de genderproblematiek

114

2007/C 256/22

Advies van hert Europees Economisch en Sociaal Comité over Gezondheid en migratie

123

2007/C 256/23

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Euregio's

131

2007/C 256/24

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De betrekkingen tussen de Europese Unie en Midden-Amerika”

138

2007/C 256/25

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Bevordering van het ondernemerschap van vrouwen in de Euromediterrane regio”

144


NL

 

Top